Kvindernes internationale kampdag: 3 konkrete handlinger og budskaber

Sådan kan I sikre, at jeres handlinger og budskaber på Kvindernes internationale kampdag gør en forskel i en ligestillingskontekst

I Global Compact Network Denmark arbejder vi konsekvent for at fremme ligestilling. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem vores Target Gender Equality-program og vores fortalervirksomhed for ikke-diskrimination. Som en fundamental menneskerettighed, og en nødvendig grundsten i en fredelig og bæredygtig verden, er ligestilling nemlig en faktor, man som virksomhed ikke kan komme udenom.

Knap 60 procent af den danske befolkning mener, at vi i Danmark har opnået ligestilling, når det kommer til de ledende poster i dansk erhvervsliv (kilde). Den opfattelse står i skærende kontrast til virkeligheden, som viser, at kun hvert femte bestyrelsesmedlem er kvinde, og kun 15 procent af direktører udgør kvinder. Den største barriere for Danmarks alvorlige problem på ligestillingsområdet, er måske, at vi ikke tror, vi har ét.

Om hjørnet står kvindernes internationale kampdag d. 8. marts 2023. En oplagt anledning til først og fremmest at erkende de udfordringer vi har, og så sandelig også til at igangsætte reelle initiativer, der gør en forskel. Men det er også en dag, der er forbundet med en hel del faldgruber. Hvert år er LinkedIn ved at flyde over med tomme budskaber, såsom ”Vi hylder vores kvindelige talenter”. Ofte er bestemte kvinder fremhævet for deres udmærkelser og bidrag til virksomhedens succes, akkompagneret af et festligt indrammet foto af den pågældende kvinde. Det flytter ingenting, nærmest tværtimod. Den slags kampagner kan nemlig være med til at understøtte den ganske skæve opfattelse af, at vi er i mål.

Her er 3 bud på handlinger og budskaber, der reelt kan bidrage til at gøre en forskel:

1. Vær transparente om, hvor I har rykket jer (eller ikke har) på ligestillingsdagsordenen siden sidste år. Hvordan har lønudviklingen været for henholdsvis mænd og kvinder i jeres virksomhed siden sidste år? Hvad er status på at nå jeres mål for det underrepræsenterede køn, lige nu og her? Hvordan er de initiativer I har fremsat i jeres handleplaner blevet effektueret? Hvor mange kvindelige talenter er der i ledelsespipelinen, og hvem støtter dem det sidste stykke af vejen?

2. Hvis I ikke har det fulde overblik over, hvordan det står til med ligestillingen i jeres virksomhed, så brug The Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool. Det er gratis, anonymt, og vil give jer en 360 graders forståelse af, hvor jeres virksomhed står med arbejdet for lige muligheder for mænd og kvinder. Offentliggør resultatet. Det vil blive opfattet meget mere seriøst end at hylde de få kvinder, I måtte have i ledelsen. Desuden er overblikket over, hvordan man præsterer, nu en helt afgørende forudsætning for at sætte ind de rigtige steder. Det kan være et ganske godt startpunkt for en handlingsplan.

3. Spørg kvinderne om, hvad de ønsker. Gennemfør en anonym spørgeundersøgelse, og giv feedback på ledelsesniveau, så det står klart, at inputtene er blevet hørt. I kan sågar bruge udkommet som fundament for en handlingsplan. I kan også invitere en gruppe kvindelige studerende, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, på virksomhedsbesøg for at tage en dialog med jeres ledelse. Spørg dem, hvad deres bekymringer og drivere for deres fremtidige arbejdsliv er. Det vil give jeres virksomhed forståelse for, hvor man med mening kan sætte ind for at kvinder trives og udvikler sig i deres jobs.

Dette er bare nogle af de få ting, man som virksomhed kan gøre i ligestillingskampen. Mange flere bud på handlinger og budskaber, der giver mening på kvindernes internationale kampdag (og alle andre dage), er opsummeret på denne one-pager, som er frit tilgængelig på vores hjemmeside.

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

13.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Vær med til UN Global Compacts Årskonference 2024: Fremtidens Bæredygtighed & ESG

05.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

De nordiske UN Global Compact-netværk lancerer tre business briefs med fokus på klima dilemmaer

04.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Mere gratis ESG-læring lanceret

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format