Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

480.000 ton CO2 indfanget og lagret eller omdannet til bæredygtige ressourcer inden 2030. Det er perspektiverne i en forundersøgelse, som Fjernvarme Fyn og den finske energikoncern Fortum nu starter i Odense og Nyborg.

Indfangning og underjordisk lagring af CO2 tegner til at blive en del af løsningen på Danmarks og verdens klimaudfordringer.

På Fyn har Fjernvarme Fyn, der er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, og en af Europas største energikoncerner, finske Fortum, sammen en vision om at gå skridtet videre. Ambitionen er, at den indfangede CO2 på sigt kan omdannes til en bæredygtig ressource, der kan indgå i eksempelvis genanvendt plastik eller fungere som bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart.

"Fortum-koncernen har et mål om at være klimaneutral i Europa i 2035, og projektet i Danmark er en del af den samlede strategi. Ved at omdanne affald til bæredygtige materialer og ressourcer vil vi skabe et lukket CO2-kredsløb, der bidrager til at nå målet både for os og for vores samarbejdspartnere", siger Kalle Saarimaa, Vice President hos Fortum Recycling & Waste.

Kernen i projektet, der i praksis er en forundersøgelse, er, at de to parter vil undersøge muligheden for at indfange CO2 fra Fjernvarme Fyns anlæg i Odense, der leverer varme til 200.000 borgere på Fyn, og Fortums anlæg i Nyborg, der miljøbehandler farligt affald fra en lang række industrivirksomheder og forsyner borgerne i Nyborg med fjernvarme.

Selvom Fjernvarme Fyn allerede har udfaset kul i stort omfang, vil de to selskaber i Odense og Nyborg tilsammen have en CO2-udledning på knap en million ton. Heraf forventer parterne inden 2030 at kunne fange godt 340.000 ton CO2 i Odense og knap 140.000 ton CO2 i Nyborg, som er relateret til affaldsforbrændingen. Det svarer til cirka 3 procent af løsningen på den danske klimaudfordring. Efter 2030 er potentialet på længere sigt op mod 900.000 ton CO2, som kan fanges og lagres eller konverteres til bæredygtige ressourcer.

"Nye, klimavenlige teknologier er en helt central del af den plan, vi har lagt for, hvordan vi i Odense Kommune når vores fælles mål om klimaneutralitet senest i 2030. Teknologien omkring CO2-fangst, som vi nu udforsker nærmere, har potentiale også i et større klimaperspektiv, hvor kulstof og brint ikke alene kan blive til bæredygtigt brændsel, men hvor selve processen også bidrager til udvikling og grønne arbejdspladser. Uanset typen af teknologi er det allermest afgørende, at vi finder frem til de bedst mulige klimaløsninger for netop vores by", udtaler borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Der vil fortsat, præcis som i dag, komme fjernvarme til borgerne i Odense og Nyborg ud af begge anlæg. Men hvis CO2’en fra forbrændingsprocessen indfanges, bliver fjernvarmen klimaneutral.

"Vi ser en mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme til borgerne på Fyn og på samme tid bidrage markant til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor går vi og Fortum-koncernen nu forrest med en ambition om at hjælpe Odense Kommune med at blive klimaneutral i 2030 og yderligere bidrage til den nationale klimastrategi", siger Fjernvarme Fyns administrerende direktør Jan Strømvig.

Fortum har allerede succesfuldt realiseret CO2-fangst i mindre skala på sit anlæg i Oslo i Norge som optakt til det ambitiøse Longship-projekt. Yderligere producerer Fortum og datterselskabet Uniper brint i Tyskland. Brint kan sammen med CO2 indgå i plastik eller omdannes til bæredygtig metanol – en proces, der også betegnes Power-to-X (PtX). Bæredygtig metanol kan fortrænge fossile brændstoffer og dermed bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i andre sektorer.

Netop PtX arbejder koncernen allerede sammen med Perstorp Group om i Sverige. Og Fortum er sammen med Uniper i dag Europas tredjestørste producent af CO2-neutral energi.

"Det kræver et bredt samarbejde med forskellige interessenter at etablere en effektiv PtX-infrastruktur. Vi vil bidrage til partnerskabet med ekspertise og internationalt perspektiv", fortæller Axel Wietfeld, CEO Hydrogen, Uniper.

Også klima- og miljørådmand i Odense Kommune Tim Vermund er begejstret for det nye samarbejde:

"Vi tager her et stærkt skridt i retningen af et klimaneutralt Odense. Potentielt fjerner vi her 40 procent af vores CO2. Vores bekymrende børn og unge skal vide, at vi er i gang med konkrete og reelle løsninger, der ikke bare får betydning for Odense. Når vi går foran og viser, at vi kan lykkes, vil de erfaringer og resulter, vi skaber, gøre det lettere for andre lande at følge med".

Der er med andre ord tale om at koble eksisterende teknologier og viden, der tilsammen kan konvertere CO2 til en bæredygtig ressource.

Første skridt i samarbejdet er en forundersøgelse, der skal klarlægge, om det er realistisk at gå videre i stor skala. Forundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af 2022, hvorefter der kan træffes beslutning om det videre forløb.

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald

15.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Sikker og rettidig tankrensning for AAK i Århus