​Folkekirkens Nødhjælp opruster på privatsektor-området

Folkekirkens Nødhjælp opretter en ny privatsektorenhed for at opjustere arbejdet med virksomheder om at udvikle innovative løsninger, der bidrager til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.

Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen (tv) og DK's ambassadør i Etiopien, Mette Thygesen, på Loni Mejeri Foto: Tinbit Dejene.

”For os er et godt strategisk erhvervssamarbejde kendetegnet ved en nysgerrighed efter, hvordan vi i samarbejde kan udvikle løsninger, der skaber fælles værdi for virksomheden og verdens fattigste. Vi er interesserede i partnerskaber, som trækker på den specialiserede viden og de kompetencer, som vi hver især bidrager med. Hvor vi har en konstruktiv og ærlig dialog om, hvordan vi fremmer bæredygtig udvikling i brede partnerskaber, og med innovation for sigte, er der hvor vi kommer længst,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Folkekirkens Nødhjælps nye privatsektorenhed samles i én enhed under Generalsekretariatet. Formålet er at styrke organisationens eksisterende samarbejde med virksomheder både ude i verden og i Danmark.

Indsatsen knytter bl.a. an til FNs verdensmål, som netop sætter fokus på det bidrag, den private sektor kan yde for at fremme bæredygtig produktion og inklusion af de fattigste i globale værdikæder.

”Vi oplever, at danske virksomheder er meget interesserede i at bidrage til realiseringen af de 17 verdensmål, og vi vil gerne bygge videre på de gode samarbejder vi allerede har, både i Danmark ude i verden. Samtidig ønsker vi at udbygge potentialet for at tiltrække investeringer til at fremme bæredygtig markedsudvikling i de lande, vi arbejder i,” siger Gitte Dyrhagen Husager, leder af den nye enhed.

Visionen er, i samarbejde med virksomheder og andre alliancepartnere, at styrke inklusionen af fattige småbønder i lokale og værdikæder, at styrke deres adgang til markeder ved hjælp af IT-løsninger og at skabe jobmuligheder for unge entreprenører, både i fattige landdistrikter og i flygtningelejre – samtidig med at vi sætter fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd som en vigtig forudsætning for at fremme bæredygtighed globalt og lokalt.

Et godt eksempel er Folkekirkens Nødhjælps strategiske samarbejde med Arla Foods Ingredients. Folkekirkens Nødhjælp og Arla Foods Ingredients har tidligere på året underskrevet en samarbejdsaftale med ambitionen om at fremme bæredygtige fødevareløsninger for verdens fattigste og dermed bidrage til verdensmål 2: Stop sult.

Samarbejdet er vokset ud af et fælles GAIN Nordic projekt i Etiopien, hvor partnerne samarbejder med lokale mejerier og småbønder om at udvikle en ernæringsrig yoghurt, der kan bruges i kampen mod underernæring blandt kvinder og børn.

I Danmark er Wefood, Danmarks første supermarked med overskudsvarer, et godt eksempel på, hvordan danske fødevarevirksomheder bidrager til at bekæmpe madspild ved at levere overskudsvarer til madspildsbutikkerne.

Dermed bidrager virksomhederne til verdensmål nr 12 om at fremme bæredygtigt forbrug. Folkekirkens Nødhjælps har netop åbnet den tredje Wefood-butik i Aarhus, og her donerer mindre leverandører og supermarkedskæder varer helt lokalt til formålet.

Har du en forretningside, du gerne vil vende med os – eller generelle spørgsmål? 
Så kontakt leder af privatsektorenheden Gitte Dyrhagen Husager (gdhu@dca.dk).

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

12.03.2024Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Millioner i mønter: Salling Group håndterede danskernes donationer til mennesker i nød

22.11.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Folkekirkens Nødhjælp tændte 10.000 lys for fred i verden

Chokoladesalg i Wefood støtter unge mødre på flugt i Uganda

02.06.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

31.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

13.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Gavmilde danskere og tæt samarbejde med Salling Group sikrer 11 millioner kroner til verdens brændpunkter

06.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Salling Group stiller butikker til rådighed for Folkekirkens Nødhjælp