Struktur og systemer skaber klarhed og retning for CSR 2.0

Hos Fertin Pharma A/S sætter Senior Consultant, CSR & HS, Eva Vig, arbejdet med arbejdsmiljø og CSR i system, så der er fundament for en bæredygtig forretning på alle bundlinjer i fremtiden. I dette interview deler Eva erfaringer, gode råd og værktøjer.

Senior Consultant, CSR & HS, blev i 2017 certificeret Sustainable Business Change Manager.

Da Eva Vig sidste år tog uddannelsen Sustainable Business Change Manager blev hun på holdet hurtigt kendt for at være leveringsdygtig i gode værktøjer til tilrettelægning af det daglige arbejde.

Og det er ikke tilfældigt. For med 15 års erfaring som arbejdsmiljøleder og HR-ansvarlig hos bl.a. Danfoss, Shell og LEGO, har Eva selv oplevet, hvor stor forskel struktur og systemer kan gøre for det daglige arbejde. Både for dem, der skal udføre det – og for dem der skal forstå det.

Fra arbejdsmiljø til forretning og verdensmål

Igennem de sidste to år har Eva Vig under titlen Senior Consultant, CSR & HS sørget for at sætte arbejdet med arbejdsmiljø og samfundsansvar i system hos den Vejle-baserede virksomhed Fertin Pharma A/S, der producerer medicinsk tyggegummi til markeder verden over.

For som hos mange andre danske produktionsvirksomheder er det ofte i tilrettelægningen af netop de gode arbejdsforhold, at kimen til CSR lægges. Men nu skal dette arbejde sættes i en større kontekst med en klarere kobling til både forretningsmål og samfundsmål som fx FNs globale verdensmål (SDGerne). 

Det er med andre ord tid til CSR version 2.0.

Struktur og systemer er det første skridt

Hos Fertin Pharma A/S er det ambitionen, at det systematiske arbejde med compliance i forhold til kunde- og lovkrav på hhv. arbejdsmiljø og eksternt miljø med tiden skal benyttes som et strategisk afsæt for at skabe en sund forretning, som bl.a. kan sikre tiltrækning af de rette kompetencer i mange år frem.

For Eva Vig kræver dette, at både struktur og systemer er på plads:

- Mine primære opgaver er at sikre virksomhedens CSR-fokus forbliver en god business case, og at der er fokus på de rette KPI’er, så vi kan skabe de ønskede forbedringer, forklarer Eva Vig, som blandt andet har sikret en klar sammenhæng mellem virksomhedens formål, vision/mission, politikker, overordnede mål og handlinger ved hjælp af det, hun kalder sit ”STO-værktøj” (strategic, tactical and operational approach).

Forståelse og buy-in er det næste skridt

Til trods for en stærk faglighed og en allerede omfattende værktøjskasse, valgte Eva Vig alligevel sidste år at bruge tid på at få opgraderet begge dele med den praktiske uddannelse Sustainable Business Change Manager.

For en del af øvelsen handler nu om at få endnu flere både interne og eksterne interessenter med på Fertin Pharma A/S’s videre CSR-rejse. Og det kræver en dybere indsigt i både CSR som forretningsdisciplin, såvel som håndtering af den forandringsledelsesopgave som det også er.

- I mit daglige arbejde er der opgaver både med kontakt til vores miljøkoordinator, indkøbere, arbejdsmiljøorganisationen, eksterne auditorer, og i det hele taget med kommunikation omkring vores CSR-tiltag i hele organisationen, fortæller Eva, som også har planer om at etablere mere proaktive, samarbejdende og lærende alliancer med et udvalg af Fertin Pharma A/S’s underleverandører på sigt.

CSR 2.0 kræver ny viden og værktøjer

Især den interne del er ikke helt uden udfordringer:

- Det vanskeligste er, at når jeg har den titel jeg har, så tænker alle at det er MIG der skal lave CSR. Men det er det jo ikke – det skal ske alle steder i organisationen. Det er den (mis) forståelse  jeg kæmper mest med, og i forbindelse hermed også den ”forskrækkelse” for det store CSR-monster, som ikke alle lige forstår, forklarer Eva.

- Der er stadig tvivl om, hvad det der nye ”koncept” CSR nu indeholder og ofte møder jeg en ALT eller INTET tilgang til både begreb og opgaver, uddyber Eva, som efter endt uddannelse føler at hun har fået mere styr på både retorikken, værktøjskassen og forståelsen for de forskellige elementer inden for CSR, så hun kan skabe en fælles platform og forståelsesramme til det videre arbejde.

Evas tre gode råd til at få sat CSR-arbejdet i system:

1. Sørg for at skabe en klar rød tråd mellem virksomhedens formål, vision/mission og forretningsstrategi til det konkrete CSR-arbejde (her kan fx STO-værktøjet være en hjælp).

2. Lad være med at blive forledt ud i andre småprojekter, sørg hele tiden for at være skarp med tid og indsats på de opgaver der skal føre til CSR målene (her er fx Eisenhower matrix god).

3. Få skabt et netværk med den fornødne faglige sparring – det er umuligt selv at vide alt om CSR, så træk på andre der har den viden, du skal bruge.

Læs mere om Fertins samfundsengagement

Download Eva’s STO-værktøj ved at klikke på linket i den grå boks nedenfor.

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med samfundsansvar og forandringsledelse. 

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

24.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Sådan får du CSR ind i hjertet af salgsindsatsen

09.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Trends & Insights: How does geopolitics affect your business and due diligence efforts?

08.05.2024TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Trends & Insights: How does geopolitics affect your business and due diligence efforts?

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management