Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

Rapporten vurderer de miljømæssige påvirkninger knyttet til genbrug overfor køb af nye tekstiler samt påvirkningerne ved genbrug over for genanvendelse. Rapporten præsenterer ligeledes nuværende og fremtidig indsamling, sortering og behandling i Europa af både tekstiler til genbrug og til genanvendelse samt giver en indikation af de forventede mængder efter 2025, hvor indsamlingskravet i EU træder i kraft.

26.01.2023

Sponseret

DAKOFA

EuRIC Textiles har netop offentliggjort en ny rapport, der giver et overblik over markedet for tekstiler både i Europa og globalt. Med projektet har EuRIC ønsket at udforske de miljømæssige fordele ved genbrug og genanvendelse af tøj på forskellige kvalitetsniveauer. I rapporten refererer kvalitet til forskellige fibersammensætninger, såsom 100 % bomuld, en blanding af polyester og bomuld og 100 % polyester.

Rapporten indeholder to livscyklusvurderinger. En LCA knyttet til henholdsvist nyt tøj overfor genbrug af tøj, og en LCA der ser på genbrug overfor genanvendelse i EU.
Begge LCA’erne ser på tre kvalitetsniveauer, herunder Creme (En t-shirt af 100% bomuld), B-grade (30/70 polycotton) og C-grade (100% polyester). I undersøgelsen antages det, at cremen, når den sælges som genbrug, sælges på det europæiske marked. For B-grade antages det, at det sælges på både på det europæiske marked og på markedet i Subsaharisk Afrika. For C-grade antages det, at det bliver solgt i Pakistan.

LCA’en, der knytter sig til en ny t-shirt sammenlignet med en genbrugs t-shirt viser livscyklusvurderingen, at miljøbelastningen ved genbrug er væsentligt lavere end produktionen af nyt tøj, for alle tre kvaliteter. For både cremen og B-t-shirten er den nye t-shirt næsten 70 gange mere miljøbelastende end en genbrugt t-shirt, og målt på CO2-ækvivalenter sparer genbrug for begge typer tøj mere end 3 kg CO2.

Samlet set er det produktionen af fibre (både bomuld og polyester) samt produktionsprocesserne, der forårsager påvirkningen af det nye tøj. Transport bidrager ubetydeligt til påvirkningen fra en ny t-shirt, selv når den transporteres langt.

Effekten af genbrugt tøj kommer primært fra transporten til salgsstedet, da der kun er få andre processer involveret i at klargøre det indsamlede tøj til genbrug. Selv når tøjet transporteres langt for at nå et marked til genbrug, er miljøbelastningen minimal sammenlignet med miljøbelastningen fra produktionen af en ny beklædningsgenstand. Rapporten konkluderer, at det giver stor miljømæssig mening at have et globalt brugtmarked, hvor så mange indsamlede tekstiler som muligt kan genbruges. Det skal dog lige nævnes, at rapporten ikke ser på end-of-life fasen, da men antager, at denne er den samme for både den nye t-shirt og den genbrugte.

I LCA’en, der sammenligner genbrug, solgt på de samme markeder som i den første LCA, med genanvendelse i Europa er mekanisk genanvendelse kun taget med sammen med kemisk genanvendelse når det kommer til cremen. For B- og C-grade indgår kun kemisk genanvendelse.

Samlet set bekræfter denne LCA, at genbrug er mindre miljøbelastende end genanvendelse for alle tre kvaliteter, men hvis genbrug ikke i høj grad erstatter produktionen af nye beklædningsgenstande, kan genanvendelse være lidt bedre end genbrug.

Hvis erstatningsgraden er lig med eller lavere end 10 % for cremen, er mekanisk genanvendelse at foretrække. For B-grade er genbrug bedre end genanvendelse, da kemisk genanvendelse er dobbelt så belastende for miljøet end genbrug, selvom genbruget erstatter meget lidt af produktionen af nye varer. Hvis erstatningsgraden er lavere end 10 %, er miljøbelastningen ved genbrug større end genanvendelse. For C-grade er genbrug generelt bedre end genanvendelse, selvom varen ender på deponi ved endt levetid. Ved den højest beregnede erstatningsgrad på 80 % har genanvendelse over 10 gange større (negativ) indvirkning på klimaændringerne end genbrug, men ved en erstatningsgrad på 10 % har genanvendelse en mindre miljøbelastning end genbrug. Transport har en lille indvirkning på alle kvalitetsniveauer.

For B- og C-Grade er genbrug, som nævnt, kun blevet sammenlignet med kemisk genanvendelse. Undersøgelsen for Cremen, hvor både mekanisk og kemisk genanvendelse er undersøgt, viser det sig, at mekanisk genanvendelse har en lavere negativ påvirkning af miljøet end kemisk genanvendelse. Dette tyder på, at hvis genbrugen af C-kvalitet var blevet sammenlignet med mekanisk genanvendelse, kunne genanvendelse have været at foretrække frem for genbrug ved højere erstatningsrater end 10 %. For eksempel, hvis en stor del af det, der eksporteres til genbrug i Afrika syd for Sahara eller Asien i virkeligheden ender på deponi eller åben forbrænding, kan det være miljømæssigt fordelagtigt at genanvende de brugte tekstiler i Europa.

Samlet set kommer fordelen ved både genbrug og genanvendelse fra den deraf følgende undgåelse af produktion af nyt tøj eller nye fibre.

EuRIC er en interesseorganisation for de europæiske genanvendelsesvirksomheder, og rapporten skal derfor læses i en politisk kontekst.

Læs hele rapporten, der er udarbejdet for EuRic Textiles af Norion Consult (tidligere Planmiljø), ved at trykke hér.

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?