Nyt kommunalt partnerskab vil vise vejen mod det cirkulære gennembrud

Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til et ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genanvendt. Derfor samarbejder en række kommuner nu om at sætte skub i den cirkulære økonomi.

02.11.2018

Sponseret

Gate21

I september offentliggjorde regeringen en national strategi for at styrke den cirkulære økonomi som et led i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. I den omstilling spiller kommunerne en afgørende rolle. Kommunerne har dagligt kontakt med borgere og virksomheder, indkøber materialer og håndterer enorme mængder affald – områder, som er centrale inden for cirkulær økonomi.

I et nyt samarbejde, ”Partnerskab for Cirkulære Kommuner” (PARCK), samler kommuner, universiteter og affaldsselskaber handsken op og arbejder målrettet på at gøre kommunerne mere cirkulære.

I partnerskabet vil deltagerne teste innovative løsninger og sparre med hinanden om metoder, viden og resultater. Det sker i fem målrettede caseforløb, der tager fat på temaerne direkte genbrug, byggeri, erhvervsudvikling, indkøb og tekstiler.

Partnerskabet er støttet af Region Hovedstaden og får disse ord med på vejen:

”Vi ser et stort potentiale i partnerskabet, der skal skabe de vigtige erfaringer, opbygge de nødvendige kompetencer og understøtte en strategisk forankring i kommunerne, der samlet set kan bane vejen mod et cirkulært og konkurrenceeffektivt samfund,” udtaler formand for Miljø- og

Klimaudvalget i Region Hovedstaden Kim Rockhill og fortsætter:

”Sammen kan vi kickstarte omstillingen mod de cirkulære kommuner. Region Hovedstadens kommuner er klar til at komme i arbejdstøjet, og både større og mindre kommuner og affaldsselskaber vil nu samarbejde på tværs af regionen for at skabe det bedst mulige fælles afsæt for indsatsen.”

Samarbejde får den cirkulære økonomi til at rulle

Mange kommuner er allerede godt i gang med at blive mere bæredygtige. De har sat øget fokus på bedre genanvendelse af materialer og indsamler affald, som er sorteret ude hos borgere og virksomheder. Men hvis kommunerne virkelig skal kunne indfri deres cirkulære potentiale, kræver det samarbejde.

”Vi som kommuner kan ikke sidde hver for sig og løse denne udfordring. Vi har brug for et stærkt samarbejde, både internt i kommunen og med virksomheder og borgere, så vi sammen får skabt de gode erfaringer, der kan bringe os videre. Med ’Partnerskab for Cirkulære Kommuner’ tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning,” udtaler Morten Slotved, borgmester for Hørsholm Kommune.

Tæt på kommunerne står en række affaldsselskaber:

”Som kommunens samarbejdspartner, når det gælder genbrug og genanvendelse, så ser vi stort potentiale i at være med i udviklingen af nye og cirkulære løsninger. Vi håndterer på daglig basis kommunens og borgernes ressourcer, og den indsigt vil vi bruge i projektet til at hjælpe os med at løse de udfordringer, vi står overfor. Vi kan for eksempel være med til at frasortere

tekstiler fra brændbart og sikre kvalitet i den efterfølgende behandling,” udtaler Yvonne Amskov, udviklingschef hos Vestforbrænding.

FAKTA OM PARCK

Partnere
I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) deltager Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors og Region Hovedstaden. RUC, CONCITO og Gate 21 driver projektet.

Projektet har derudover 15 følgekommuner, der følger erfaringer og resultaterne tæt.

Interesserede kommuner kan stadig henvende sig, hvis de ønsker en større indsigt i projektets fremskridt og erfaringer.

Finansiering
Projektet har et samlet budget på 7,4 millioner kroner. Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,6 millioner kroner.

Varighed
1. august 2018 – 31. januar 2021.

Mere information
Gate 21: Seniorprojektleder Jesper Bøttcher:

jesper.boettcher@gate21.dk / 5367 7003

Region Hovedstaden: Pressevagt:
presse@regionh.dk / 7020 9588

Hørsholm Kommune: Affaldsplanlægger Morten Reckweg:

mrw@horsholm.dk / 4017 4817

Vestforbrænding: Udviklingschef Yvonne Amskov:
yam@vestfor.dk / 4485 7000

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder