Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

I løbet af 2020 kommer et Advisory Board med en række anbefalinger til konkrete handlinger, der skal udbrede den cirkulære økonomi. De regionale og kommunale indsatser, som skal bane vejen for et affaldsfrit samfund, skal skaleres gennem partnerskaber.

Fra venstre: Trine Lindegaard Holmberg (ARGO), Claus Torp (Furesø Kommune), Pia Buch-Madsen (Region Sjælland), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (Albertslund Kommune), Christian Ibsen (CONCITO), Sara Røpke (KL), Sven Koefoed-Hansen (Næstved Kommune) og Gitte Larsen (Region Hovedstaden). Foto: Gate 21.

24.03.2020

Sponseret

Anne Vestrup, Gate21

Næsten halvdelen af den globale klimabelastning stammer fra materialer og produkter, ifølge Ellen MacArthur Foundation, og samtidig er Danmark det land i EU, der producerer allermest affald per indbygger. For at leve op til Paris-aftalens klimamål og skabe et affaldsfrit samfund, hvor materialer og produkter forbliver i kredsløb og bruges igen og igen, er det afgørende, at landets kommuner og regioner skalerer de cirkulære indsatser. Det stiller en række aktører nu skarpt på i et nyt Advisory Board.

”Landets kommuner har en stor indkøbsmuskel, vi ejer affaldsselskaberne, vi er tilsynsmyndighed og bygherre. Derudover er vi tæt på borgere og virksomheder og faciliterer lokale udviklingsindsatser. Med Advisory Boardet kan vi samle de gode erfaringer i konkrete anbefalinger, så kommuner og regioner får mulighed for at trække udviklingen i en cirkulær retning, som bidrager til klimaindsatsen og mindsker ressourceforbruget,” siger Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der er direktør i Albertslund Kommune og nyudnævnt formand for Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner. Hun fortsætter:

”Vi ved, at den enkelte kommune ikke kan drive omstillingen alene. Når indsatserne skal skaleres kræver det, at vi går sammen i stærke partnerskaber på tværs af kommuner og regioner.”

Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner tæller repræsentanter fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, kommunerne Albertslund, Furesø, Kalundborg og Næstved, affaldsselskaberne ARGO og ARC, Kommunernes Landsforening, CONCITO og Gate 21.

Ideen til et Advisory Board med fokus på kommuner og regioner er født ud af markante cirkulære indsatser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I projekterne Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Cirkulær Sjælland udvikler og tester 15 kommuner og regioner blandt andet nye løsninger indenfor cirkulær økonomi i samarbejde med fire affaldsselskaber. Advisory Boardet skal bidrage til, at indsatser som disse kan skaleres.

Klima og cirkulær økonomi skal ses i sammenhæng

Et gennemgående tema for Advisory Boardets arbejde bliver spørgsmålet om, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til en reduktion af klimabelastningen.

”Klimadagsordenen og cirkulær økonomi skal ses i sammenhæng. Hvis vi for alvor skal reducere vores klimabelastning, er vi nødt til også at tage fat på måden, som vi producerer og forbruger på, da en stor del af vores klimabelastning stammer fra materialer og produkter. Det er vigtigt, at vi handler på det – også i forbindelse med de nationale klimahandlingsplaner,” siger Christian Ibsen, direktør for CONCITO og medlem af Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner, og fortsætter:

”Der er mange gode eksempler på kommuner og regioner, der allerede arbejder med indsatser indenfor cirkulær økonomi, for eksempel i affaldsplaner, det offentlige byggeri eller i forbindelse med indkøb. Nu er tiden inde til, at vi løfter de cirkulære indsatser ud af testfasen og implementerer dem i langt større skala.”

Advisory Boardets anbefalinger vil knytte sig til fire overordnede temaer: ’byggeri og byudvikling’,
’erhvervsudvikling’, ’udbud og indkøb’ og ’genbrug og affaldsforebyggelse’ og bliver præsenteret i efteråret 2020.

Har du spørgsmål? Kontakt Line Bech, programleder for Cirkulær Økonomi og Ressourcer i Gate 21. 

Læs mere her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder