Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

”Med valget af erfarne AKER som partner til vores pilotprojekt for fangst og lagring af CO2, er vi i de bedste hænder til at udvikle den optimale løsning for Fortum. Pilotprojektet er en vigtig milepæl i vores CCS-projekt, der gør os klimaneutrale i 2030 og på sigt udvikler virksomheden til ikke blot at afgifte og nyttiggøre det farlige affald fra industrien, men samtidig at genanvende CO2’en,” siger Jens Peter Rasmussen, Head of Waste Management Service Denmark, Fortum Recycling & Waste.

Formålet med pilotprojektet er, at teste Akers særlige amin-teknologi på røggassen fra Fortums højtemperatur-forbrændingsanlæg. Røggassen herfra er kompleks og mere varierende end f.eks. røggassen fra forbrændingsanlæg til husholdningsaffald. Pilotanlægget bliver bygget i skala 1:50.

Ud over etableringen af pilotanlægget foretages der også en forundersøgelse. Forundersøgelsen med Aker Carbon Capture skal bl.a. afdække mulighederne for transport og lagring af den indfangede CO2 og i særdeleshed den fremtidige integration med Fortums eksisterende produktion af energi.

"Vi er stolte af at arbejde sammen med en af Europas reneste energiproducenter", siger Jon Christopher Knudsen, Chief Commercial Officer hos Aker Carbon Capture. "Vi ser meget frem til at hjælpe Fortum Recycling & Waste til at nå deres ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030. Sammen ser vi CO2-opsamling som en fantastisk mulighed for at skabe grønne jobs i Danmark", fortsætter han.

Fortum Recycling & Waste afgifter og nyttiggør farligt affald fra industrien til energi på højtemperatur-forbrændingsanlægget i Nyborg. Virksomheden er kilde til ca. 85% af fjernvarmebehovet lokalt i Nyborg og forventer i 2030 at kunne fange hele sin årlige CO2-udledning på ca. 160.000 tons. Derved bidrager Fortum til 38% af Nyborg kommunes klimareduktionsmål.

Carbon2x – næste generation af cirkulær økonomi

Det danske CCS-projekt er blot et af flere, som indgår i Fortum Recycling & Waste’s strategiske Carbon2x koncept, der skal reducere CO2-emissionerne fra virksomhedens affaldsbehandlingsanlæg, og som på sigt skal anvende CO2 til produktion af råvarer af høj kvalitet, der kan indgå i nye produkter. I foråret 2022 startede Fortum f.eks. et CCU-pilotanlæg i Riihimäki i Finland, der kombinerer indfanget CO2 med brint, og omdanner det til metan - et trin i processen frem mod en egentlig fremstilling af f.eks. plastprodukter.

Med naturen som eksempel kan industrien blive betydeligt mere effektiv i sin CO2-genanvendelse. Carbon2x-konceptet betragter kulstof som et værdifuldt råmateriale, der kan bruges til at producere nye materialer. Samtidig kan vi reducere afhængigheden af fossile råvarer og forbedre selvforsyningen i Norden og Europa.

Ifølge Fortums analyser kan op til 90 % af CO2’en fra affald cirkuleres ved at supplere den mekaniske genanvendelse af plast med affaldsforbrændingsteknologi. Når vi fanger CO2’en og udnytter den i produktionen af nye materialer, kan det på længere sigt gøre klimapåvirkningen fra affaldsforbrænding negativ.

Fortums CCS-projekt støttes af midler fra EU React

Om Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture fokuserer på CO2-fangst og tilbyder løsninger, tjenester og teknologier, til en række industrier med CO2-emissioner, herunder segmenterne cement, bio og affald-til-energi, gas-til-el og blå brint. Aker Carbon Captures CO2-fangstteknologi er en unik, miljøvenlig løsning, der fjerner CO2-emissioner.

Om Fortum Waste Solutions A/S

Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg, Danmark, nytænker ’recycling’ og går forrest ift. at revolutionere genanvendelsen af råstoffer. Virksomheden har fokus på problemløsning og omdanner affaldsstrømme til nye essentielle råstoffer. Fortum finder løsninger på sine kunders miljø- og affaldsudfordringer for at gøre det muligt at cirkulere råstofferne. I Danmark tilbyder Fortum totalløsninger til håndtering af farligt affald og beskæftiger ca. 170 ansatte.

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

15.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Sikker og rettidig tankrensning for AAK i Århus