Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

Der er store energibesparelser at hente i vores bygninger, men ofte står menneskelig adfærd i vejen for at få forløst det fulde potentiale. Det skal et nyt projekt ændre på.

Foto: Shutterstock..

04.03.2020

Sponseret

Gate21

Bygninger i Danmark står for 40 procent af det samlede energiforbrug og der er store muligheder for at reducere det forbrug gennem bedre brug af data. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er nok at installere nye systemer til styring af elforbrug og indeklima for at opnå besparelser.

Ofte strander forsøg med databaseret opsamling af energiforbrug, arealanvendelse og indeklima, fordi personale og brugere af systemerne ikke kender til, forstår eller anvender dataene optimalt.

Resultatet er, at de forventede energibesparelser ikke opnås. Erfaringer viser, at op mod 30 procent af den forventede energireduktion går tabt på grund af brugernes adfærd.

Derfor er målet med et nyt projekt at gøre sig erfaringer med, hvordan man formidler energidata, så målgruppen kan forstå og handle efter dem.

Fakta:

Projektet ”Data i anvendelse: Energieffektivisering på baggrund af adfærdsrettet kommunikation” varer fra den 1. marts 2020 til den 30. oktober 2021.

Der er otte partnere med, heriblandt kommuner og boligselskaber.

Projektet er støttet af Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK.

Læs mere om projektet her

Testes på skoler og i boliger

I projektet skal forskellige kommunikationssystemer testes på skoler og i etageejendomme. For eksempel kan visualiseringer som alarmer eller lamper være med til at fortælle brugere om forhøjet CO2-indhold i luften eller at det er tid til at justere ventilationen.

Målgrupperne kan være skoleelever, beboere og personale inden for drift og ejendomsadministration.

“Vi skal blive bedre til at forstå de menneskelige aspekter af energibesparelser. Derfor samarbejder vi med en energiantropolog fra Teknologisk Institut, som skal se på, hvad brugerne har brug for af information for at kunne opføre sig anderledes,”

siger Lone Kelstrup, projektleder i Gate 21.

”Hvis du skal ændre din adfærd, har du brug for at få den relevante information om, hvad du skal gøre og du skal forstå og kunne handle på det. Når vi har indsamlet viden om dette udvikler vi de kommunikationsformer, vi skal teste og afprøver dem.”

 

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder