Værdikæder: Der hvor udfordringer og potentiale bor

De globale værdikæder er nøglen til verdensmål, bæredygtighed, generation Y’s penge og arbejdskraft, stabile forhold for ens forretning, menneskerettigheder og innovation. Skal potentialet forløses, må virksomhederne dog arbejde langt dybere i deres værdikæder og fokusere meget mere på samarbejde.

Foto: Morten Pors.

18.06.2018

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

”Når vi fokuserer på ansvarlige værdikæder, så er det fordi, at i dag er det i de globale værdikæder vi ser de store udfordringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø,” siger Mikkel Stenbæk Hansen, som siden 1. februar har været direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Det handler om globalisering. Som Economist Intelligence Unit (EIU) skrev i deres store undersøgelse af globale værdikæder fra 2017, så har globalisering gjort leverandørkæder længere og mere komplekse, og det har trukket flere og flere dele af verden ind i den globale økonomi. Men det har også bredt de negative effekter, som forretningsdrift kan have på mennesker og miljø, langt ud i alle verdenshjørner.

De lande, som gennemgik en industrialisering af samfundet i 1800-tallet, har haft nogle århundreder til at etablere lovgivning og ændre sociale kodeks, så de værste excesser fra forretningsdrift bliver hegnet ind. Det er på ingen måde tilfældet i de lande, hvor produktionen af verdens varer, komponenter og forbrugsgoder i dag finder sted.

Gode råd fra DIEH’s direktør

  • Sats på dialog og samarbejde. Med din leverandør, med andre i din branche, men også med fagbevægelsen og NGO’erne. Den type organisationer er ofte allerede tilstede derude, hvor du skal arbejde, og de kan bidrage med netværk og lokalforståelse.
  • Brug de internationale standarder og vejledninger, der findes. Det gælder f.eks. FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • Prioriter din indsats på områder, hvor en indsats har mange afledte positive effekter. Etablering af dialog mellem medarbejdere og ledelse om vilkår og arbejdsforhold, det man på engelsk kalder ”social dialogue”, har vist sig at flytte mange ting i den rigtige retning.
  • Arbejd for ledelsens opbakning: byg en solid business case, beskriv fordelene, skab alliancer internt i virksomheden, og prøv at gøre ansvaret for værdikæden virkelig for din ledelse. Det kan ske ved at få dem i samme lokale som en inspirerende person eller endnu bedre ved at besøge leverandører i udfordrede områder.
  • Vær modig – stik hovedet frem og erkend dine problemstillinger og dilemmaer åbent og bed om hjælp til at arbejde med dem. Det er efterhånden en sandhed med modifikationer, at den som lever stille, lever godt. Fortæl også omverdenen om din indsats for mere ansvarlige værdikæden – det styrker virksomheden internt ift. medarbejderne og eksternt ift. kunder og investorer.

Den udvikling placerer ifølge EIU-rapporten en moralsk forpligtelse hos virksomhederne, som styrkes markant af, at det er ved at blive en forretningsnødvendighed at arbejde seriøst med sin leverandørkæde. Det handler om modstand mod globalisering, nye forventninger fra forbrugere og de økonomiske konsekvenser forbundet med klimaforandringer.

Læs mere: På vej mod større gennemsigtighed

”Hos DIEH oplever vi, at fokus på bæredygtighed i virksomhederne stiger, bl.a. på grund af verdensmålene, og at når virksomhederne undersøger, hvad bæredygtighed betyder for dem, så lander de ofte i deres værdikæder. Det er der, der er noget at komme efter, kan man sige – både i forhold til risici og potentialer. På den baggrund kan vi mærke en øget erkendelse af at danske virksomheder har et ansvar langt ud over deres egen drift,” forklarer Mikkel Stenbæk Hansen.

For stort og for dyrt
”Nogle af de problemstillinger som ligger i værdikæderne, det kan være overarbejde, lave lønninger, afskovning osv, er baseret på nogle indgroede strukturer og praksis, der gør, at selv en stor aktør ikke kan løfte opgaven alene – der er kort sagt behov for fælles løsninger,” siger Mikkel Stenbæk Hansen.

”Det, der f.eks. kan gøre det svært, er, at selvom bæredygtig leverandørstyring i dag er afgørende for at fremtidssikre sin virksomhed og på sigt en god forretning kan der ofte være meromkostninger forbundet med at ændre på en tilstand. Dem er det ikke er så sjovt at være alene med at tage på sig,” fortsætter han.

Det kan f.eks. være, at man skal give en højere pris for at købe certificeret soja, som ikke bidrager til afskovning, eller at enhedspriserne stiger, hvis man sørger for bedre løn til medarbejderne hos leverandørerne.

”Det er ved de mere systemiske problemer, at samarbejdet i brancherne bliver rigtig interessant. For kan man få flere i en branche til at nå til enighed om at nu vil man fokusere på f.eks. leveløn, så kan det jo løfte kolossalt meget, og man kan dele den risiko, som kan være forbundet med at ændre på forhold, som skaber flere omkostninger for en selv og dermed højere priser for kunden,” siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Den dominerende model
Den grundlæggende metode til at arbejde med leverandørkædeansvar er, at virksomheden etablerer en code of conduct, som man kommunikerer til sine leverandører, hvorefter man regner med, at de lever op
til forventningerne udtrykt i den. Overbygningen herpå er indførelsen af selv-evalueringer, audits og opfølgningsplaner.

Hos DIEH oplever vi, at fokus på bæredygtighed i virksomhederne stiger, bl.a. på grund af verdensmålene. Når virksomhederne undersøger, hvad bæredygtighed betyder for dem, så lander de ofte i deres værdikæder.

Mikkel Stenbæk Hansen, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel

”Det er den dominerende compliancemodel, som da også har kunnet håndtere nogle emner inden for f.eks. miljø og arbejdsforhold med en vis succes. Men det har vist sig at modellen ikke har været særlig hensigtsmæssig til at spotte andre centrale issues såsom leveløn eller diskrimination, ligesom den heller ikke for alvor giver nogen garanti for at der ikke er problemer i kæden, selv ikke hvis man har en meget ambitiøs tilgang til arbejdet,” konstaterer Mikkel Stenbæk Hansen.

DIEH’s seneste medlemsundersøgelse viser at 88% har en code of conduct – en stigning på 14 procentpoint siden 2016.

”Det er rigtig godt, man skal jo ikke stoppe med at lave dem. Der skal bare være en erkendelse af, at det ikke er nok, hvis man gerne vil løse sociale og miljømæssige problemer i ens leverandørkæde. Her kan dialog og samarbejde med leverandører være et effektivt supplement,” siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Meget mere ledelse, tak
Et andet faktum er, at mens de fleste kan tale med om og være enige i, at en dyb indsats i de globale værdikæder er nøglen til virkelig meget, så er virkeligheden i de fleste virksomheder en helt anden.

Her er arbejdet indtil videre standset ved at lave vurderinger og audits af ens direkte leverandører, og man er ret langt fra at bruge ressourcer på niveau 2 og især tre og fire i sin leverandørkæde – også selv om det kan være der man møder nordkoreanske tvangsarbejdere, som efterårets sager fra Forsvarets indkøb af skibe bød på.

Læs mere: 10 år med etisk handel - verdensmål og partnerskaber i centrum

Der findes ikke danske tal på, hvilken andel af virksomhederne arbejder med andre end deres egne leverandører, men EIU’s undersøgelse og den årlige, internationale BSR/ GlobeScan survey af supply chain- arbejde viser, at det maksimalt er halvdelen af virksomhederne, som arbejder dybt i sin leverandørkæde.

Skal man videre end den dominerende compliancemodel, så kræver det budget, mandat og medarbejdere, og det er svært at opnå. Det kan Mikkel Stenbæk Hansen godt nikke genkendende til.

”Det er fuldstændig afgørende, at hvis man for alvor skal levere, så skal man længere ind og ned i sin værdikæde og så skal der penge på bordet. Der skal prioriteres i forhold til både ressourcer og økonomi i virksomheden. Det kræver lederskab. Det kan ikke siges ofte og højt nok. Når man ser virksomheder
virkelig rykke på deres leverandørkædearbejde, så er det næsten altid, fordi der er en fra topledelsen, som har set lyset og er engageret i det arbejde, ”siger han.

”Der er heldigvis en stigende erkendelse af at ens ansvar rækker ud over ens egen virksomhed, men vi er ikke i nærheden af målet i forhold til tildeling af ressourcer og ikke mindst i forhold til at integrere bæredygtighedsarbejdet i sine KPI’er og incitamentsstrukturer,” afslutter han.

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Globale værdikæder

Mere fra...

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

01.12.2023CSR.dk

Global undersøgelse: Der er døvt - ikke koldt - på toppen

30.11.2023CSR.dk

Professor: Markedsføring kan få os til at spise insekter

30.11.2023CSR.dk

Fynsk virksomhed laver legepladser ud af fiskenet og gamle underbukser

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Global Compact Network Denmark
Webinar
Information webinar on the Business & Human Rights Accelerator in Denmark

Join our webinar December 4th from 15.30-16.15 where we will unfold the Business & Human Rights Accelerator in Denmark.

Dato

04.12.2023

Tid

15:30

Sted

Online via Zoom

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

Global Compact Network Denmark
Morgenmøde
Morgenmøde: Erhvervsstyrelsens nye Bæredygtighedsvejledning

Til dette morgenmøde for vores medlemmer har vi inviteret Erhvervsstyrelsen til at præsentere deres nye vejledning om bæredygtighed på Virksomhedsguiden.dk, som skal hjælpe virksomhederne med at finde rundt i eksisterende og kommende krav og regler,

Dato

06.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J