Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

Ny undersøgelse bekræfter, at genbrugsemballager - under visse forudsætninger - er en miljømæssigt bedre løsning end engangsemballager.

Foto: Canva

24.04.2024

Sponseret

DAKOFA

En ny analyse fra Nordisk Ministerråd klarlægger de miljøeffekter, som er forbundet med hhv. engangs- og flergangsemballager, og sætter fokus på to forskellige emballager fra takeaway-sektoren (en engangsløsning og en genbrugsløsning) samt tre forskellige transportemballager fra e-handelssektoren (en engangsløsning samt to genbrugsløsninger, der er produceret i hhv. LDPE og papir foret med film). Målet med analysen, der er baseret på et omfattende litteraturstudie samt en grundig LCA-analyse af de føromtalte emballager, er, at den vil fungere som en guide til (mere) evidensbaserede beslutninger for både offentlige myndigheder og private virksomheder i arbejdet med at implementere og fremme mere miljøvenlige emballageløsninger.

Den nye undersøgelse understøtter helt overordnet en overgang fra engangsemballager til genbrugsemballager, men idet genbrugsløsningen ikke var den mest fordelagtige i alle scenarier, blev det, med udgangspunkt i en række følsomhedsanalyser, tydeliggjort, hvilke parametre man bør fokusere på, så genbrugsløsningen bliver den mest fordelagtige. I den forbindelse viste emballagedesign, genbrugssystemet, transportløsninger og affaldshåndtering sig særligt vigtigt.

I forhold til design af genbrugsemballagerne viste det sig eksempelvis afhørende, at man kan holde fokus på lang levetid for emballagerne samtidig med, at man reducerer mængden af ressourcer, der anvendes i produkterne mest muligt. Det viste sig også vigtigt at holde for øje, hvor vidt der kan anvendes genanvendte materialer i produktionen af emballagerne samt at sikre muligheden for genanvendelse, når emballagerne ikke længere kan genbruges. Sidstnævnte gælder naturligvis også for engangsemballager.

Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt, at der er et effektivt og smidigt system, der kan håndtere genbrugsemballagerne mellem brug. Målet med et sådant system skal være at muliggøre flest mulige genbrugscykler for emballagerne, hvilket bl.a. skal fremmes gennem let tilgængelige og let anvendelige systemløsninger for forbrugerne, samtidig med at det omfatter effektive logistiske og hygiejniske løsninger for virksomhederne. I den forbindelse fremhæves samarbejde på tværs af hele værdikæden som værende afgørende for, at et genbrugssystem kan lykkes.

I analysen understreges det, at resultaterne skal ses i en europæisk kontekst, og med fokus på den nordiske region. Med udgangspunkt i begyndelsen af værdikæden blev det klart, at lokale forsyningskæder og mindre energiintensiv transport også kan spille en relevant rolle i at reducere miljøpåvirkningerne, ligesom at korrekt affaldssortering og -behandling i slutningen af emballagernes levetid er nødvendige for at understøtte den cirkulære økonomi.

Helt overordnet påpeger analysen altså, at der er væsentlige potentialer og værdier at høste i forbindelse med introduktion af genbrugsemballager i de nordiske lande, men også at det er nødvendigt med det korrekte system og de korrekte incitamenter, hvis genbrugssystemet skal vise sig mere bæredygtigt end engangsløsningerne.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”LCA on reuse of packaging in the Nordics”, som du kan finde her på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD