En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år. For at give virksomheder redskaber til dette arbejde, skal der nu udarbejdes standarder, som støtter udviklingen af socialt bæredygtige arbejdspladser.

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år..

Bæredygtighed handler ikke kun om at genbruge papir og håndtere affald med omtanke. Det handler også om at sikre arbejdspladser, der har en høj grad af sundhed og trivsel med fokus på mangfoldighed, rekruttering, udvikling og fastholdelse samt at reducere risici for mistrivsel, stress og sygefravær.

Et nyt udvalg under Dansk Standard skal fremover arbejde med udvikling af standarder, der kan støtte organisationer i deres arbejde med at skabe en socialt bæredygtig arbejdsplads. Du har mulighed for at være med i dette arbejde og dermed få indflydelse på de kommende standarder.

Nyt udvalg med fokus på socialt bæredygtige arbejdspladser

Udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus fx arbejdsmiljøledelse, HR, Ligestilling og diversitet samt CSR. Områder, der er relevante for alle virksomheder, der ønsker socialt bæredygtige arbejdspladser. Ikke mindst når det gælder kravet om ESG, hvor virksomheder skal indberette ESG-nøgletal i deres årsrapport - Environment (miljø), Social (social /samfundsmæssig) og Governance (ledelse). 

”Standarderne der udvikles under udvalget ”Socialt bæredygtige arbejdspladser” giver virksomhederne effektive redskaber til arbejdet med sikring af social bæredygtighed” siger Lise Schmidt Aagesen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget for socialt bæredygtige arbejdspladser. Det nye udvalg er åbent for alle, der ønsker viden og indsigt i områderne:

”Man kommer helt sikkert på forkant inden for sit fagområde, når man er med til at udvikle standarderne, fordi man får tidlig indsigt i de standarder, der kommer inden for arbejdsmiljøledelse, HR, Ligestilling og diversitet samt CSR. Og så får man samtidig mulighed for at præge indholdet og stille krav i de nye standarder og dermed påvirke den nationale og internationale udvikling på området,” fortæller Lise Schmidt Aagesen.

Netværk med de bedste

Udover viden og indflydelse på standarderne er der også mulighed for at skabe et godt fagligt netværk i udvalgsarbejdet. Lise Schmidt Aagesen fortæller, at det under området for arbejdsmiljøledelse handler om meget mere end udviklingen af standarderne.

”De virksomheder og organisationer, der deltager i udvalget, er ikke alene med til at bidrage til udviklingen af de internationale standarder, de bruger også netværket til at tale om implementering og udveksling erfaringer, samt øvrige aktiviteter, der understøtter anvendelsen af standarderne,” fortæller Lise Schmidt Aagesen.

Få introduktion på webinar

Men hvad laver man så i udvalget? For at give en introduktion til udvalgets arbejdsområder og muligheden for indflydelse, kan du se eller gense Dansk Standard webinar om mulighederne i udvalget for socialt bæredygtige arbejdspladser fra onsdag den 7. december 2022.

”På webinaret får man en introduktion til arbejdet med standarderne på området og hvilke muligheder, vi har i det arbejde,” siger Lise Schmidt Aagesen, der møder mange, der ikke er klar over, at de kan få indflydelse på standarder, når de er med i et udvalg hos Dansk Standard.

Forperson for arbejdsmiljøledelse, Kristian Glæsel, ejer af Glaesel HSEQ Management, fortæller om arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Kristian Glæsel har ledet det internationale arbejde med udviklingen af ISO 45001for Arbejdsmiljøledelse.

Forperson for HR, Ligestilling og diversitet, Marianne Egelund Siig, CEO hos Mannaz, vil fortælle om arbejdet med HR, ligestilling og diversitet. Marianne Egelund Siig har deltaget i udvikling af den danske ledelsesstandard DS5001 for ligestilling og diversitet.

Se eller gense webinaret her.

Første møde i det nye udvalg ”Socialt bæredygtige arbejdspladser” bliver holdt fredag den 9. februar 2023.

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance