Nye rapporteringsregler på vej...

Et nyt EU-direktiv betyder, at de danske regler for rapportering om samfundsansvar skærpes. Reglerne bygger på den danske fleksible model, men går på visse områder også videre.

I september vedtog EU et nyt regnskabsdirektiv, som forpligter medlemsstaterne til at stille større krav til virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar. Direktivet er en del af det udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, der netop er sendt i høring. Regeringen lægger op til, at EU-reglerne gennemføres i 2016 for ca. 50 virksomheder - og først i 2018 for de restende ca. 1.050 virksomheder.

EU-reglerne bygger på de danske fleksible regler, men skærper dem også

EU-reglerne bygger på principperne i de danske lovkrav fra 2008 om store virksomheders redegørelse for samfundsansvar. Fælles for begge regelsæt er den grundlæggende fleksibilitet, hvilket bl.a. indebærer, at de omfattede virksomheder frivilligt bestemmer, om de vil have en politik for samfundsansvar, men alene har pligt til at være åbne om deres valg.

De nye EU krav går dog på visse områder videre end de nuværende danske krav med hensyn til de oplysninger, der skal gives.

Som noget nyt skal de omfattede virksomheder ifølge direktivet forholde sig til:

  • miljø
  • sociale og medarbejderrelaterede forhold
  • antikorruption og bestikkelse.
  • virksomhedens forretningsmodel
  • primære risici
  • implementerede ”due diligence” processer (dvs. processer for rettidig og nødvendig omhu)
  • eventuelle nøglepræstationsindikatorer (KPI'er)

Derudover kan de omfattede virksomheder ikke nøjes med - som det er tilladt efter de gældende danske regler - blot at oplyse, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Virksomhederne skal ifølge forslaget begrunde deres fravalg, jf. den såkaldte følg-eller-forklar model.

Gældende danske regler justeres i to tempi

Lovforsalget lægger op til, at de gældende danske regler om redegørelse for samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a justeres i overensstemmelse med direktivets krav, men at det sker i to tempi.

Det foreslås, at de nye reger vil omfatte ca. 50 virksomheder med virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. For de øvrige ca. 1.050 virksomheder, som i dag er omfattet af årsregnskabslovens regler om rapportering om samfundsansvar, foreslås kravene først at træde i kraft med virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Regeringen foreslår altså, at nye lovkrav ikke kun gælder kun for de største børsnoterede virksomheder, som direktivet som minimum kræver.

De nye EU-regler er en del af et samlet udkast til lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, der forventes fremsat i januar 2015.

Læs mere om gældende danske regler for rapportering på samfundsansvar.dk 

Læs mere om udkast til lovforslag på Høringsportalen.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk