ESG-nøgletal i PensionDanmarks årsregnskab

PensionDanmark har valgt at offentliggøre en ESG hoved- og nøgletalsoversigt (Environment, Social and Governance) efter den vejledning, som FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen lancerede i juni 2019. For at sikre en høj troværdighed omkring ESG-nøgletallene er disse tillige blevet omfattet af revisionspåtegningen, hvilket er nyt i dansk sammenhæng.

45,2 pct. af PensionDanmarks ledere er kvinder. Foto: Ursula Bach, PensionDanmark.

2019 blev et år med gode resultater på alle PensionDanmarks forretningsområder. Det blev et af de bedste investeringsår nogensinde, omkostningerne blev holdt i ro gennem massive investeringer i ny teknologi, og der blev lanceret nye services og produkter.
Pension Danmarks kundetilfredshed ligger helt i top.

En fælles standard for ESG-nøgletal sikrer sammenlignelighed og gennemsigtighed på tværs. ESG-nøgletallene viser bl.a.:

  • PensionDanmarks egen CO2 -udledning nedbragt: Udledning fra vores domicilejendoms elforbrug mv. er bragt ned fra knap 500 ton til under 100 ton ved at skifte til grøn strøm.
  • CO2 -balance ved investeringer: PensionDanmarks ejerandel i den børsnoterede aktieportefølje udledte godt 700.000 ton CO2. Ligeledes har PensionDanmark investeret i vedvarende energi med en årlig produktion på 3.665 GWh grøn strøm. Dette gav årlige reduktioner på 2,3 til knap 3,5 mio. ton CO2 ift. fossilt baseret strøm afhængig af opgørelsesmetoden.
  • Flere kvindelige ledere: I PensionDanmark er 45,2 pct. af lederne ved udgangen af 2019 kvinder. I 2015 var 30,3 pct. af lederne kvinder. Andelen af kvinder i ledelse (45,2 pct.) overstiger den generelle kvindeandel i organisationen (44,0 pct.). Ved rekruttering af nye ledere har PensionDanmark fokus på at indgå i dialog med kvalificerede kandidater af begge køn, ligesom PensionDanmark lægger vægt på at have en personalepolitik og ansættelsesvilkår, der tilgodeser begge køns muligheder for at gøre karriere i selskabet.

Læs mere i Rapport om Samfundsansvar her.  

Eller læs årsregnskabsrapporten her

27.01.2022PensionDanmark

Sponseret

Ny bæredygtig hotel- og restaurantskole og gastronomisk campus på vej i København

20.12.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark blandt verdens mest ansvarlige investorer

16.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Bæredygtige studieboliger hædres med pris

14.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Nyt partnerskab skal understøtte den grønne omstilling

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

Stærke danske partnere vil sammen levere Danmarks nye flådefartøjer

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark kåret til årets bæredygtige pensionsselskab