Nyt partnerskab skal understøtte den grønne omstilling

Den jydske Haandværkerskole indgår et nyt grønt partnerskab med Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab PensionDanmark for at bidrage til, at flere unge får en faglært uddannelse med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

I første omgang skal det nye klimapartnerskab udmønte sig i et nyt bæredygtigt skolebyggeri på Ellemosevej i Hadsten, så Den jydske Haandværkerskole kan udvide og uddanne flere tømrere, elektrikere, køleteknikere og plastmagere i de kommende år. Derudover har DjH og PensionDanmark givet hinanden håndslag på at øge samarbejdet om udvikling af det faglige indhold i skolens erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelseskurser, så skolen bliver kraft- og videnscenter i den grønne omstilling.

Bestyrelsesformand for Den jydske Haandværkerskole Benny Yssing glæder sig over det nye samarbejde med PensionDanmark:

”Klimapartnerskabet rummer store perspektiver for DjH, hvor vores ambition er at blive en af Europas mest bæredygtige kvalitetshåndværkerskoler. Udvidelsen af vores skole er helt nødvendig for at få mere plads til at danne og uddanne fremtidens tekniske faglærte", siger han.

Det nye byggeri tilstræbes at blive minimum DGNB Guld certificeret, så der indtænkes livstidscyklus, genbrug og driftsomkostninger fra start til slut, så CO2-regnskabet belastes mindst muligt.

”Byggeriet bliver også et laboratorium for, hvordan fremtidens byggeri skal minimere klimaaftrykket mest muligt, og her kommer PensionDanmark med masser af ekspertise og ny viden. Også derfor giver det nye partnerskab så meget mening”, udtaler Benny Yssing.

”Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft til at understøtte den grønne omstilling, og derfor er vi rigtig glade for at indgå i et langsigtet samarbejde med Den jydske Haandværkerskole. I første omgang handler det om at skabe bæredygtige fysiske rammer i undervisningen til de kommende generationer af faglærte håndværkere, men bæredygtige studieboliger er også noget, vi drøfter. Og her bringer PensionDanmark stærk viden og erfaring til bordet i forhold til at bygge bæredygtigt og helhedsøkonomisk. Samtidig skal investeringen give gode langsigtede afkast til vores medlemmer", siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Bestyrelsesformand Benny Yssing fremhæver, at klimapartnerskabet med PensionDanmark understøtter den udvikling, som DjH allerede er i fuld gang med.

”Vi har arbejdet seriøst med bæredygtighed og energieffektivitet i mange år, og med partnerskabet får vi endnu flere ressourcer til at prioritere cirkulær økonomi, innovation og digitalisering i undervisningen samt at give et kompetenceløft af lærerne", siger Benny Yssing.

Den jydske Haandværkerskole har allerede et tæt samarbejde med flere store danske virksomheder, erhvervsorganisationer, brancher, videnscentre samt Region Midtjylland og Favrskov kommune.

”Vi vil være den erhvervsskole i Danmark, der bedst danner og uddanner unge og voksne til en stærk og grøn erhvervsfremtid. For os er grøn omstilling både klimapolitik, socialpolitik, økonomisk politik, livskvalitet og inklusion. Vi formår at skabe fællesskaber, der løfter både de faglige og sociale kompetencer, og derfor er vores trivsel på skolen stor, frafaldet lavt og viljen til at lære nyt blandt vores elever enorm. Det er vi stolte af", siger administrerende direktør Jesper Kofoed Pedersen.

Regeringen har foreslået at etablere tre nye klimaerhvervsskoler, og med det nye klimapartnerskab med PensionDanmark håber direktøren, at Den jydske Haandværkerskole kommer i betragtning til at blive en af de nye profilskoler.

”Vi ligger godt midt i Jylland, og vi har i snart hundrede år bevist, at vi uddanner kvalitetshåndværkere til det danske arbejdsmarked. Der er rift, om de elektrikere, tømrere og tækkere, plastmagere og køleteknikere, der får deres svendebrev hos os. Og så har vi altid i kraft af vores beliggenhed og størrelse indgået partnerskaber med andre og evnet hurtigt at omstille os. Med andre ord mener vi, at vi er en oplagt kandidat til at blive klimaerhvervsskole", siger Jesper Kofoed Petersen.

27.01.2022PensionDanmark

Sponseret

Ny bæredygtig hotel- og restaurantskole og gastronomisk campus på vej i København

20.12.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark blandt verdens mest ansvarlige investorer

16.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Bæredygtige studieboliger hædres med pris

14.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Nyt partnerskab skal understøtte den grønne omstilling

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

Stærke danske partnere vil sammen levere Danmarks nye flådefartøjer

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark kåret til årets bæredygtige pensionsselskab