Stærke danske partnere vil sammen levere Danmarks nye flådefartøjer

Odense Maritime Technology, Terma og PensionDanmark melder sig klar som totalleverandør af nye flådefartøjer til Søværnet.

Forsvarsforligskredsen har besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt, der skal lede til anskaffelsen af en række nye flådefartøjer, der skal styrke Søværnets opgaveløsning. Det er denne opgave, som stærke, danske partnere i form af Odense Maritime Technology, Terma og PensionDanmark står klar til at løfte.

”Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget udstukket en visionær kurs for, hvordan Danmarks nye fleksible fartøjer skal anskaffes. En kurs, der bygger videre på Danmarks lange og stolte tradition for at bygge skibe. Vi har i Danmark industrielle kompetencer i verdensklasse, og det partnerskab, vi i dag lancerer mellem PensionDanmark, Odense Maritime Technology og Terma, er sammen med den danske maritime industri klar til at løse den opgave. Det vil ikke blot skabe mange danske arbejdspladser, men også sikre at vi langt ud i fremtiden har verdensklasse maritime kompetencer i Danmark”, siger Jes Munk Hansen, administrerende direktør i Terma.

Med afsæt i en stærk skibsbygningstradition og det Blå Danmarks stærke kompetencer vil partnerne som totalleverandør byde på opgaven med at designe, bygge, udstyre og levere den nye skibsklasse i tæt samarbejde med Forsvaret. Gennem et bredt samarbejde med danske industrielle aktører har partnerne en klar målsætning om at sikre et stort dansk indhold i den nye skibsklasse og derved skabe en lang række danske arbejdspladser.

”OMT har opbygget meget stærke kompetencer inden for modulært skibsdesign fra blandt andet vores deltagelse i et britisk-ledet, internationalt partnerskab om totalleverance af flådefartøjer til UK. De erfaringer og kompetencer skal vi nu bringe i spil herhjemme, så vi både tilgodeser Danmarks specifikke behov for nye flådefartøjer og samtidig sikrer, at vi udnytter og videreudvikler den danske maritime industris unikke kompetencer", siger Kåre Groes Christiansen, administrerende direktør i Odense Maritime Technology.

Som totalleverandør garanterer partnerne, at de nye flådefartøjer designes og bygges efter Forsvarets behov, herunder med innovative danske teknologiløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling af Forsvaret. Det vil bidrage til at videreudvikle unikke industrielle kompetencer, og det kan blive startskuddet på et eksporteventyr til gavn for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

”Danmark er foregangsland i at drive den grønne omstilling og med forprojektet er der mulighed for at undersøge, om vi er så langt med teknologien, at vi kan bygge verdens første grønne flådefartøj. Det vil være et stærkt signal. Der er stor efterspørgsel i resten af verden på partnere, der kan levere skibe med en totalleverandørmodel, og projektet kan derfor blive det Blå Danmarks nye eksportprojekt med danske arbejdspladser som sidegevinst. Det stiller vi os gerne i spidsen for", siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

27.01.2022PensionDanmark

Sponseret

Ny bæredygtig hotel- og restaurantskole og gastronomisk campus på vej i København

20.12.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark blandt verdens mest ansvarlige investorer

16.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Bæredygtige studieboliger hædres med pris

14.12.2021PensionDanmark

Sponseret

Nyt partnerskab skal understøtte den grønne omstilling

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

Stærke danske partnere vil sammen levere Danmarks nye flådefartøjer

29.06.2021PensionDanmark

Sponseret

PensionDanmark kåret til årets bæredygtige pensionsselskab