Entreprenørvirksomheder sætter skub i arbejdet for mere diversitet og inklusion

Flere medlemmer i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser initiativ til konkret handling på diversitetsområdet. Det tyder godt for fremtidens grønne omstilling, mener sekretariatschef.

Billede: JS Danmark for FBSA.

Efter et år med fokus på bl.a. sexisme og mangel på diversitet i byggebranchen er der tegn på nybrud.

En rundspørge finansieret af Boligfonden Kuben og foretaget af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) viser en tiltagende interesse for at arbejde med mangfoldighed og diversitet på arbejdspladsen.

Og det kan også ses hos foreningens medlemmer. Entreprenørvirksomhederne CG Jensen, Skou Gruppen og ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan har alle tre igangsat handlingsorienterede initiativer i deres organisationer.

Og det er positivt, både for virksomhedernes bundlinje og den grønne omstilling, mener sekretariatschef Christina Schultz:

”Det er positivt, at virksomhederne begynder at sætte konkrete mål for medarbejdersammensætningen. Vi skal altså både have flere kvinder til at vælge branchen til men også gøre det attraktivt for dem at blive i byggebranchen. De skal bydes velkommen med det blik og de kompetencer, som de kommer med, for ellers får vi ikke gavn af den nytænkning, som diversiteten gerne skal bidrage med. Og vi har brug for innovation og nye tilgange, hvis vi skal nå i mål med en bæredygtig omstilling af byggeriet. Og rapport på rapport viser jo, at det er NU, vi skal handle", siger hun.

Diversitet medfører ikke automatisk inklusion
Til Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars arrangement En branche i balance, som i december afholdtes sammen med Byens Netværk, var der især fokus på konkret handling.

Og spørger man eksperterne på området, er det ikke nok, at der er diversitet i en virksomhed. Det er mindst lige så vigtigt, at medarbejderne føler sig inkluderet og velkomne på sin arbejdsplads, fortæller Henriette Højberg, der er direktør i DareGender:

“Diversitet og inklusion skal gå hånd i hånd, hvis man for alvor vil lykkes med sin diversitetsstrategi. Hvor diversitet handler om at medarbejderstaben afspejler omverdenen, så handler inklusion om de sociale normer, koder og kultur på arbejdspladsen, hvor man rent faktisk kan være den man er. Vi er nødt til at kigge på den kultur, der er bærende for, hvordan vi er sammen som kollegaer”.

Tre indsatser skiller sig ud
CG Jensen styrker sin DNA. Helt fra virksomhedens etablering, har diversitet været en del af det organisatoriske DNA. Og det er netop en af de virksomheder, som har udarbejdet en ligestillingspolitik og igangsat en indsats i forhold til diversitet. Virksomheden har netop oprettet ’CG Jensens Ambassadørkorps for Diversitet’, som består af 40 kvindelige medarbejdere. Ambassadørkorpset er etableret for at blive klogere på, hvordan virksomheden i den kommende tid kan rekruttere flere kvindelige medarbejdere. Her får virksomhedens kvinder et lukket dialogrum, og deres pointer bliver prioriteret og taget alvorligt i virksomhedens strategi. Desuden måler virksomheden løbende på antallet af mænd og kvinder i forskellige stillinger, som hvert år offentliggøres i en opgørelse i årsrapporten.

”Når man gerne vil diversitet og inklusion, så får man forskellighed og dermed også nye tilgange til hvorledes en opgave kan løses. Det er en afgørende fordel i en verden som er under forandring og hvor konkurrencen er hård. Herudover er det væsentlig sjovere"! lyder det fra Michael S. Larsen, direktør i CG Jensen.

Se mere her. Kontakt: Kommunikationschef Stine Monrad Kollerup. Mobil: 27 90 97 98. Email: smk@cgjensen.dk

Skou Gruppen på mangfoldighedsrejse. Martin Skou, der er direktør i Skou Gruppen, har ligesom mange andre måttet erkende, at der har været plads til forbedring i virksomhedens mangfoldighedspolitik. Og virksomheden er siden nået langt på sin mangfoldighedsrejse, hvor det bl. a. der blevet sat mål om, at hver fjerde lærling skal være kvinde, ligesom det er besluttet, at det skal være slut med Side 9-piger i skurvognene, da en seksualisering af kvinder på jobbet hænger dårligt sammen med at styrke kvinders rolle og faglighed i byggeriet. Samtidig har de iværksat et nyt ”Takt og tone initiativ”, som skal styrke kommunikationen og samarbejdet i virksomheden, samt bane vejen for flere kvinder i branchen:

”Hvis vi i de kommende år skal rekruttere flere kvinder i byggeriet, er det afgørende, at vi kigger indad og undersøger, hvordan vi sikrer en god omgangstone. Alle skal føle sig inkluderet og respekteret, og derfor lancerer vi nu projektet Takt & Tone hos Skou Gruppen, som tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger. Initiativet skal bidrage til, at vi i fremtiden har en mangfoldig arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø", siger direktør Martin Skou.

Kontakt: Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Gruppen, Mobil Email: ms@skougruppen.dk

Ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan har sat et mål om at være de bedste til medarbejdere, og dermed er det naturligt at øge fokus på arbejdsmiljø og diversitet. I dag er der i Jeudan en kønsfordeling på 50% kvinder og 50% mænd blandt virksomhedens funktionærer og det samme i den øverste ledelse. Der er yderligere sat mål for at øge antallet af kvinder blandt de 300 håndværkere. Målet er at Jeudan skal være en procent bedre end branchen blandt håndværkerne, og der måles løbede på udviklingen.

”Der er stadig langt mellem de kvindelige håndværkere, så vi står i dag med et stort uudnyttet potentiale. Ved at få flere kvinder ud på byggepladserne imødeser vi ikke kun behovet for mere faglært arbejdskraft, men vi får også bragt endnu flere gode kompetencer i spil. Det vil gavne byggeriet og bidrage til en mere mangfoldig kultur", lyder det fra Per W. Hallgren, der er adm. Direktør i Jeudan.

Kontakt: HR-direktør Annemarie Lund Krumhardt, Mobil: 4199 7724 Email: ALK@jeudan.dk

I FBSA glæder det os, at der nu kommer handling bag ordene, når vi snakker diversitet og ligestilling på arbejdspladsen.Har din virksomhed en indsats, I gerne vil dele med os? Så kontakt os på info@fbsa.dk

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

18.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet