Ny publikation: Innovation i Klimatilpasningen

Hvordan skaber et innovativt og klimarobust Danmark nye veje til vækst? Det sætter Concito, Cleantech TIPP og Gate 21 fokus på med denne publikation.

Ny publikation ude.

23.01.2019

Sponseret

Gate21

Innovation er vigtig for klimatilpasningsindsatsen. Den skal sætte os i stand til at møde en klimafremtid, som er markant forskellig fra det, som det moderne menneske hidtil har oplevet.

I vores del af verden vil der komme mere vand fra alle sider, mere varme og kraftigere vinde. Der hersker stor usikkerhed om omfanget af disse ændringer på lang sigt, men større risici og øget sårbarhed er vilkår, der skal håndteres.

Men innovation er også vigtig i lyset af den voldsomme udvikling, som vores bysamfund undergår – med fortsat tilflytning, øget koncentration af værdier og sårbar infrastruktur. Byerne står over for ”disruption” på så vitale områder som energi, transport, digitalisering, livsstil og cirkulær økonomi.

Det har CONCITO sammen med Gate 21 sat spot på i innovationsprojektet Cleantech TIPP

Det er der kommet denne publikation ud af: Innovation i Klimatilpasningen - Et klimarobust Danmark - Nye veje til vækst.

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder