Industriens Fond

Som engageret filantropisk fond arbejder vi tæt sammen med vores aktører om større samfundsmæssige forandringer, der tilfører værdi til den enkelte virksomhed og det samlede erhvervsliv.

Industriens Fond er optaget af at støtte, hvor andre ikke stiller op. Samtidig fokuserer vi på, at ny viden stilles til rådighed for alle, for kun ad den vej kan vi fremme et stærkt erhvervsliv i en global og stigende specialiseret konkurrence.

For hvert af vores uddelingsområder forsøger vi at samle en bred vifte af aktører og motivere dem til at tænke i holistiske løsninger, så danske virksomheder bliver verdensførende, når det gælder bæredygtig produktion, cybersikkerhed, internationalt udsyn og evnen til at tage nye teknologier i brug.

Vores ambition er at bidrage til at spille alle aktører gode og dermed forløse den synergi, der opstår, når alle orienterer sig strategisk i samme retning. En del af dette arbejde består blandt andet i at indhente værdifuld international viden

Hver succesfuld indsats begynder med en god idé. Hvem der får idéen, og hvor den opstår, er umuligt at spå om. Derfor er vi som organisation både åben og opsøgende for inspiration fra mange forskelligartede kilder. 

Nogle gange kommer initiativet fra en ansøger. Andre gange tager vi selv de første skridt eller udvikler nyt projekt i fællesskab med andre. I det store hele handler det om at stimulere kreativiteten til nye impact-skabende initiativer og herefter bidrage med vores erfaring for at drive det bedst mulige projekt. 

Den økonomiske uddelingsramme for Industriens Fond fastlægges årligt af bestyrelsen, som afgør hvilke projekter og programmer der bevilliges. Det er også bestyrelsen, som tilser, at arbejdet tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser og fondens fundats. 

Adresse

Frederiksgade 17,

1265 København K

Seneste nyt

03.06.2024Industriens Fond

Sponseret

Dansk erhvervsliv skal forstå unge medarbejdere bedre

SMV-segmentet skal have flere værktøjer til at forstå og tiltrække unge medarbejdere. Derfor støtter Industriens Fond projektet 'Næste generations arbejdsplads' med 1,5 millioner kroner.

22.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Her tæller de medarbejderne for klimaets skyld

16.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Sjældent katalog over sundhedspersonalets behov kan gøre dit sygehus bedre

03.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Klimaregnskab: Fra antagelser til data

09.04.2024Industriens Fond

Sponseret

Vi skal gribe markedet for cirkulær forretning

22.03.2024Industriens Fond

Sponseret

“Vi har fået afmystificeret klimaregnskaber og lært at kommunikere grønt”

21.02.2024Industriens Fond

Sponseret

Health tech skal gøres hot

06.02.2024Industriens Fond

Sponseret

Danmark mangler kvindelige investorer

Artikler virksomheden er nævnt i

24.04.2024CSR.dk

Nyt stort millionprojekt skal booste virksomheders viden om materialer

21.03.2024CSR.dk

Nye værktøjer til SMV-virksomheders ESG-indsats

11.09.2023CSR.dk

ESG-krav skal styrke virksomheders konkurrenceevne

14.04.2023CSR.dk

Opfølgning: Flere SMV’er dropper klimastrategi for scope 3

13.01.2023CSR.dk

Industriens centrale aktører: Danske genbrugstal skal frem i lyset

03.03.2022CSR.dk

Virksomhederne glemmer miljøparametre som vand og affald i deres iver efter at reducere CO2