Nem jordhåndtering med JordWeb

Miljøvirksomheden RGS90 og ingeniørvirksomheden Grontmij | Carl Bro står bag www.jordweb.dk, som gør det nemt og hurtigt at anmelde og anvise flytning af jord i overensstemmelse med de nye, stramme bestemmelser i Jordforureningsloven. Værktøjet anvendes allerede af 22 kommuner og endnu 40 interesserer sig for at bruge systemet.

14.11.2008

CSR.dk

I Danmark har lovgivningen i en årrække sigtet på at gøre håndtering af jord miljømæssigt gennemsigtig og forsvarlig. Det gældende regelsæt er løbende blevet ændret og tilpasset for at sikre, at alt blev behørigt registreret. Ifølge Jordforureningsloven fra 2006 anses al jord i byzoner som udgangspunkt for lettere forurenet. Fra 2008 skal flytning af jord fra byområder anmeldes til kommunen og godkendes. I den forbindelse skal kommunerne sikre, at anmeldelse af jord kan ske elektronisk.

Frigivelse af ressourcer
Entreprenører og rådgivere har længe været vant til, at proceduren for jordhåndtering medførte ekstra omkostninger og øget tidsforbrug. Men nu er der fundet en løsning, som kan frigive de mange ressourcer, der anvendes til jordhåndtering hos såvel anmeldere som kommuner, transportører og jordmodtagere Det er miljøvirksomheden RGS90, som i samarbejde med Grontmij | Carl Bro har udviklet et simpelt, internetbaseret værktøj, www.JordWeb.dk.

Et job for fru Hansen
”Ideen bag JordWeb er ganske enkelt den, at jordflytning skal være et job for fru Hansen og ikke en højt betalt ydelse fra rådgivende ingeniører eller entreprenører”, fastslår miljø- og markedschef Jens Arre Nord, RGS90. Han forklarer: ”JordWeb er opstået som en reaktion på de nuværende besværlige og langsomme arbejdsgange. Indtil nu er kommunikationen udelukkende foregået gennem telefonopkald og afsendelse af dokumenter med almindelig post eller fax. For det meste skal de samme informationer sendes flere gange frem og tilbage. Det giver selvsagt en administrativt meget tung sagsgang”.

Gratis for kommunerne
RGS90 stiller JordWeb vederlagsfrit til rådighed for kommunerne og har samtidig forpligtet sig til at opdatere systemet, hvis der sker ændringer i lovgivningen som revision af anmeldebekendtgørelsen. Kommunerne afholder dog selv udgifter til hosting og diverse services i forbindelse med systemet, der er fuldstændigt ens i alle kommuner. Mange kommuner har allerede fra begyndelsen vist stor interesse for det tidsbesparende og effektive web-værktøj, som p.t. er implementeret i 22 kommuner.

Mange sparede ressourcer
Blandt dem, der har taget JordWeb i brug, er Odense Kommune, hvor sagsbehandler Jane Immerkær, afdeling for Natur, Miljø og Trafik, roser systemet: ”Vi havde en forventning om, at de nye regler om områdeklassificering og anmeldelse om jordflytning ville resultere i mange flere anmeldelser end hidtil. Vi så et stort behov for at smidiggøre anmeldelsessystemet både for anmelder, kommunen og modtageanlæg. Derfor besluttede vi at implementere JordWeb, og det har vist sig at være en god løsning for alle parter. På årets første fem måneder har vi modtaget 270 anmeldelser om flytning af jord, heraf de 250 via JordWeb. Så vi har allerede sparet meget papir, scanninger og mails. Systemet er nemt at anvende, meget driftssikkert, og langt de fleste anmeldelser anvises fra dag til dag. Vi har selvfølgelig ønsker til forbedringer af systemet, og indtil videre har Grontmij-Carl Bro samt RGS90 været meget indstillet på at indfri ønskerne. Vi glæder os til at se resultatet.”

Bedre kommunikation
Gennem jordweb har den enkelte bruger adgang til en række relevante informationer. Det gør det muligt for en bygherre eller transportør hurtigt og enkelt at gennemføre en anmelde af jordflytning. Samtidig har kommunens sagsbehandler mulighed for at se anmeldelserne, som er baseret på de registrerede oplysninger, på en simpel og overskuelig måde. Kommunikationen mellem de involverede parter er forbedret ved brug af automatisk genererede e-mails, som udsendes hver gang, der registreres nye anmeldelser og anvisninger. Der sendes først en e-mail til modtageren og transportøren, når kommunen har godkendt anvisningen fra modtagelokaliteten. Derudover sendes e-mails til kommunen, når jorden er modtaget, og sagen lukkes. Løsningen indebærer også en funktionalitet til opsætning af modtageanlæg og transportører samt brugerprofiler og –rettigheder.
En stor fordel ved JordWeb er, at jordejeren kan følge sin ansøgning, og der hele tiden er styr på den seneste version af alle dokumenter. Kommunen får elektroniske data, som kan lægges direkte ind i de relevante opbevaringssystemer. Også jordmodtageren er fuldt informeret og kan enkelt og hurtigt levere dokumentation for modtaget jord til kommunen.

Nye løsninger på jordhåndtering
Fremtidens jordhåndtering vil omfatte en øget brug af bæredygtige løsninger, hvor energiforbrug og den total miljøbelastning bliver udslagsgivende for håndteringsreglerne.
Grontmij | Carl Bro har udviklet IT-baserede værktøjer til optimal jordhåndtering, hvoraf JordWeb er det seneste skud på stammen. Løsningerne omfatter altid screening af markedets muligheder for genanvendelse af jorden, herunder om sortering af jordvolumen i flere fraktioner kan medføre den samlet set bedste løsning for både jordejer og jordmodtager.
De nyligt iværksatte regler for områdeklassificering og bekendtgørelse om prøvetagning af forurenet jord har medført nye udfordringer, som kalder på anvendelse af helhedsløsninger for at sikre den optimale håndtering af jorden i bygge- og anlægsprojekter.Grontmij | Carl Bro kan gennemføre en indledende screening af dine erhvervsmæssigt udnyttede ejendomme og tilbyder en gratis screening som indgang til at få styr på planlægningen, som f.eks. en gennemarbejdet jordhåndteringsplan eller en ansættelse af ejendomsværdien.
www.miljohorisont.dk/vand

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

19.04.2024CSR.dk

Fædre i finanssektoren tager mere barsel

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

16.04.2024Topsoe A/S

Sponseret

Navigating the routes to decarbonized shipping

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

16.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

15.04.2024CSR.dk

To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024CSR.dk

85 procent ønsker globalt forbud mod engangsplastik

Jobmarked

Se alle

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Compass Group Danmark A/S

Forretningsanalytiker til nyoprettet stilling i ESG

Brænder du for bæredygtighed, springer nye muligheder i komplekse data frem i dine øjne og vil du have ansvaret for at implementere strategiske nøgleinitiativer på ESG-området? Så er det måske dig vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

ISO 45003 er en systematisk ramme for hvordan organisationer kan arbejde proaktivt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Sted

København, Nordhavn

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden ISO 45003

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Göteborg Plads 1 2150 Nordhavn

UN Global Compact Network Denmark
Konference
Årskonference 2024: Fremtidens bæredygtighed og ESG

Hvordan bliver fremtidens bæredygtighed og ESG påvirket af eksterne stakeholdere? Og hvilke forventninger skal virksomheder imødekomme, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige og gøre noget bedre for samfundet og planeten?

Dato

22.04.2024

Tid

12:30

Sted

Industriens Hus, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Aros Business Academy
Kursus
Klimaregnskabet i praksis – få styr på jeres CO2-beregninger!

Få tal på jeres bæredygtighedsindsats og CO2-udslip – helt simpelt og uden forkundskaber inden for regnskab. Og brug klimaregnskabet til at se, hvor I nemt og effektivt kan sætte ind for at mindske jeres CO2-udledning.

Dato

22.04.2024

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus