Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

Flere og flere virksomheder sætter mål og lægger konkrete planer for reduktion af deres klimaaftryk. Her hjælper Klimakompasset, med at beregne og fremskrive virksomhedens aftryk, så den nemmere kan opsætte reduktionsmål og komme godt i gang med den grønne omstilling.

Det kan virke som en kompleks og vanskelig opgave at planlægge en virksomheds reduktionsarbejde og identificere målrettede CO2e-reducerende initiativer. For at hjælpe virksomheder godt i gang med den grønne omstilling, kan et værktøj som Klimakompasset hjælpe virksomhederne med at beregne deres klimaaftryk samt fremskrive og visualisere klimaaftrykket 10 år frem i tiden.

Læs også: ”Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen”

Fremskriv og sæt mål for dit klimaaftryk
Som virksomhed kan man løbende følge med i sine udledninger ved at opgøre sit klimaaftryk år efter år. Uden et konkret mål eller viden om, hvordan udledningerne forventes at udvikle sig, er det dog svært at arbejde ambitiøst og målrettet med at reducere sine udledninger.

I Klimakompasset kan virksomheder derfor fremskrive deres beregninger. En fremskrivning viser, hvordan virksomhedens CO2e-udledninger forventes at udvikle sig over de kommende ti år, hvis virksomheden fortsætter sin udvikling uden fx at implementere klimareducerende tiltag. En fremskrivning giver et billede af virksomhedens største udledninger i fremtiden, og dermed et konkret udgangspunkt for at sætte mål for reduktion af klimaaftrykket samt identificere og målrette reduktionstiltag, fx at skifte til genanvendte materialer, minimere affald eller udskifte benzindrevne biler med el-biler.

Med et reduktionsmål kan virksomheder arbejde mere målrettet med at planlægge deres reduktionstiltag og dermed bidrage aktivt til den grønne omstilling. Som virksomhed kan man sætte forskellige reduktionsmål. Med en af de mest udbredte metoder - the Science Based Target initiative (SBTi) - kan virksomheder sætte ambitiøse klimamål, der flugter med Paris-aftalens 1,5 oC-mål. SBTi er udviklet til de større virksomheder, men der findes også en fast-track, som SMV’er kan anvende.

Kom godt i gang
At planlægge og arbejde med virksomhedens grønne omstilling er for mange et nyt felt at træde ind i og kræver nye kompetencer. I Klimakompasset er der derfor vejledning- og inspirationsmateriale, som understøtter virksomhederne igennem hele processen med at forstå metoden, indsamle data og udregne sit klimaaftryk uanset ens udgangspunkt. Klimakompasset er frit tilgængeligt og kan bruges af alle. Det er bare om at komme i gang.

Du finder Klimakompasset her

OM KLIMAKOMPASSET

Klimakompasset er udviklet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og blev lanceret i 2021. I Klimakompasset indtaster virksomheder omfanget af deres CO2-udledende aktiviteter, herunder bl.a. forbrug af el, indkøb af materialer, transport og affald, som omregnes til et klimaaftryk fordelt på scope 1, 2 og 3. I dag kan virksomheder fremskrive deres afsluttede beregninger af klimaaftryk i Klimakompasset. I medio 2023 forventes det, at brugerne også kan opsætte reduktionsmål i Klimakompasset, herunder mål jf. Science Based Target initiatives (SBTi). Metoder og emissionsfaktorer i Klimakompasset opdateres løbende og er frit tilgængelige til anvendelse til beregning af klimaaftryk i andre sammenhænge.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk