To røde kort til Europa-Kommissionen: Nyt regelsæt for selskabsledelse er igen skudt til hjørne

Europa-Kommissionens planer om indgreb i medlemslandenes regler for selskabsledelse er skudt til hjørne. Blandt andet på baggrund af massivt pres fra Dansk Industri, der jubler over udviklingen.

Nu skal Kommissionen igen i tænkeboks om vejen frem. Vores svar er simpelt. Fjern alt om selskabsledelse fra forslaget og fokuser kun på due diligence, siger underdirektør i DI Kim Haggren..

Kommissionens kvalitetssikringsorgan, Regulatory Scrutiny Board, har i denne uge for anden gang givet forslaget om EU-regulering af selskabsledelse det røde kort.

Evidensen for, at der er behov for et sådant indgreb, og at det vil få de ønskede (velmente) konsekvenser for bæredygtighed, innovation og andet, er simpelthen ikke høj nok. Førende akademikere, herunder 89 underskrivere af et Call for Reflection, har vurderet, at konsekvenserne snarere ville blive det modsatte, og at europæiske virksomheders konkurrenceevne ville komme i fare.

Kommissionens oprindelige udkast til forslag fik et rødt kort tilbage i maj, og siden har Kommissionen arbejdet på justeringer, men altså ikke justeringer, der har været store nok til at bestå en ny test hos Regulatory Scrutiny Board.

I Dansk Industri (DI), der fra start har været modstander af forslaget, er der stor jubel over udviklingen.

"Stor ros til Kommissionens Regulatory Scrutiny Board for at leve op til dets vigtige rolle i EU’s lovgivningsproces. Denne sag viser, at EU’s principper for Bedre Regulering ikke bare er tomme ord – det er reel kvalitetssikring. Alle bør kunne enes om, at det er en god ting", siger underdirektør i DI Kim Haggren og tilføjer:

"Nu skal Kommissionen igen i tænkeboks om vejen frem. Vores svar er simpelt. Fjern alt om selskabsledelse fra forslaget og fokuser kun på due diligence".

Hårdt arbejde bærer frugt
Kommissionens initiativ, som markedsføres ”bæredygtig selskabsledelse”, indeholder nemlig ud over forslag om selskabsledelse, også forslag til obligatorisk due diligence i store virksomheders leverandørkæder i forhold til menneskerettigheder og miljø. Sammenblandingen af de to områder har skabt forvirring hos mange. 

DI har gennem hele processen støttet fornuftige fælles EU-regler på due diligence området, men arbejdet hårdt for at få væltet EU-indgreb i selskabsledelse af bordet.

DI har afholdt seminarer og møder, sendt breve, haft telefonsamtaler og meget mere med beslutningstagere og andre interessenter for at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheden af EU-indgreb i de velfungerende danske rammer for selskabsledelse. Vi har været i dialog med Kommissionen, EU-parlamentarikere, søsterorganisationer i Europa, BusinessEurope og mange andre, og vi har også gjort Regulatory Scrutiny Board specifikt opmærksom på, hvilke Bedre Regulerings-principper, der ikke var overholdt og hvorfor.

"Det er virkelig godt at se, at vores og andres hårde indsats for at oplyse om og påvirke reglerne ser ud til at bære frugt", siger Kim Haggren fra DI.

Udspil er skudt til hjørne
De to røde kort fra Kommissionens Regulatory Scrutiny Board betyder, at en særlig procedure skal iværksættes, hvis det reviderede forslag skal forelægges Kommissærerne til vedtagelse.

"Det er ikke udelukket, at dette vil ske, men det vil i givet fald være med udsigt til en meget svær vej i den videre EU-lovproces. Det er et mere sandsynligt scenarie, at Kommissionen igen går i tænkeboks, og igen må foretage store revisioner i forslaget", siger Kim Haggren.

Ifølge en foreløbig plan for Kommissionens aktiviteter i 2022 er forslaget indtil videre rykket til marts.

Hos DI er man meget tilfredse med udvikling.

"Det har aldrig været en god idé, at EU blander sig i landenes corporate governance modeller, mens det er en god idé, at EU harmoniserer kravene til due diligence i leverandørkæderne på en hensigtsmæssig, afbalanceret måde", siger underdirektør i DI Kim Haggren og tilføjer:

"Ved at blande kontroversiel regulering af selskabsledelse ind i et forslag om due diligence, som overordnet nyder bred opbakning, har Kommissionen gjort det unødvendigt svært for sig selv. Det ser vi prisen for nu".

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning