Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

I flere kommuner og boligselskaber bliver systemer til energistyring og dataopsamling ikke udnyttet fuldt ud og dermed går de glip af besparelser på energiforbruget. Det vil et dansk-svensk samarbejde ændre på.

Foto: Shutterstock..

20.02.2020

Sponseret

Gate21

For at optimere og sænke energiforbruget i de offentlige bygninger arbejder mange kommuner og boligselskaber med energistyrings- og ledelsessystemer. Men ofte kender eller forstår brugerne ikke systemerne godt nok og disse anvendes derfor ikke optimalt. I sidste ende opnås de forventede energibesparelser således ikke.

Gate 21 arbejder sammen med en række danske og svenske partnere om at hjælpe kommuner og boligselskaber med at forankre og anvende datastyringssystemerne bedre, så de kan spare mere på energiforbruget.

”I kommunerne og boligselskaberne er der allerede rigtig mange systemer til at måle eksempelvis CO2-udledning og styre energiforbrug. Men ofte er det ikke alle, der kender til systemerne, systemerne på tværs af bygningerne ”taler ikke sammen” og datakvaliteten og opsamlingsmetoderne svinger meget,” siger Lone Kelstrup, der er projektleder i Gate 21, og fortsætter:

“Der er behov for at arbejde mere systematisk med disse områder, hvis vi skal optimere energiforbruget i bygningerne. Vi vil derfor fokusere på at udvikle kompetencer hos brugerne, så de kan stille de rigtige krav til data-systemerne og optimere energistyringen. På den måde kan kommuner og boligforeninger vise vejen i mere brug af data i optimering af vores bygningsmasse.”

Sammen med 16 danske og svenske partnere har Gate 21 ansøgt om midler fra Interreg-ØKS til at projektet ”Databaseret energiledelse i offentlige og almene bygninger” for at arbejde videre med problemstillingen. Projektet vil tage udgangspunkt i bygningsejernes konkrete udfordringer.

Projektet har fem faglige fokusområder:

  • Forankring og organisering af ledelsessystemer i kommuner og boligselskaber, så det ikke står og falder med enkelte personer og tabes ved jobskifte.
  • Data- og kravsspecifikation i forhold til indkøb af nye systemer og platforme
  • Visualisering og brugerinvolvering, så det skaber effekt og handling for de relevante aktører
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere på alle niveauer
  • Potentialevurdering af bygningsporteføljen

Derudover vil partnerne bestræbe sig på at sikre vidensdeling i både Danmark og Sverige. Mange af de samme udfordringer kan findes i både danske og svenske kommuner og det er derfor oplagt af udveksle erfaring og viden.

Projektet skal samarbejde med det nye projekt:
Data i anvendelse: Energieffektivisering på baggrund af adfærdsrettet kommunikation.”

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder