Donslab fik elimineret risici, da Field Service fjernede kemikalie-flaskehals

Donslab er et mindre laboratorium som over tid havde opmagasineret mange forskellige kemikalier. Derfor havde virksomheden brug for en grundig sortering og oprydning i beholdningen af både faste og flydende kemikalier, bl.a. fordi virksomheden skulle flytte til nye lokaler. For at bortskaffe kemikalierne, var der brug for at dokumentere hele beholdningens indhold og mængde..

Karin Spanggaard, der leder Donslab fortæller, ”Kemikaliebeholdningen hos os var endt på en palle i kasser, som vi blot flyttede rundt på. Det var blevet for stor og tidskrævende en opgave for os selv. Vi lavede en aftale med Fortum Recycling & Waste, der kom, da det passede os bedst og sørgede for at vores palle med gamle kemikalier blev tømt. Alle tvivlsspørgsmål blev afklaret, og vi havde fundet den nødvendige dokumentation frem.

Det var rart at få fjernet vores problem, så vi ikke skulle gå rundt om pallen med kemikalier længere. Vi gør helt sikkert brug af Field Service igen - det er meget nemt, og kræver meget lidt af os selv.”

DonsLab har syv ansatte, som udfører fysisk, kemisk og bakteriologisk kontrol af vand for især vandværker på Sjælland, entreprenører og husstande. Virksomheden udarbejder endvidere analyse- og kontrolprogrammer efter drikkevandsbekendtgørelsen, risikovurderinger og yder assistance ved tekniske tilsyn. Laboratoriet samarbejder med brøndborere, vandværksfirmaer og rådgivere om prøvetagning og analyse.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: affald i en cirkulær æra

Hvordan ser fremtiden ud for og med affald som fremtidens vigtigste ressource - og kan det gøre op med affald som et af verdens største miljøproblemer?

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald