Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har store udfordringer med at tiltrække og tilknytte unge og nye. Derfor har Byggeriets Samfundsansvar sammen med foreningens Unge Advisory Board, nye og erfarne i branchen udviklet et online vidensunivers, der med fire sæt anbefalinger målrettet ledelse, HR-afdelinger, kollegaer og nye medarbejdere skal gøre opstarten i bygge- og anlægsbranchen bedre, for bl.a. at sikre grøn omstilling og innovation.

Foto: Byggeriets Samfundsansvar

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har svært ved at tiltrække og fastholde unge og nye medarbejdere, og det er et problem, for branchen mangler arbejdskraft samt de unges viden og input til den grønne omstilling. Byggeriets Samfundsansvar og foreningens Unge Advisory Board samlede i foråret en netværksgruppe bestående af nyuddannede, studerende/elever, ledere og HR-medarbejdere samt nye i branchen til tre workshops, og har her fra udviklet anbefalinger målrettet de forskellige aktører involveret i nye medarbejderes start i store og mindre virksomheder. Netværksgruppen går under navnet Sambyggerne og viden og anbefalinger er samlet i det online vidensunivers “Vejen til en god start i byggebranchen”.

”Onboarding er langt mere end at få udleveret en personalehåndsbog og en nøglebrik. Bygge- og anlægsbranchen er en kompleks branche, der samtidig spiller en stor rolle inden for byggeriets grønne omstilling. Lederne og HR-medarbejderne bør være nysgerrige efter, hvad der kan være udfordrende for unge og nye, og hvad virksomheden kan gøre for at gøre opstarten bedre”, udtaler Maria Preilev Hansen, fra Byggeriets Samfundsansvars Unge Advisory Board og konsulent ved Teknologisk Institut.

Kompleks branche

Mange af de unge og nye synes, at det er udfordrende at lande i branchen, bl.a. fordi de oplever stor kompleksitet i processerne, i relationen mellem aktørerne på byggeprojekterne og derfor kan have svært ved at gøre deres viden og faglighed gældende fra start.

”Vi har brug for at forstå spillereglerne. Der er mange forskellige aktører involveret i en byggeproces, og der er mange faser, der kræver forskellige ting. Jeg oplevede selv at få meget lettere ved at komme på banen med mine egne ideer, løsninger og viden, da jeg fik forståelse for processerne og de andre aktører og hvad min virksomheds rolle er i processen. Man kan hurtigt miste pusten, hvis man ikke får den nødvendige viden på det rigtige tidspunkt” fortæller Maria Preilev Hansen.

Vigtigt at føle sig tryg  

Forventningsafstemning med lederen omkring arbejdsgange, kommunikationsform og feedback er derfor også udslagsgivende for, om man lander godt i branchen.

”For at kunne føle sig tryg, er det vigtigt at lederen og den nye medarbejder afstemmer, hvordan der gives feedback, hvordan man agerer og kommunikerer internt og hvordan man håndterer fejl. Det er meget vigtigt at have med i et introduktionsforløb for at skabe psykologisk tryghed hos den nye medarbejder. Lederen skal gå forrest i at skabe et rum, hvor den nye medarbejder kan udfolde sine kompetencer b.la i forhold til bæredygtighed, vise hvem de er og turde at stille spørgsmål”, udtaler Christina Schultz, direktør i Byggeriets Samfundsansvar.

Det sociale spiller også en rolle

I udviklingen af anbefalingerne var der også bred enighed om, at en god indføring i de sociale sider af arbejdspladsen er meget vigtigt. Mange oplever nemlig, at det kan være svært at komme ind og føle sig som en del af teamet og fællesskabet, især hvis man samtidig udgør en minoritet på den ene eller anden måde.

”Det sociale er ofte noget, man overser eller tænker vil opstå af sig selv. Men erfaringerne viser, at en buddy og en faglig mentor kan gøre det lettere for den nye medarbejder at blive en del af fællesskabet, som er afgørende for følelsen af at lande godt”, siger Christina Schultz.

Fakta om Vejen til en god start i byggebranchen

Byggeriets Samfundsansvar har i samarbejde med unge og nye i branchen og ledere fra byggeriets virksomheder samlet erfaringer, best practices og ideer til at sikre en god start i branchen. Anbefalingerne indeholder viden og værktøjer, der kan bidrage til at gøre introduktionen til arbejdet i byggebranchens virksomheder lettere. Materialet er udformet, så det kan benyttes af store og mindre virksomheder og til både dem, som er unge og nye og dem, som skal tage godt imod fra virksomhedernes side. Projektet er udviklet af Byggeriets Samfundsansvars Unge Advisory Board i samarbejde med Rikke Engel Gemzøe fra Gemzøe Consulting og Hakon Elliot Mogensen fra Forvandlende fortællinger.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Gå videre til vidensuniverset Vejen til den gode start i byggebranchen

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

18.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet