Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) bliver i stigende grad mødt af forventninger om at kunne dokumentere deres klimaaftryk. Derfor lancerer Erhvervsstyrelsen nu Klimakompasset for at gøre det nemmere for virksomheder at beregne deres klimaaftryk.

Indkøb af materialer, transport, håndtering af affald og forbrug af el, gas eller varme. Der er mange forskellige aktiviteter, der spiller ind i en virksomheds direkte og indirekte udledning af CO2 og dermed virksomhedens belastning af klimaet. 

For at hjælpe virksomheder med at beregne deres CO2-aftryk og få overblik over, hvordan klimabelastningen fordeler sig på deres forskellige aktiviteter, har Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen lanceret et Klimakompas målrettet danske SMV’er. 

I forbindelse med lanceringen af Klimakompasset udtaler Erhvervsminister Simon Kollerup: 

Når jeg har været ude at besøge virksomheder i Danmark, oplever jeg, at man virkelig gerne vil tage den grønne førertrøje på. Men jeg oplever også, at virksomhederne alt for ofte har svært ved at dokumentere over for kunderne og samarbejdspartnere, hvad deres reelle klimaaftryk er.

Virksomhederne, og især SMV’erne, har med andre ord efterlyst et værktøj, der udregne deres klimaaftryk. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan præsentere Klimakompasset, der imødekommer netop denne efterspørgsel fra erhvervslivet, og som giver særligt de små og mellemstore virksomheder mulighed for at skabe konkrete markedsfordele og en større bevidsthed om klimaet generelt.

Hvad er Klimakompasset? 

Klimakompasset er en webbaseret udgave af CO2-beregneren, der kan findes på Virksomhedsguiden. Med Klimakompasset kan virksomheder:

  • Beregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra virksomhedens egne aktiviteter, fx transport og forbrug af olie og gas.
  • Beregne den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos energi- og underleverandører og kunder i værdikæden, fx ved forbrug af el og varme samt udledning forbundet med brug og bortskaffelse af virksomhedens produkt.
  • Identificere klimaeffekten af forskellige CO2-reducerende tiltag.
  • Få et overblik over virksomhedens udledninger fordelt på aktiviteter og scope 1, 2 og 3 jf. GHG-protokollen.

Hvem kan bruge Klimakompasset? 

Alle virksomheder kan frit bruge Klimakompasset, der er et let tilgængeligt og opdateret beregningsværktøj, som følger den internationale GHG-protokol for opgørelse af CO2-udleding, hvilket sikrer både ensartethed og troværdighed i udregningen. 

Læs mere om Klimakompasset og beregn din virksomheds klimaaftryk på Virksomhedsguiden

Om Klimakompasset

Klimakompasset er en opfølgning på flere af klimapartnerskabernes anbefalinger om udvikling af CO2-måleværktøjer til virksomheder. Klimapartnerskaberne blev etableret af regeringen for at samarbejde med erhvervslivet om tiltag, der reducerer udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne.

Om Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform, der tilbyder viden og værktøjer om start, drift og udvikling af virksomheder. For effektivt at matche virksomhedernes behov med relevante ydelser arbejder Virksomhedsguiden med løbende udvikling af temaspecifikke ydelser målrettet bestemte virksomhedsgrupper, som fx virksomheder der ønsker at bidrage til den grønne omstilling.

Kontaktperson: Markus Bjerre, Kontoret for grøn og ansvarlig erhvervsudvikling, Erhvervsstyrelsen, marbje@erst.dk

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk