KMD og KUBO lærer skoleelever at kode

Kodning og programmering præger i stigende grad debatten om fremtidens folkeskole. Hos KMD har man besluttet at skabe aktiviteter, som kan inspirere eleverne til at se mulighederne i den digitale verden. I løbet af efteråret har skoleelever fra Ballerup, Aarhus, Odense og Ålborg fået mulighed for at programmere læringsrobotter på tværs af KMD’s lokationer.

15.11.2018

Sponseret

KMD

Over 150 skolebørn fordelt på syv skoler fik i forlængelse af efterårsferien mulighed for at prøve kræfter med KUBO-robotter på KMD’s lokationer i Danmark. Gennem såkaldte coding classes blev eleverne udfordret på at programmere robotterne til at udføre bestemte opgaver og navigere ved hjælp af instrukser printet på små puslespilsbrikker.

- For KMD er arrangementerne et vigtigt element i vores CSR-indsats. I fremtiden bliver det lige så afgørende at kunne programmere som at tilegne sig klassiske sproglige og matematiske færdigheder. Derfor mener vi, at KMD som landets største it-virksomhed har en særlig forpligtigelse til at styrke børnenes kreative forudsætninger for programmering, siger Ditte Haugaard Clausen, PA- og CSR Manager i KMD og koordinator for projektet, og fortsætter:

- Vi oplevede gennem et par travle uger en masse engagerede børn, som kastede sig ufortrødent ud i opgaven med at programmere KUBO-robotterne. Vi havde sat eleverne stævne med undervisere fra KUBO, og selvom der var naturligvis forskel på elevernes tilgang til programmeringen, var tilbagemeldingen fra de forskellige arrangementer samstemmende, at det var nogle meget engagerede børn, som oprigtigt interesserede sig for mulighederne i KUBO.

En udfordring for hele samfundet
Ditte Haugaard Clausen forklarer, at coding class-projektet ikke kun handler om KMD eller it-branchen i et snævert perspektiv men også om investering i fremtidens kreative vækstlag.

- Det er afgørende for den økonomiske udvikling i det danske samfund, at vi øger interessen for digitale teknologier, så it-virksomhederne også fremadrettet kan rekruttere dygtige kandidater. It-virksomhederne udgør fremtidens vækstlag, og hvis Danmark skal realisere potentialet, kræver det, at vi får involveret de unge mennesker endnu mere i kodning og kreativ programmering. KUBO-arrangementerne er del af KMD’s bidrag i den henseende, men kan naturligvis ikke stå alene, siger Ditte Haugaard og fortsætter.

- Vi er engagerede i relevante branche- og uddannelsesmæssige fora, hvor vi sammen med andre aktører samarbejder om at sætte kodning og programmering på den uddannelsesmæssige dagsorden. Vi vil fremadrettet både som selvstændig virksomhed og sammen med partnere arbejde med nye initiativer på området.

20.12.2023KMD

Sponseret

KMD ansætter ny Sustainability Officer

06.11.2020KMD

Sponseret

Klimapartnerskab: telemedicin og digitale møder oplagte kilder til lavere CO2-aftryk

06.11.2020KMD

Sponseret

Øget adgang til data IOT og kunstig intelligens kan drive den grønne omstilling

08.03.2020KMD

Sponseret

Der er plads til mange flere kvinder i KMD

30.09.2019KMD

Sponseret

Grønt transportinitiativ hos KMD sænker udledningen af CO2 med 10 procent

13.09.2019KMD

Sponseret

KMD CSR-rapport 2018