Nyt plast-opråb fra OECD

Mængden af globalt plastaffald forventes at være tredoblet i 2060. Derfor har vi brug for radikale forandringer – nu!

07.07.2022

Sponseret

DAKOFA

Sådan siger en ny rapport, som OECD netop har præsenteret under navnet ”Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060”. Rapporten præsenterer en række fremskrivninger for det globale forbrug af plast, for de globale affaldsmængder samt for de miljøpåvirkninger, der er forbundet med plast, herunder lækage til miljøet. På den baggrund opstiller den derefter en række fremskrivninger mod 2060 sammenlignet med basisåret 2019.

I fremskrivningerne vurderes det bl.a., at det globale plastforbrug vil stige fra 460 millioner tons i 2019 til 1.231 Mt i 2060, hvilket vil være en hurtigere stigning end de fleste råvarer. Af disse mængder forventes omtrent halvdelen at ende på lossepladser og en femtedel til forbrænding mens mindre end en femtedel forventes at blive genanvendt. Over en bred kam forventes lækage til miljøet samtidig at fordobles, mens udledning af plast til vandmiljøet, herunder søer, floder og hav forventes at tredoble.

Behov for radikale forandringer
Med udgangspunkt i disse fremskrivninger, der bygger på stigende befolkninger og indkomster, understreges det nu, at der er behov for radikale foranstaltninger, som kan begrænse efterspørgslen, øge produktlevetiden samt forbedre affaldshåndteringen og genanvendeligheden. Alternativet er en tredobling af vores plastaffaldsmængder frem mod 2060, hvoraf næsten to tredjedele af plastikaffaldet vil stamme fra kortlivede produkter som emballager, lavprisprodukter og tekstilprodukter.

Rapporten siger, at den forventede stigning i plastforbrug og affaldsmængder vil komme på trods af en forventet stigning i brugen af genanvendt plast til fremstilling af nye varer, samt teknologiske fremskridt og sektorielle økonomiske skift.

I forbindelse med lanceringen af den nye rapport sagde OECD's generalsekretær Mathias Cormann, at: "Hvis vi ønsker en verden, der er fri for plastikforurening, i tråd med ambitionerne fra FN's miljøforsamling, bliver vi nødt til at tage meget mere stringente og globalt koordinerede initiativer i brug.” Den nye rapport foreslår derfor også konkrete politiske værtøjer, der kan implementeres langs hele værdikæden og som markant vil kunne bremse, og potentielt helt eliminere, lækage af plast til miljøet.

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?