Toms Gruppen fylder 100 år og forlænger værdifuldt partnerskab med Red Barnet

Siden 2022 har Red Barnet og Toms Gruppen A/S arbejdet sammen om at skabe positive forandringer for børn i udsatte positioner. Nu forlænges partnerskabet, og samarbejdet understreger et fælles ønske om at skabe social bæredygtighed.

Toms Gruppen er med til at bringe smilet frem hos mange børn, men også hos Gry Søndergaard og Michele Iversen, som er projektledere i partnerskabet mellem Toms Gruppen og Red Barnet.. Foto: Red Barnet

Som forandringspartner hos Red Barnet er virksomheder som Toms Gruppen med til at gøre en reel, positiv forskel for børn i udsatte positioner. Partnerskabet er etableret af Toms Gruppens Fond og støtter Red Barnets arbejde lokalt og globalt med større donationer og indsatser, som har til formål at skabe social impact i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv. Denne indsats ligger i naturlig forlængelse af Toms Gruppens egen mangeårige kamp mod børnearbejde i kakaoproducerende lande.  

Red Barnets rolle i samarbejdet består bl.a. af at bidrage med idéer til medarbejderinvolvering, aktivering og forskellige kommunikationstiltag hos Toms Gruppen. På den måde giver partnerskabet mulighed for at opnå større synlighed, engagere kunder og samarbejdspartnere samt skabe stolthed blandt medarbejdere. Uden opbakning fra partnere som Toms Gruppen og deres mange medarbejdere ville Red Barnet ikke kunne hjælpe de børn, som har allermest brug for det, i det omfang, det er muligt i dag. 

Realiseringen af partnerskabet i konkrete initiativer kræver organisatorisk forankring, tæt dialog og fælles projektledelse. Her er det en forudsætning, at de to parter har opbygget gensidig tillid, forståelse og respekt for hinandens organisationer. 

Gennem de seneste år har vi bygget et solidt fundament, hvor vi har lært hinanden rigtig godt at kende, og det betyder, at vi kan arbejde fokuseret på de rette indsatser, som skaber værdi, og som har til formål at skabe bæredygtige forandringer sammen, siger Michele Iversen, Corporate Partnerships Project Manager i Red Barnet. 

Bæredygtighed og velgørenhed på dagsordenen 

I år kan Toms Gruppen fejre 100 års-jubilæum. En stor begivenhed, der både fejres blandt medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere - og som kun gør forlængelsen af samarbejdet med Red Barnet endnu mere relevant. Den 27. april 2024 skyder Toms et velgørenhedsløb i gang: Toms Family Day. Her samler medarbejdere og deres familier midler ind gennem forskellige aktiviteter. Og sidste dag i maj afholdes Toms Value Day for medarbejderne, hvor Red Barnet også vil være repræsenteret. 

Desuden ligger det Toms Gruppen meget på sinde at tænke i en bæredygtig fremtid. I 2022 nedfældede og integrerede de nogle helt konkrete bæredygtighedsambitioner i en nytænkende forretningsstrategi frem mod 2026. Det styrkede fokus på bæredygtighed har til formål dels at gøre en positiv forskel for både klimaet og de mennesker, som Toms Gruppen på den ene eller anden måde påvirker ude i verden, men også at være en attraktiv arbejdsplads for den enkelte medarbejder. Både hvad angår intern trivsel, men også som et forgangseksempel på en international virksomhed, der tager samfundsansvar. 

Et partnerskab i bevægelse 

Styrken ved et længerevarende partnerskab er, at man løbende får erfaringer, som man sammen har mulighed for at optimere og videreudvikle på. Sidste år engagerede og involverede Toms Gruppen f.eks. sine medarbejdere i partnerskabet med Red Barnet gennem interne aktiviteter, en særlig “challenge”, hvor medarbejderne løb, cyklede og gik til fordel for Red Barnet. Det understreger ikke kun Toms Gruppens engagement i at skabe social bæredygtighed, men er også i tråd med virksomhedens Life-in-Balance filosofi, der lægger vægt på bevægelse, fællesskab og trivsel.  

Gennem årene har vi øget forståelsen af hinandens kerneforretninger og roller, hvilket gør, at vi i dag har et meget tæt og tillidsfuldt partnerskab. Vi udvikler os sammen, og vi er i Toms Gruppen stolte af at være med til at skabe bæredygtige forandringer for børn, som har brug for en håndsrækning i livet, siger Gry Søndergaard, Projektleder i Toms Gruppen A/S.   

Social impact 

Når Red Barnet indgår forandringspartnerskaber med virksomheder som Toms Gruppen, der i forvejen har fokus på social bæredygtighed og langvarige, positive forandringer, er der grobund for noget helt særligt. Her opstår muligheder for at udvikle partnerskabet i en retning, der skaber værdi på flere niveauer ud over den klassiske velgørenhedsdonation.  

I samarbejdet med Toms Gruppens Fond sætter Red Barnet fokus på vigtige og aktuelle dagsordener som f.eks. “vinterhjælp” i 2022/23, hvor Toms Gruppens Fond gav et stort bidrag til de familier, som var hårdest ramt af inflation og stigende energipriser i Danmark. Eller samme år, hvor Toms Gruppen støttede Red Barnets over 45 ferielejre med produktdonationer, som skabte masser af glæde og begejstring hos de mere end 1.000 familier og børn, der deltog. Samarbejdet udviklede sig også til produktniveau i julen 2023, da Toms Gruppen lancerede en julekalender, hvor hver solgt kalender gav et bidrag til udsatte børn. Toms Gruppen er der også, når katastrofer rammer, som f.eks. under krigen i Ukraine, hvor Toms Gruppens Fond har givet en betydelig håndsrækning til de krigsramte børn. 

Ingen kan udrette mirakler alene – sammen skaber vi bæredygtige forandringer, der gør en forskel for børn i udsatte positioner. 

27.02.2024Red Barnet

Sponseret

Toms Gruppen fylder 100 år og forlænger værdifuldt partnerskab med Red Barnet