Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer som følge af menneskeskabte aktiviteter.

Foto: Dansk Standard

Klimaforandringer har store konsekvenser for både mennesker, natur og økosystemer og kan bl.a. føre til knaphed på ressourcer og nedgang i biodiversitet.

En ny standard til håndtering af menneskeskabte klimaændringer, ISO 14068-1 - Klimaforandringsledelse – Overgang til nettonuludledning, er netop publiceret og skal give virksomheder og organisationer en struktureret tilgang til at opnå CO2-neutralitet og bl.a. bidrage til den globale aftale om at opnå net-zero-drivhusgasudledninger i 2050.

Ved at følge standarden får virksomheder desuden klare definitioner på, hvornår en virksomhed eller et produkt regnes for at være CO2-neutralt, hvilket virksomhederne kan benytte i deres dokumentation af deres arbejde med at opnå CO2-neutralitet.

- Alle vil gerne vise, at de bidrager til at gøre noget for at nå de internationale mål for at håndtere den globale opvarmning. Og hvad er mere fristende end at sige, at ens produkt er klima-neutralt eller kulstof-neutralt, som det hedder i standarden? Men det kan nemt gå hen at blive lidt tilfældigt, hvad der bliver regnet med, når forskellige virksomheder går ud med sådan en anprisning. Med denne standard kommer der mere klarhed over, hvad der kræves, hvis man vil bruge dette udtryk, fortæller Bo Weidema, seniorrådgiver hos 2.-0 LCA consultants og medlem af Dansk Standards standardiseringsudvalg S-1000/U04 miljøledelse.

Gælder både virksomheder og produkter

Standarden kan benyttes af alle virksomheder og organisationer, i både den private og offentlige sektor, som ønsker at arbejde struktureret med at gøre enten deres organisation eller produkter klimaneutrale. Produkter kan være forbrugerorienterede eller business-to-business og omfatte alle typer varer og tjenester, herunder begivenheder og finansielle tjenester.

- Først og fremmest giver standarden en fælles referenceramme og mere lige konkurrencevilkår for virksomhederne. For eksempel kan man ikke hævde klima-neutralitet for en organisation uden at sætte det ind i en livscyklus-kontekst for sin produktportefølje. For forbrugerne giver det mere sikkerhed for, at man kan stole på virksomhedernes anprisninger om klima-neutralitet. Standarden giver også vejledning i, hvordan man kan arbejde sig henimod klima-neutralitet, forklarer Bo Weidema.

ISO 14068-1 etablerer et hierarki for CO2-neutralitet, hvor reduktioner af drivhusgasemissioner (direkte og indirekte) og fjernelse af drivhusgasser inden for værdikæden har prioritet frem for modregning. Det omfatter også krav om forpligtelse til CO2-neutralitet samt organisationers påstande om CO2-neutralitet.

ISO-standarden er internationalt anerkendt og giver organisationer på tværs af landegrænser og brancher et fælles sæt kriterier for måling og rapportering af CO2-neutralitet. Dette sikrer konsistens og understøtter sammenligning mellem de forskellige organisationers indsatser for at blive CO2-neutrale og giver interessenter mulighed for at vurdere og benchmarke organisationernes indsats.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig