Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

Erhvervsstyrelsen lancerer nu en digital totalomkostnings-beregner (TCO), der kan spare det offentlige for mange penge og gøre det lettere for virksomheder at fremhæve deres ’grønne’ produkter i handelssituationen.

Indkøbsprisen er kun toppen af isbjerget

Offentlige indkøbere oplever stigende krav til at købe ind med udgangspunkt i produkters totalomkostninger. Indkøbsprisen for et produkt er nemlig ofte blot ”toppen af isbjerget”, når totalomkostningerne for produktets brugsperiode tages i betragtning. Et billigt produkt kan ende med at blive meget dyrt i længden, hvis det fx har højt elforbrug eller jævnligt skal repareres. Ved at se på mulige besparelser fra energiforbrug, vandforbrug, brugsperiode, udgifter til service, vedligehold, affaldshåndtering samt mulige indtægter ved videresalg, tegner der sig et andet omkostningsbillede end ved alene at se på indkøbsprisen.

Det nye digitale TCO-værktøj er udviklet for netop at gøre det nemt at beregne de totale omkostninger ved at købe, råde over og bruge et produkt ved at inkludere omkostninger såsom indkøbspris, driftsudgifter, procesomkostninger og serviceomkostninger for hele den forventede brugsperiode. Udover det økonomiske potentiale heri, vil brugen af TCO-værktøjet også komme til at fremme indkøb af grønnere produkter med lave ressourceforbrug (energi- og vandforbrug, længere holdbarhed mv.), hvilket har effekt på produktets totale CO2-udledning. 

Det betyder kort sagt, at offentlige indkøbere, via det digitale TCO-værktøj, kan basere sine indkøb på mange flere faktorer, hvilket åbner op for en mere kvalificeret indkøbspraksis, hvor både budgettet og klimaet står til at vinde. Samtidig forstærker det muligheden for, at leverandører kan bruge produkters grønne egenskaber som et konkurrenceparameter i udbud og indkøb.

Intuitivt TCO-værktøj

Det digitale TCO-værktøj er en digitalisering af Miljøstyrelsens Excel-baserede TCO-værktøjer. Der er lagt vægt på et brugervenligt design, der kan benyttes af alle uanset erfaring. Værktøjet giver leverandører mulighed for at sammenligne egne produkter forud for tilbudsgivning, og indkøbere får mulighed for at måle og evaluere leverandører og deres tilbudte produkter ud fra et totaløkonomisk perspektiv. 

Værktøjet kan bruges til indkøb i både stat, kommune og region. Indledningsvist bliver det muligt at bruge TCO-værktøjet til udregning af totalomkostninger på computere, skærme, servere, storageudstyr og mindre netværksudstyr, men værktøjet kan løbende blive udvidet til at kunne beregne totalomkostninger for flere produktgrupper, herunder øvrigt IT-udstyr og belysning. Alle totalomkostningsmodellerne i det digitale TCO-værktøj er udviklet i tæt samarbejde med relevante brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre, der kan måles på og har godkendt de standarder, der benyttes i beregningerne.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet det digitale TCO-værktøj med afsæt i Regeringens Strategi for grønne offentlige indkøb fra 2020, ud fra en ambition om at flytte fokus fra indkøbspris til omkostninger i hele produktets brugsperiode.

Her finder du det digitale TCO-værktøj

Du kan læse mere om TCO-værktøjet på Den Ansvarlige Indkøber

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk