ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

Byggeriets Samfundsansvar skal i et nyt initiativ samle et ESG-råd, der skal synliggøre barrierer og potentialer i ESG-arbejdet i bygge og anlægsbranchen. Der skal bl.a. kortlægges, hvilke temaer, der fylder i branchen, hvad det kræver i store og mindre virksomheder samt hvordan det påvirker samarbejdet på tværs af værdikæden. Resultaterne lanceres i forbindelse med markeringen af foreningens 10-års jubilæum i efteråret 2024.

Foto: Byggeriets Samfundsansvar

Bygge- og anlægsbranchen er lige nu i fuld gang med at implementere nye bæredygtighedskrav fra EU. De store aktører skal rapportere på deres sociale og grønne bæredygtighed, hvilket kræver nye kompetencer og samarbejder på tværs – både internt og eksternt. Der er behov for erfaringsudveksling blandt aktører omfattet af de nye lovkrav i forhold til, hvordan de organiserer sig, samarbejder med deres underleverandører, samt en modenhedsanalyse af hele værdikæden.

Et nyt initiativ skal derfor synliggøre barrierer og potentialer i ESG-arbejdet i bygge og anlægsbranchen ved at samle et ESG-råd af stærke kræfter fra branchen. De skal sparre og videndele om deres ESG-arbejde med det formål at afdække risici, potentialer og samarbejdsmuligheder. Og dermed bidrage til at flytte branchen i en mere bæredygtig retning. Gruppen vil også bestå af repræsentanter fra mindre aktører i branchen, da et stærkt samarbejde på tværs af værdikæden er afgørende.

“Mange store virksomheder er allerede i fuld gang, men der er behov for et fælles overblik over nuværende erfaringer, udfordringer og potentialer med ESG-arbejdet. Det er samtidig afgørende at have dialog om, hvordan vi får de mindre leverandører med, så de ikke kun er dataleverandører, men bidrager til at udvikle nye bæredygtige løsninger i branchen”, lyder det fra Christina Schultz, direktør i Byggeriets Samfundsansvar, som fortsætter:

”En række aktører arbejder med at skabe systemer til at levere på ESG-data, men vi vil gerne sætte spot på de potentialer, den kultur og de menneskelige kompetencer, der skal til for at skabe en grundlæggende bæredygtig omstilling af byggebranchen. Det gør vi bl.a. gennem en ESG-kortlægning og modenhedsanalyse sammen med både store og mindre aktører i branchen. Projektet vil samtidig skabe bevidsthed om kultur, processer og de menneskelige aspekter i ESG-arbejdet. Ved vores jubilæumsfejring til november sætter vi derfor spot på personlige fortællinger fra mennesker i branchen, som netop arbejder med at løse disse udfordringer.” 

Det er den filantropiske forening Realdania, der har støttet med midler til projektet. Om bevillingen udtaler Lennie Clausen, programchef i Realdania: 

”Vi har brug for at få styrket dialogen og videndelingen mellem aktørerne i byggebranchen på dette nye område. Byggeriets Samfundsansvar har en særlig position i forhold til at samle branchen på tværs og til at arbejde med kulturændringer. Og på den måde hjælpe og bidrage til, at branchen omstiller sig til den nye virkelighed”.  

Samarbejdspartnere og fakta om initiativet

Projektet er finansieret af Realdania og skal undersøge modenhed, barrierer og potentialer via en ESG-kortlægning hos store og mindre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Projektet skal bl.a. gennemføre en kvalitativ undersøgelse af 20 store virksomheder omfattet af CSRD og andre ESG-lovkrav, samt en survey af 40 mindre leverandører i branchen. 

Vores samarbejdspartner Hansen & Ersbøl Agenda deltager med løbende sparring i projektet og har særligt fokus på involvering af den udførende del af byggeriets leverandører og herunder gennemførsel af survey hos leverandørleddet. Et råd af ESG-ledere fra branchen vil følge og give input til kortlægningen om fælles udfordringer og potentialer i branchen. 

Da branchen står overfor en kulturændring, hvis ESG-kravene skal omsættes til reel værdi, spiller de menneskelige oplevelser og adfærd en vigtig rolle. Ofte er der fokus på værktøjer og systemer, men for at de kan fungere, skal vi som mennesker også følge med. 

For at give krop til udfordringer og indsigter i denne bæredygtige transformation, vil et udvalg af individuelle ESG-aktører samtidig blive inviteret ind til et workshop-forløb. Her vil de blive trænet af Hakon Elliott Mogensen fra virksomheden Forvandlende Fortællinger til at stå på en scene og på professionel vis dele deres personlige fortælling, så den vil skabe forståelse og forandring i byggebranchen. Et greb, som foreningen har brugt flere gange før, med stor succes. 

ESG-kortlægningen og de personlige fortællinger fra markante stemmer i branchen lanceres til Byggeriets Samfundsansvar 10-års jubilæum den 26. november 2024. 

For mere information, kontakt: 

  • Christina Schultz, direktør i Byggeriets Samfundsansvar tlf.: 61775917
  • Freya Andersen, kommunikationskonsulent i Byggeriets Samfundsansvar: 93104422

Se mere om Byggeriets Samfundsansvar her: www.fbsa.dk 

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

18.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet