En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

Virksomheders klimaindsats udfordres af, at deres største klimaaftryk ofte opstår i værdikæden - også kaldet scope 3. Det er svært at opgøre og reducere og kræver ofte tæt samarbejde med ens underleverandører. Flere virksomheder er begyndt at skære af klimaaftrykket i scope 3 med cirkulære løsninger, viser ny analyse fra Erhvervsstyrelsen.

Klimakompasset blev lanceret af Erhvervsstyrelsen i 2021 for at understøtte virksomhederne i at forstå og opgøre deres klimaaftryk. Med et værktøj som Klimakompasset kan virksomhederne opgøre både deres direkte og indirekte CO2-udledninger opdelt på scope 1, 2 og 3 jf. Greenhouse Gas-protokollen (GHG). Med indsigt i ens klimaaftryk får virksomhederne et overblik til at iværksætte en målrettet grøn omstilling af deres produktion, processer og forretningsmodeller.

Læs også: ”Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen ”

Virksomhedernes værdikædeudledninger (også kaldet scope 3) er ofte svært for virksomheder at beregne og opgøre, fordi det kræver indsamling af en lang række data fra både leverandører og kunder. Samtidig er det her, at størstedelen af deres udledningerne er placeret. Derfor har Erhvervsstyrelsen i sit arbejde med Klimakompasset stort fokus på at understøtte virksomhederne i, hvordan de kan opgøre og målrettet reducere deres scope 3-udledning.

Det er endnu begrænset, hvor mange virksomheder, som er kommet i gang med at opgøre og nedbringe deres scope 3 udledning. En ny analyse  fra Erhvervsstyrelsen og Transition indikerer, at de erfarne virksomheder inden for bæredygtig omstilling, udregner deres scope 3 udledning, særligt de store virksomheder. Det er dog ikke uden udfordringer, hvis virksomheder har lange værdikæder, som går på tværs af landegrænser. Det gælder både i forhold til at indsamle data om udledningerne og påvirke og ændre leverandørernes udledninger.

Læs analysen ”Reducing scope 3 emissions through circular economy initiatives” her.

Samtidig viser erfaringerne fra DIs Klimaklar SMV, at ingen af de deltagende virksomheder endnu har sat mål for at reducere deres scope 3 udledning, selvom 90 pct. af deres udledning kommer her fra (Axcel Future 2023). Potentialet er således stort.

Potentialet ved cirkulære tiltag
En cirkulær omstilling af virksomheden rummer en bred vifte af muligheder. Fx har flere virksomheder ifølge omtalte analyse fået øje på, at cirkulære tiltag til bedre materialeudnyttelse kan give et væsentligt bidrag for mange virksomheder til at reducere deres scope 3-udledning, både opstrøms og nedstrøms i værdikæden. Virksomhederne vurderer her, at den største klimagevinst ved cirkulære initiativer ligger i indkøb, affaldshåndtering og produktion. Her har virksomhederne fx omlagt sine indkøb til indkøb af mere genanvendte materialer med et mindre klimaaftryk (76%), nedbragt sine indkøb af materialer ved ændret produktdesign (72%) og reduceret deres affaldsproduktion (70 pct.).

For yderligere inspiration til at komme i gang med at opgøre og reducere udledninger i scope 3 bl.a. gennem cirkulære tiltag har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et inspirationskatalog med 15 virksomhedscases, som kan læses og downloades på Klimakompasset. Kataloget forventes lanceret i primo juni 2023.

Du finder Klimakompasset her

OM KLIMAKOMPASSET
Klimakompasset er udviklet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og blev lanceret i 2021. I Klimakompasset indtaster virksomheder omfanget af deres CO2-udledende aktiviteter, herunder bl.a. forbrug af el, indkøb af materialer, transport og affald, som omregnes til et klimaaftryk fordelt på scope 1, 2 og 3. I dag kan virksomheder fremskrive deres afsluttede beregninger af klimaaftryk i Klimakompasset. I medio 2023 forventes det, at brugerne også kan opsætte reduktionsmål i Klimakompasset, herunder mål jf. Science Based Target initiatives (SBTi). Metoder og emissionsfaktorer i Klimakompasset opdateres løbende og er frit tilgængelige til anvendelse til beregning af klimaaftryk i andre sammenhænge.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Software er nøglen til god ESG

Oplysningskravene for ESG-relaterede emner stiger eksponentielt, og fortidens datapraksis er slet ikke den opgave voksen.  Derfor zoomer CSR.dk ind på ESG software. En god løsning kan hjælpe med både at opfylde kravene fra investorer, kunder, lovgivere, audit-selskaber og andre interessenter og med at skabe ny værdi for virksomheden med udgangspunkt i data.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk