God grund til at øge indsamlingen af brugte tekstiler - DAKOFA starter netværk for tekstiler i en cirkulær økonomi

Dugfriske data fra et igangværende erhvervs-PhD projekt viser, at der for en gennemsnitlig borger hvert år ender mellem 3,8 og 4,8 kg tekstiler i dagrenovationen. Størstedelen af disse mængder er egnet til direkte genbrug.

21.06.2017

Sponseret

DAKOFA

Tidligere undersøgelser, som har præsenteret et overslag over det danske tekstilflow, har vist, at mere end halvdelen af de tekstilmængder, som lander på det danske marked, ikke indsamles efter endt brug. Store dele af disse mængder har indtil nu set ud til i stedet at ende i dagrenovationen, med forbrænding til følge, men det har ikke tidligere været klart, hvor vidt disse mængder var egnede til behandling højere oppe i affaldshierarkiet. Det råder et nyt erhvervs-PhD projekt mellem DTU Miljø og UFF-Humana nu bod på. Studiet skal først og fremmest opdatere og forfine de gamle data for mængderne, men skal også se på, hvilken kvalitet de bortskaffede tekstiler egentlig består af. Det er helt centralt at kende kvaliteten i forhold til at kunne vurdere, hvor meget der reelt fejlsorteres i dag, og dermed fastsætte de miljømæssige og de økonomiske gevinster ved bedre håndtering af tekstilerne.

Masser af potential
De foreløbige resultater viser først og fremmest, at der ligger mellem 22-27.000 tons beklædning og husholdningstekstiler i vores dagrenovation svarende til mellem 3,8 og 4,8 kg pr borger om året. Af disse mængder er mellem 63 og 64 % egnet til direkte genbrug, mens mellem 15 og 16 % er egnet til genanvendelse. Det betyder, at knap 80 % af de tekstiler, som på nuværende tidspunkt ender i dagrenovationen, må kunne forventes at bidrage positivt, både miljømæssigt såvel som økonomisk, hvis de blev indsamlet separat.

Mangel på fælles definition
Den igangværende undersøgelse har også klarlagt, at der på nuværende tidspunkt, hverken i Danmark eller internationalt, foreligger en fælles definition for tekstiler i affaldsmængderne. Det betyder først og fremmest, at det ikke er muligt at sammenligne data og resultater på tværs af eksisterende undersøgelser, men mindst lige så vigtigt, at der kan være store variationer i, hvor store mængder man vurderer, at der reelt befinder sig i dagrenovationen, og dermed også, i hvilket omfang man vil vurdere, at der er en ræson i at indsamle dem separat.

Næste skridt
Næste skridt i projekt er, at udføre en miljøvurdering af, hvad miljøeffekten vil være af øget udsortering af tøj og tekstiler til genbrug og genanvendelse samt, at bestemme erstatningsgraden ved genbrug af tøj og tekstiler.
De nye data vil snarest blive offentliggjort i form af to videnskabelige artikler. I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer er det muligt at kontakte:
Nynne Nørup, projektudøver, nynor@env.dtu.dk
Charlotte Scheutz, professor, DTU Miljø, chas@env.dtu.dk
Kaj Pihl, indsamlingsleder, UFF-Humana, kaj@uff.dk

DAKOFA sætter fokus på tekstilerne
Efter sommerferien starter DAKOFA et nyt netværk for tekstiler i en cirkulær økonomi. Netværket vil sætte fokus på, hvordan end-of-life delen af værdikæden kan optimeres i en cirkulær kontekst herunder bl.a., hvordan man kan øge indsamlingen af brugte tekstiler. Første netværksmøde vil blive afholdt efter sommerferien, men der er åbent for tilmelding til netværket allerede nu. Du kan tilmelde dig her på vores hjemmeside, hvor program for det kommende møde snart vil foreligge. Er du endnu ikke medlem af DAKOFA, men ønsker du at blive en del af tekstilnetværket, bedes du kontakte Nikola Kiørboe på nk@dakofa.dk.

På DAKOFAs årskonference i september vil vi også sætte fokus på både brugte tekstiler og tekstilaffald. Du kan læse mere i programmet her.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD