Hvordan kan bygningsdata bidrage til den grønne omstilling?

Energistyrelsen inviterer til workshop med temaet: Hvordan kan bygningsdata bidrage til den grønne omstilling?

03.10.2019

Sponseret

Gate21

På dagen vil Energistyrelsen præsentere deres indsats på data- og digitaliseringsområdet, og deres ideer til hvordan forbrugsdata kan bidrage til den grønne omstilling. Du vil også få mulighed for at bidrage med dine betragtninger og komme med anbefalinger til Energistyrelsen om, hvordan data om vores bygninger bedst kan fremmes.

Samtidig vil du få lejlighed til at høre andre nøgleaktører på området, som vil give deres perspektiver på, hvordan data kan være med til at reducere energiforbruget i vores bygninger.

Målgruppen for workshoppen er bygningsejere både offentlige & private, leverandører af databaserede løsninger i bygninger, rådgivere, forsyningsselskaber og videninstitutioner.

SE NEDENSTÅENDE PROGRAM FOR DAGEN OG TILMELD DIG VIA DETTE LINK:

Tilmelding via dette link

Sidste frist for tilmelding: Mandag d. 7. oktober 2019

  • FORELØBIGT PROGRAM FOR DAGEN:

9:30 Ankomst og morgenmad

Velkomst og præsentation
/ved Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i Energistyrelsen

Hvordan kan data om bygninger bidrage til vækst og grøn omstilling i Danmark?
/Ved Claus Madsen fra det grønne vækstteam 

Hvordan kan kommuner, leverandører, vidensinstitutioner og organisationer bidrage til denne dagsorden?
Panel ved:

  • Lars Andersen, Development Manager, IoT –NCC
  • Claus Madsen, CEO ABB samt deltager I det grønne vækstteam
  • Hanne Lind Mortensen, Kontorchef, Energistyrelsen
  • Thomas Skaarup Østergaard, Sekretær for Intelligent Energi Energieffektiviseringsindsats
  • Henrik Madsen –Professor/ Sektionsleder DTU
  • Mads Bo Bojesen, Centerchef, Center fro Ejendomme, Ballerup Kommune

12:00 Frokost

Workshop: Udfordringer og betragtninger mht. til hvordan digitalisering, datakommunikation, databehandling og analyse kan fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Hvad er barriererne?  Hvordan skal vi i fremtiden arbejde med data? Hvilke anbefalinger kan vi komme med til nationale initiativer, der kan understøtte denne dagsorden?

       Workshoppen inddeles i følgende tre spor:

  • Brugere af bygningerne, herunder kommuner, bygningsejere, beboere
  • Udviklere af løsninger, herunder IoT og AI virksomheder og rådgivere.
  • Vidensaktører, herunder universiteter og GTS organisationer

Præsentation og diskussion med paneldeltagerne

Hvad skal der ske nu?
Ved Hanne Lind Mortensen Energistyrelsen

15:00 Afslutning

25.03.2020Gate21

Sponseret

Masterclass om digitalisering af fjernvarmen

24.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt Advisory Board skal bringe danske kommuner og regioner tættere på en cirkulær økonomi

04.03.2020Gate21

Sponseret

Nyt projekt skal hjælpe energirigtig adfærd på vej

27.02.2020Gate21

Sponseret

CITYLOOPS

20.02.2020Gate21

Sponseret

Bedre brug af databaseret energiledelse skal sikre energibesparelser

06.02.2020Gate21

Sponseret

95 mio. kr. skal løfte den cirkulære omstilling i danske virksomheder