'Erfaringer fra Danmark er et godt sted at starte'

Hvorfor er arbejdet med sundhed en god idé og hvordan gør man? Det har organisationen Sex & Samfund gjort sig en del tanker om og kommer her med argumenter og gode råd.

Undervisning i sundhed hos Royal Van Zanten Flowers i Uganda.Foto: Sex og Samfund.

20.08.2018

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Når man kobler bæredygtighed og sundhed, er virksomhedernes praksis ofte at udvikle sundhedsinitiativer for egne medarbejdere. Det er da også det rigtige sted at starte, men det er ikke det rigtige sted at slutte, hvis man vil arbejde seriøst med linket mellem ens virksomheds aktiviteter og sundhed.

Sex & Samfund har i seks årtier arbejdet med især reproduktiv sundhed og har i de seneste år fået øget fokus på samarbejde med virksomheder.  Jacqueline Bryld , som er teamleder for Sex & Samfunds Privatsektorenhed, har sendt CSR.dk svar på vores fire spørgsmål om virksomheder, medarbejdere, sundhed og bæredygtighed for få nogle ideer til, hvor og hvorfor man med fordel kan sætte mere i værk end frugtkurv og massage på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt for virksomheder og samfundet, at virksomhederne arbejder med sundhed?
Virksomheder spiller en mere og mere central rolle i udvikling af løsninger, der bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i verden. Sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, er en grundsten i indsatsen for mere bæredygtig udvikling. Det er nærliggende og vigtigt, at virksomheder arbejder med sundhed og trivsel i deres kerneforretning, fordi investeringer i sundhedsindsatser på arbejdspladsen er win-win for både medarbejdere og virksomhed.

Derfor arbejder Sex & Samfund med virksomheder og sundhed

Sex & Samfunds privatsektorindsats er rettet mod virksomheder som har en ambition om at styrke sundhed og trivsel, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, som en integreret del af deres forretning

I Sex & Samfunds arbejde med virksomheder med et internationalt engagement, har de ofte fokus på kvinder, fordi der mange steder i verden er behov for at styrke kvinders sundhed og ligestilling for at fremme bæredygtig udvikling for den enkelte og i samfundet. 

Kulturelle dynamikker, kønsbestemte roller, ulighed, utilstrækkelig adgang til uddannelse- og bemyndigelse er en række af de barrierer, som begrænser kvinders adgang til arbejdsmarkedet - særligt i det globale syd.

Sex & Samfunds ambition er at forløse det enorme økonomiske og samfundsmæssige potentiale der findes ved at styrke inklusion, sundhed og ligestilling for kvinder i den private sektor.

Flere undersøgelser har vist, at øget sundhed og trivsel på arbejdspladsen fører til lavere sygefravær og øget motivation blandt medarbejdere samt øget effektivitet, produktivitet og indtjening. Med andre ord er virksomhedens investering i sundhed på arbejdspladsen også en investering i forretningen.

Som led i Sex & Samfunds strategiske partnerskab med Investeringsfonden for Udviklingslande udførte Carve Consulting i 2016 en undersøgelse af, hvorvidt det kan betale sig for virksomheder at investere i kvinders sundhed på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste, at virksomheder får 3 dollars retur for hver dollar, de investerer i eksempelvis sundhedsforsikring, barsel samt adgang til sundhedsfaciliteter og information. Det viser meget godt, at investeringer i sundhed på arbejdspladsen er godt for både medarbejdere og erhvervslivets bundlinje.

Set i et samfundsmæssigt lys kommer øget sundhed, trivsel og økonomisk vækst ikke kun medarbejderen og virksomheden til gode. Sundhedsindsatser og øget viden om eksempelvis sexchikane og ligestilling breder sig typisk som ringe i vandet og fører også til øget sundhed og trivsel blandt familier og lokalsamfund samt øget velfærd i samfundet.

En McKinsey-undersøgelse af arbejdsmarkedet i Indien har eksempelvis vist, at hvis virksomheder i Indien øger inklusion af kvinder og styrker sundhed og trivsel på arbejdsmarkedet, kan de bidrage til at skabe 68 millioner flere arbejdspladser frem mod 2025 og øge landets bruttonationalprodukt med op mod 0.7 trillioner dollars. De økonomiske og sociale samfundsmæssige gevinster er altså ikke til at tage fejl af.

Hvordan kan virksomheder arbejde med sundhed?
Mange virksomheder arbejder med sundhed som en del af deres arbejdsmiljø-indsats og har eksempelvis udarbejdet visioner, politikker og initiativer på området. Men der er stor forskel på hvordan og på hvilket niveau, arbejdet er forankret. Vores erfaring i Sex & Samfund er, at sikkerhed på arbejdspladser prioriteres højt, mens arbejdet med sundhed i højere grad er afkoblet kerneforretningen. Der er altså potentiale for, at virksomheder kan styrke deres arbejde med sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed i virksomheden.

Læs mere:  Klima og sundhed er to sider af samme sag

Vi vil gerne understøtte virksomheder i at arbejde mod et ”fælles bedste” for både virksomheden og medarbejderne. Vi ved fra adskillelige undersøgelser, at når den enkelte virksomheder prioriterer sundhed på arbejdspladsen og udvikler værktøjer til at identificere og reducere potentielle stressfaktorer, såsom sexchikane og kønsulighed, så kan det bidrage til at styrke økonomisk udvikling og bemyndigelse – særligt blandt kvinder - hvilket kan føre til en mere mangfoldig, produktiv og konkurrencedygtig virksomhed.

#Metoo kampagnen, der belyste mistrivsel, sexchikane og krænkelser på blandt andet arbejdspladser, er et godt eksempel på, hvorfor virksomheder bør koble problemstillinger i samfundet til arbejdet med sundhed og trivsel, eksempelvis i arbejdsmiljø-indsatsen på en måde, der både gavner medarbejdere og forretning.

Kan du nævne nogle gode eksempler på, hvordan en virksomheds indsats på sundhed har gjort en forskel?
På Danfoss’ fabrik i Indien har virksomheden f.eks. en sundhedsklinik, som gør det muligt for medarbejdere at blive tilset af en læge eller en sygeplejerske i arbejdstiden. Danfoss stiller ligeledes bustransport til rådighed for medarbejdere, således at de bliver kørt sikkert til og fra arbejde. I et land, hvor kvinder er særligt udsatte, bidrager den indsats til, at flere kvinde kommer i arbejde, hvilket kan føre til øget selvstændighed og bedre trivsel. Danfoss’ medarbejdere har desuden adgang til børnepasning på arbejdspladsen, hvilket muliggør, at flere kvinder kan forblive på arbejdsmarkedet, når de stifter familie.

Jacqueline Bryld leder privatsektorteamet i Sex og Samfund. Hun anbefaler, at virksomheder der arbejder internationalt lader sig inspirere af danske forhold og praksis inden for medarbejderes sundhed. .

Hos A.P. Møller-Mærsk i Kenya har de hævet den virksomhedsbetalte barselsorlov fra 12 til minimum 18 ugers betalt barselsorlov samt skabt rammerne for mere fleksibel arbejdstid for medarbejdere globalt. Det betyder, at kvinder i særdeleshed har mulighed for at balancere arbejdsliv og familieliv – også i samfund med en mere traditionel rollefordeling mellem mænd og kvinder. Disse vilkår bliver tilbudt alle Mærsk-medarbejdere globalt. 

Hvis en virksomhed gerne vil i gang - hvor skal den så starte?
Erfaringer fra Danmark og danske virksomheder er et godt sted at starte. Vi har som udgangspunkt et højt niveau, når det kommer til kvinders rettigheder, ligestilling, sundhed og trivsel. Og således er vi et foregangsland, hvorfra vi kan udbrede politikker, håndtering af problemstillinger og praksisser til andre lande og kulturer, hvor virksomhederne opererer, og hvor problemstillinger inden for sundhed og trivsel er udtalte.

Som virksomhed kan man således tage afsæt i den udvikling, som findes i Danmark, og blive inspireret af, hvordan andre danske virksomheder griber sundhed på arbejdspladsen an. Det giver et helt andet udgangspunkt, hvis man ønsker at drive en bæredygtig forretning og bidrage til en positiv udvikling i lande, hvor normer og praksis, der er i konflikt med basale menneskerettigheder, bør udfordres.

Læs mere: Når sundheden ikke må være på spil

Hvis en virksomhed vil gøre arbejdet med sundhed til en strategisk prioritet med en målbar effekt, er forankring hos topledelsen og bredt ejerskab i forretningen to meget vigtige komponenter.

Særligt i andre kulturer og mere hierarkiske samfund er den ledelsesmæssige autoritet afgørende. Efterlysninger af løsninger fra topledelsen er udslagsgivende for, om sundhedsfremmende satsninger prioriteres strategisk og kan opnå bredt ejerskab i alle kroge af virksomheden, hvor ejeskabet skal placeres blandt taktisk centrale medarbejdere.

Det kan være HR-afdelingen, som ofte har et overblik og indblik i eksisterende indsatser rundt om i andre afdelinger eller kan sikre, at svære samtaleemner kan udtrykkes og håndteres. Dette indledende benarbejde danner grundlag for, at virksomheden kan udarbejde en risikoanalyse og dernæst skitsere konkrete muligheder og indsatser, der integrerer sundhed i virksomhedens strategi, politikker og kultur.

Og hvis nogen ønsker at vide mere om, hvordan en virksomhed kan styrke sundhedsindsatser i kerneforretningen, kan man finde inspiration i vores guideline:  How to integrate employee health and gender equality in your business operations. Man er naturligvis også velkommen til at henvende sig direkte til Sex og Samfund, og tage fat i privatsektorteamet.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: sundhed og bæredygtighed

Relateret indhold

21.06.2024CSR.dk

Survey: CSRD har konkrete forretningsfordele

21.06.2024CSR.dk

Nestlé vil at politikere fremmer regenerativt landbrug

30.05.2024BSR

Sponseret

The United States is at Risk of Marginalizing Itself on Sustainability

30.05.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

EU giver grønt lys til CSDDD - hvad ved vi om den kommende lovgivning?

02.05.2024CSR.dk

Ny rapport fra 2030-panelet: Danskerne forbruger og smider mere ud end nogensinde før

29.04.2024BSR

Sponseret

The EU AI Act: What it Means for Your Business

25.04.2024Prysmian Denmark A/S

Sponseret

Prysmian 2023 rangering på anerkendte ESG-indekser

17.04.2024CSR.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

Jobmarked

Se alle

Sparekassen Danmark

ESG-controller

Brænder du for ESG og rapportering? Så er du måske vores nye kollega til en spændende, nyoprettet stilling som ESG-controller.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - Aarhus

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

19.06.2024

Tid

09:00

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
WEBINAR: LÆR AT TALE ESG 27. JUNI

Ønsker du at få styr på “bogstavssuppen”, så du kan forstå og tale med om de nye spilleregler for at drive en bæredygtig forretning? Deltag i vores live webinar for at få styr på hvad der ligger bag både bogstavsforkortelser og nøglebegreber. Så du kan lære at tale ESG.

Dato

27.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Downstream-udledninger

Bliv klogere på de 7 downstream-udledninger i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én efter én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er en del af Sustainable Business Solutions gratis webinarrække "ESG to the point".

Dato

02.07.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)