Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

Fortum Recycling & Waste støtter Nyborg kommunes jobcenter med et beløb på 20.000 kr., som skal styrke unges fokus på miljø- og ressourcebevidsthed i praktikforløb indenfor byggeri.

På billedet fra venstre ses: formand for Nyborg kommunes Beskæftigelsesudvalg Sonja Marie Jensen, administrerende direktør Fortum Recycling & Waste Danmark Jens Peter Rasmussen, virksomhedspraktikant Mads Hansen, souschef Nyborg Kommunes Jobcenter Per Blomstrøm og ungerådgiver Byg-til-vækst Fyn Pernille Hedemann Larsen. .

Nyborg kommunes jobcenter tror på, at unge, der har svært ved at finde vej i uddannelsessystemet, bliver bedre rustet til uddannelse via praktisk erfaring på arbejdsmarkedet. Derfor styrker jobcenteret de unges praktiske erfaring gennem bl.a. Byg til Vækst-samarbejdet, der omfatter flere anlægsprojekter og renoveringsopgaver, bl.a. Strandhøjen og Nyborg Slot.

Samarbejdet giver kommunerne mulighed for at etablere ”snusepraktikker” til ledige, der overvejer at uddanne sig indenfor byggefagene. Praktikkerne kan tilrettelægges efter behov indenfor et eller flere fagområder, og de unge kan i praksis afprøve arbejdsområder og -opgaver. Nyborg kommunes ambition er, at flest mulige praktikker fører til uddannelse eller ansættelse, enten direkte gennem praktikken, eller gennem netværket Byg til Vækst i forskellige virksomheder på Fyn.

”Vi vil meget gerne gå foran og understøtte de unges bevidsthed om bæredygtighed og grøn omstilling som led i praktikprojekterne. Projekterne har fokus på at skabe indsigt og styrke kompetencer i miljø- og ressourcebevidsthed samt at øge de unges viden om hele værdikæden,” fortæller beskæftigelseschef Merete Gommesen. Vi skal give vores unge en branchespecifik viden om f.eks. håndtering af affald og brug af bæredygtige byggematerialer,” siger hun.

Fortum Recycling & Waste i Nyborg glæder sig over den menneskelige og miljømæssige værdi, det lokale projekt skaber: ”Vi har stor sympati for kommunens målrettede indsats for at give de unge mennesker en bæredygtig praktisk uddannelse. Vi synes, det er vigtigt at bakke de unge mennesker op, og Byg til Vækst-projektets fokus på genanvendelse af materialer harmonerer godt med vores daglige arbejde for en renere og mere holdbar verden,” siger adm. direktør Jens Peter Rasmussen, Fortum Recycling & Waste.

Virksomheden har – under forskellige navne - gennem 50 år hjulpet danske og udenlandske virksomheder med at tage hånd om deres farlige affald og fjerne farlige stoffer fra samfundets kredsløb.

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald