42 % af Elis’ ledere er kvinder – og diversiteten skaber trivsel og innovation

Hos Elis (tidl. Berendsen) sidder der både kompetente kvinder og mænd på lederposterne. Dét er Elis lykkedes med ved at skabe en organisation, hvor alle fra top til bund har forståelse for, at mangfoldighed er vejen til at trives og gøre det bedre sammen.

Forskning viser , at der er højere trivsel og medarbejdertilfredshed i teams med spredning på alder, køn og national baggrund.

Danmark er det land i Norden, hvor kvinder har de dårligste karrieremuligheder 

Hvis Danmark skal nå FN’s verdensmål om kønsligestilling, så skal mindst 40 %  af alle ledere være kvinder senest i 2030. Men i den private sektor er det kun 23 % af alle ledere , der er kvinder – og en ny opgørelse viser, at Danmark er det nordiske land , hvor kvinder har de dårligste karrieremuligheder. Nogle danske virksomheder gør dog en målrettet indsats for at fremme diversiteten, og Elis ser det som en vej til at fastholde en innovativ og solid forretning.

"Vi er blevet landets førende tekstilservicevirksomhed, fordi vi er på forkant miljømæssigt, teknologisk og i vores produktudvikling generelt – og vores evne til at være innovative skyldes blandt andet, at vi bringer alle faglige og menneskelige kompetencer i spil. Derfor har vi også fokus på at tiltrække og fastholde kvindelige ledere på lige fod med mandlige. Vores HR-medarbejdere deltager i alle jobsamtaler med nye ledere, så vi ser bredt på kandidaternes kvaliteter og får sammensat mangfoldige team. I Danmark har vi i dag 96 kvindelige og 131 mandlige ledere, og den gennemsnitlige anciennitet på tværs af samtlige ledere er høj og ligger over vores gennemsnitlige anciennitet på 8 år blandt alle vores ansatte – og jeg tror, det skyldes, at de alle får lov til at udvikle sig og bliver anerkendt for at bidrage med deres kompetencer", siger Natja Aaberg Hornsbæk, HR-direktør hos Elis.

Diversitet fra top til bund af organisationen

En af ledestjernerne i Elis’ nye strategi: ”Sammen om fremtiden” handler om at skabe ”Vores bedste arbejdsplads” – og det kræver gode og rummelige ledere, der fleksibelt kan imødekomme medarbejdernes vidt forskellige behov. For diversiteten er især stor blandt Elis’ vaskerimedarbejdere, der kommer fra mange forskellige kulturelle og sociale baggrunde – blandt andet fordi 7 af Elis’ afdelinger er virksomhedscentre, som samarbejder med landets kommuner om at hjælpe mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job. Og som Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, er det vigtigt, at mangfoldigheden også viser sig på øverste ledelsesplan:

"Hos os er HR en del af direktionen, så ikke kun de forretningsmæssige og økonomiske – men også de menneskelige – aspekter kan hjælpe os til at træffe velorienterede beslutninger. Kvinder er naturligvis også repræsenteret både i direktionen og bestyrelsen, men for os handler det ikke om at få en 50-50 fordeling mellem mænd og kvinder. Det handler om, at vi skal være alsidige, og alle vores ledere skal kunne bruge flere sider af sig selv. Derfor kommer vores ledere fra direktionen, afdelingschefer, stabschefer og alle andre ledere på vores Leder DNA-uddannelse, hvor de trænes i at bruge deres uudnyttede potentiale, som vi på forhånd identificerer hos dem via en personlighedsanalyse – og hvor de lærer at drive medarbejdernes trivsel ud fra vores virksomheds værdier og lederkompetencerne: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret”.

Mangfoldighed fremmer FN's verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

CBS' forskning viser , at der er højere trivsel og medarbejdertilfredshed i arbejdsteam med spredning på alder, køn og national baggrund. Hos Elis, der har stort fokus på verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel), oplever de også høj medarbejdertilfredshed – 79 % svarer på Elis’ medarbejdertilfredshedsundersøgelse, at de er enige eller meget enige i, at de vil blive hos Elis det kommende år eller længere. Ud af Elis’ 16 afdelingschefer er 6 kvinder – én af dem er Heidi Carstensen, der har været ansat hos Elis i ca. 15 år og styrer Kolding-afdelingen med lige dele hjerne og hjerte.

"Jeg startede som servicekonsulent hos Elis og har fået mulighed for at flytte mig til stillinger som servicechef i forskellige Elis-afdelinger og nu afdelingschef i Kolding. Jeg er blevet hos Elis i så mange år, fordi jeg hele tiden har udviklet mig og fået nye udfordringer – jeg har bl.a. fået lov til at komme på forskellige Lean-produktionsuddannelser, som egentlig var målrettet produktionschefer og -ledere. Det har givet mig en værdifuld forståelse for vaskeridrift, som gør, at jeg som afdelingschef bedre kan sparre med min produktionsleder i dag. Og det har betydet, at jeg i perioder, hvor vores afdelinger har stået uden produktionsledere, selv kunne tage dén kasket på og overtage de opgaver”, siger Heidi Carstensen og fortsætter:

"Hos Elis ser vi på hinandens kompetencer fremfor køn, alder, kultur og baggrund. Her handler det om at samle et helt og alsidigt team, hvor vi hver især løser de opgaver, vi er bedst til. I Kolding-afdelingens lederteam kender vi hinandens styrker og svagheder så godt, at vi alle ved, hvor vi kan trække på hinanden. Og afdelingens medarbejdere kommer fra ca. 15 kulturelle baggrunde og har vidt forskellige behov, familiesituationer, faglige kompetencer og ønsker til, hvordan de vil ledes, som vi gør vores bedste for at tage hensyn til. At vi er så forskellige, kræver lidt ekstra af os alle, men samlet set styrker det vores resultater, trivsel og arbejdsglæde – og det har skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor både vi ledere og medarbejderne viser omsorg for hinanden og f.eks. gerne giver en hjælpende hånd til de udsatte unge i vores produktion, der ikke har haft et job før”.

Elis’ medarbejdere kommer fra 50+ kulturelle baggrunde, og Elis’ ledere får tilbudt professionel træning i multikulturel kommunikation. Læs mere her 

Top 15 bedste europæiske lande for kvinder at arbejde i

En ny opgørelse fra analysebureauet Reboot viser, hvor godt det er for kvinder at arbejde i europæiske lande. Ud af 30 undersøgte lande placerer Danmark sig som nr. 15 – overgået af alle andre nordiske lande:
1.    Sverige
2.    Finland
3.    Norge
4.    Litauen
5.    Slovenien
6.    Rumænien
7.    Bulgarien
7.     Estland (samme pointscore som Bulgarien)
9.     Island
10.   Frankrig
11. Letland
12. UK
12. Tyskland (samme pointscore som UK)
14. Spanien
15. Danmark

Kilde: Akademikerbladet  (Reboot 2023, data fra bl.a. European Institute for Gender Equality og Global Gender Report 2022)
 

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato