Et tveægget sværd

Outsourcing øger virksomhedens behov for styring samtidig med, at netop styrings-og kontrolproblemer er en uundgåelig konsekvens af samme fænomen. I bogen ”Forretning eller ansvar” giver Esben Rahbek Pedersen og Tage Skjøtt-Larsen et bud på, hvorfor det kan være kompliceret for små- og mellemstore virksomheder at arbejde med CSR i forsyningskæden, men også hvilke muligheder det giver.

05.12.2008

CSR.dk

Bogen ”Forretning eller ansvar” fra Børsens Forlag giver et godt overblik over små og mellemstore virksomheders (SMV’er) konkrete arbejde med CSR og de udfordringer de står over for både nationalt og internationalt. Bogen tager sit udgangspunkt i det problematiske synspunkt, at SMV’er betragtes som ”little big companies” og altså behandles på samme måde i forhold til både metoder, politikker og rationaler uden tanke for en tilpasning til deres særlige vilkår. Bogen er altså et forsøg på at se CSR med SMV’ernes briller på. ”Forretning eller ansvar” er delt ind i 9 kapitler, hvori første del af bogen kommer rundt om forskellige forsøg på at kortlægge SMV’ers CSR-arbejde. Der er især fokus på projektet ”Overskud med tanke” samt Det Nationale Forskningscenter for Velfærds årlige undersøgelser med fokus på det rummelige arbejdsmarked. Bogens midterste tre kapitler har alle fokus på ledelse og integration af CSR i forretningspraksis og hvordan indsatsen kommunikeres ud. Sidste del helliger sig den internationale ledelse af SMV’ers CSR-indsats. Bogens kapital 8 dykker således ned i de særlige udfordringer, som SMV’er har med styring af CSR i forsyningskæden. Kapitlet er forfattet af Esben Rahbek Pedersen og Tage Skjøtt-Larsen.

CSR i forsyningskæden
I en globaliseret verden er SMV’er afhængige af, at deres underleverandører opfører sig socialt og miljømæssigt forsvarligt. Samtidigt er det indlysende, at SMV’er har færre ressourcer til arbejdet og i særdeleshed færre ”muskler” til at håndhæve krav. Det betyder ifølge forfatterne ikke, at SMV’er kan fralægge sig ansvaret, men at der er behov for ”en systematisk opkvalificering af viden om CSR og for praktiske værktøjer, som er tilpasset SMV’ers særlige situation.” En undersøgelse, der blev foretaget i forbindelse med projektet ”Overskud med omtanke” viser, at omkring 75 % af danske SMV’er har CSR-aktiviteter i en eller anden form, men at kun 22 % arbejder med CSR i leverandørstyringen. Til sammenligning arbejder halvdelen med medarbejder-aktiviteter. CSR er altså fortsat mest noget, der foregår indenfor virksomhedens mure. Undersøgelsen viser også, at de typiske CSR-krav i leverandør-kæden omhandler arbejdsforhold og miljøpåvirkning. Med hensyn til kontrollen gælder CSR-kravene som regel kun for de direkte leverandører og kontrollen foretages primært af virksomheden selv.

Fire faktorer påvirker CSR-krav
CSR-krav i forsyningskæden er bestemt af den strukturelle kontekst, som udgør de overordnede rammer for virksomheden og dens leverandører, og den relationelle kontekst, som består af de faktorer, der spiller direkte ind på interaktionen i forsyningskæden og dens resultater. Den relationelle kontekst har fire hovedelementer; mål/værdier, kompleksitet/vigtighed, magtbalancen samt ressourcer/færdigheder. Disse fire elementer, er ifølge Rahbek Pedersen/Skjøtt-Larsen indbyrdes forbundne (se figur)

Mål og værdier
Det kan ikke automatisk forventes, at leverandører vil bifalde CSR-krav, der måske vil blive set som en ekstra byrde. Leverandørerne skal måske bruge tid og penge på investeringer i ny teknologi, ændringer i eksisterende procedurer og udskiftning af materialer i produktionen. Omvendt ses også eksempler på virksomheder, ikke selv føler sig så forpligtede af de CSR-krav, som de selv har formuleret og stadigvæk evaluerer leverandørerne på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Det er derfor nødvendigt, at skabe en gensidig forpligtelse i forhold til krav, hvis implementering skal lykkes.

Kompleksitet og vigtighed
Et af de mest grundlæggende spørgsmål omkring CSR i forsyningskæden, er hvor virksomhedens ansvar begynder og slutter. Har virksomheden kun ansvar for sine direkte leverandører eller dækker det også det også leverandørernes leverandører og deres leverandører? Erfaringerne fra danske undersøgelser viser, at kun 31 % også dækker leverandørernes leverandører. Kompleksiteten vedrører også omfanget af CSR-krav; hvor mange områder skal de dække? For at mindske kompleksiteten anbefales det, at man læner sig op ad eksisterende branchestandarder og internationale standarder, når man formulerer sine krav. Man kan også vælge at differentiere leverandørstyringen ved at opdele leverandører i forskellige grupper alt efter deres betydning for virksomheden samt deres sociale og miljømæssige påvirkning.

Magtbalancen
Dette element handler om virksomhedens mulighed for at lede, koordinere og kontrollere CSR-aktiviteterne i forsyningskæden. Det kan være problematisk for SMV’er at gennemføre CSR-krav i kæden, idet de sjældent er den dominerende part i forholdet til deres direkte leverandører. Hvis virksomheden med andre ord kun er en lille kunde og dybt afhængig af produkter og serviceydelser fra leverandøren, kan det være svært at komme igennem med omfattende og dyre CSR-krav. Forfatterne foreslår en model, hvor SMV’erne går sammen med andre virksomheder for på den måde at styrke deres magtposition i kæden.

Ressourcer og færdigheder
Erfaringerne tyder på, at ressourcer/færdigheder er en forudsætning for at implementere CSR, og at manglen på samme kan udgøre en væsentlig barriere. Det gælder ikke mindst for SMV’er, der ofte ikke har tiden, pengene og ekspertisen til at håndhæve CSR-kravene i forsyningskæden. Det anbefales, at CSR-kravene afstemmes nøje til ressourcerne/færdighederne – ikke bare inden for den enkelte virksomhed men også i hele forsyningskæden, som forfatterne skriver. Leverandøren og virksomheden bør desuden tidligt i forløbet blive enige om, hvordan udgifterne til CSR-implementeringen skal fordeles mellem parterne. Hertil tilføjer Rahbek Pedersen/Skjøtt-Larsen, at det er vigtigt, at huske, at CSR ikke bare skal betragtes som en udgift. Undersøgelser viser faktisk, at et af de områder, hvor SMV’er oplever de største positive økonomiske effekter netop er på CSR-leverandøraktiviteterne. Rahbek Pedersen/Skjøtt-Larsen konkluderer, at SMV’er i det hele taget bør interessere sig for CSR. For det første grund af omdømme, som kan lide skade, hvis leverandører ikke handler socialt og miljømæssigt forsvarligt. For det andet kan det styrke virksomhedens konkurrenceevne. Det kan tiltrække de bevidste kunder og institutionelle investorer. For det tredje er det afgørende at kunne fremvise dokumentation for leverandørstyring for ikke at blive udelukket fra de globale værdikæder.

www.csr.dk/leverandor

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

19.04.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Bliv kåret som Årets medlem i REFOOD mærket

15.04.2024BOXIT Container

Sponseret

Værkstedscontainere til fremtidens bygge- og installationsprojekter

05.04.2024CSR.dk

4 hacks til at få mere ESG i virksomhedens indkøb

04.04.2024Dentsu Danmark A/S

Sponseret

Ny greenwashing: ”Cirkularitet” er et ophedet buzzword

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams