Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

Bæredygtig omstilling er det nye sort i virksomheder. Lovkrav fra EU er på vej og markedet har stigende forventninger til bæredygtighed. For at hjælpe virksomhederne, særligt SMV’erne, har Erhvervsstyrelsen lanceret ny digital vejledning om bæredygtigomstilling samt Klimakompasset til at opgøre din virksomheds klimaaftryk.

Virksomheder bliver i stigende grad mødt af krav fra deres kunder, investorer, leverandører, myndigheder og banker om at kunne dokumentere deres klimaaftryk og bæredygtige omstilling. Årsagen er bl.a. nye lovkrav fra EU til virksomhederne om at kunne dokumentere deres bæredygtighed, fx i regi af direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD), due diligence for bæredygtighed (CSDDD) og en ny Ecodesign-forordning. Kravene er primært målrettet de store virksomheder, men de vil i høj grand også påvirke mange SMV’er, da de ofte er leverandører eller producenter for større virksomheder.

For at hjælpe virksomhederne godt i gang, eller videre, med deres bæredygtige omstilling, har Erhvervsstyrelsen nu lanceret en digital vejledning til bæredygtig
omstilling, på Virksomhedsguiden. Vejledningen finder du her.

Den nye vejledning indeholder bl.a. en guide til hvordan virksomheder kan arbejde med at styrke deres ansvarlighed, både i egen virksomhed og i værdikæden, og en trin-for-trin guide til, hvordan man opgør ESG-nøgletal for ens bæredygtighed. De fleste E-nøgletal baserer sig på de samme data og resultater, som du indsamler og udregner i Klimakompasset. Klimakompasset hjælper dig med at opsætte tallene som E-nøgletal.

Klimakompasset er udviklet i samarbejde med Energistyrelsen og er baseret på den nyeste viden og metode til at beregne sit klimaaftryk og giver også vejledning til at forstå metoden, finde data, bruge værktøjet og tolke resultaterne. Klimakompasset er gratis at bruge og kan bruges af alle.

Klimakompasset er et digitalt, brugervenligt og autoritativt værktøj, der hjælper virksomhederne til at beregne, og forstå, deres klimaaftryk med henblik på at målrette deres grønne tiltag og omstilling. Klimakompasset giver mulighed for at udregne ens klimapåvirkning også igennem værdikæden vha. den internationale anerkendte standard for udregning af klimaaftryk, GHG protokollen.

Klimakompasset giver også mulighed for at fremskrive sit klimaaftryk frem mod 2030, og vil på sigt også give brugerne mulighed for at opsætte mål for deres CO2e-reduktion. (jf. Science Based Targets initiative). 

Læs også: ”Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset ”

Der udvikles fortløbende nye på emissionsfaktorer, på særligt scope 3 kategorierne, for understøtte virksomhederne i mere og mere præcise klimaaftryksberegninger. 

Du finder Klimakompasset her

OM KLIMAKOMPASSET
Klimakompasset er udviklet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og blev lanceret i 2021. I Klimakompasset indtaster virksomheder omfanget af deres CO2-udledende aktiviteter, herunder bl.a. forbrug af el, indkøb af materialer, transport og affald, som omregnes til et klimaaftryk fordelt på scope 1, 2 og 3. I dag kan virksomheder fremskrive deres afsluttede beregninger af klimaaftryk i Klimakompasset. I medio 2023 forventes det, at brugerne også kan opsætte reduktionsmål i Klimakompasset, herunder mål jf. Science Based Target initiatives (SBTi). Metoder og emissionsfaktorer i Klimakompasset opdateres løbende og er frit tilgængelige til anvendelse til beregning af klimaaftryk i andre sammenhænge.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk