CITYLOOPS

Byggeriet bruger stadig større mængder af råstoffer, som der er knaphed på – og samtidig producerer bygge- og anlægsprojekter enorme mængder byggeaffald og overskudsjord år efter år. I CityLoops vil partnere fra syv europæiske byer udvikle metoder og teste værktøjer, der skaber nye kredsløb for materialerne og overskudsjorden, så det kan bruges igen og igen.

27.02.2020

Sponseret

Gate21

Region Hovedstaden har taget initiativ til projektet, og får fra dansk side følgeskab af kommunerne Roskilde og Høje-Taastrup, Gate 21, RUC og Bygherreforeningen. 

Danske demonstrationsprojekter  i Høje-Taastrup og Roskilde

Europæisk samarbejde på tværs af syv byer


Projektet samler syv europæiske byer:

  • Apeldoorn, Holland
  • Bodø, Norge
  • Mikkeli, Finland
  • Porto, Portugal
  • Sevilla, Spanien
  • Høje-Taastrup, Danmark
  • Roskilde, Danmark

I Høje-Taastrup er der flere byfornyelsesprojekter og byudviklingsprojekter i gang. I forbindelse med CityLoops skal kommunen udvikle løsninger for flow af materialer mellem byggepladserne. Det sparer både CO2 og råstoffer, man mindsker kørsel af materialerne og sparer på energien, der skal til for at fremstille materialerne, samtidig med at man ikke behøver at udvinde nye råstoffer.

Også i Roskilde Kommune er der stort fokus på bæredygtigt byggeri. Tidligere i år vedtog kommunen, for eksempel, at alle større kommunale nybyggerier skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB. Desuden arbejder Roskilde Kommune bevidst og ambitiøst med en formuleret ejendomsstrategi og bruger bygherrerollen aktivt for at skubbe på udvikling af byggeriet og implementering af verdensmålene. Bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt for beslutningsprocesserne. Musicon anvendes i CityLoops som et laboratorium for at afprøve og udvikle metoder, som efterfølgende kan komme samfundet til gode.

CityLoops har fået 75 millioner kroner af EU’s Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 millioner kroner går til de danske partnere. Der er opstart oktober 2019, og projektet løber over fire år.

Projektets varighed
Oktober 2019 – oktober 2023

Projektets partnere
Gate 21, ICLEI, Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Kommune, Region Hovedstaden, Roskilde Universitet (RUC), Bygherreforeningen, Horizon 2020 – derudover partnere fra Holland, Norge, Portugal, Spanien, Holland og Finland.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder