Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

I januar 2022 indledte Fjern­varme Fyn og Fortum et strategisk samar­bejde støttet af Erhvervs­frem­me­be­sty­relsen, EU REACT. Formålet var at undersøge mulig­he­derne for at indfange, lagre og nyttiggøre CO2.

Foto: Fortum

Forprojektets hovedformål var at undersøge om et CO2-fangstprojekt teknisk, økonomisk og regulatorisk kunne gennemføres indenfor projektets rammer på udledninger fra Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg i Odense og Fortums højtemperaturanlæg i Nyborg. Rationalet var at udnytte en del af CO2'en fra affaldsenergianlægget i Odense til Power-to-X og transportere den resterende CO2 fra Odense og Nyborg til lagring.

Forprojektet peger på, at CO2-fangst og lagring hos Fjernvarme Fyn er teknisk realistisk og økonomisk gennemførligt, hvis der opnås støtte fra de statslige puljemidler til CO2-fangst.

Det er et vigtigt skridt for Fjernvarme Fyn til at blive CO2-neutral, og derfor vil Fjernvarme Fyn fortsætte udviklingen på dette område.

Forprojeket viser endvidere, at der aktuelt ikke er økonomisk grundlag for, at Fortum foretager en investering i et Power-to-X anlæg placeret hos Fjernvarme Fyn.

Virksomhederne har derfor besluttet i stedet at holde muligheden åben for et fortsat samarbejde om infrastruktur og på sigt anvendelse af CO2.

-    Fjernvarme Fyn og Fortum har valgt at indstille den del af vores strategiske samarbejde, som vedrører Power-to-X, fordi Fortum i dag ikke ser en farbar vej til nyttiggørelse af CO2 på Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg. Vi tager naturligvis alle de gode, fælles erfaringer med os, såfremt der senere åbner sig nye muligheder, lyder det fra Kim Winther.

-    Staffan Sandblom, Director P2X Business and Project Development, Fortum, fortsætter: 
- Vi er tilfredse med, hvad projektet har opnået og har sat pris på det professionelle samarbejde med Fjernvarme Fyn. Markedet for CCUS er meget vigtigt for klimaindsatsen, men der er mange variabler, der skal tilpasses for at blive en bæredygtig forretning. Selvom vores fælles projekt slutter her, kan vi helt sikkert bruge erfaringerne fra det fynske projekt som inspiration i andre projekter, og jeg er sikker på, at betingelserne for implementering af Power-to-X vil blive bedre.

-    Forprojektet har modnet projektet i Nyborg – og vi kan nu se, hvilke synergier der på de fynske CO2-mængder. Derfor ser vi frem til et fortsat frugtbar dialog om et muligt samarbejde om at opbygge fælles transport og lagring for CO2 fra Fyn, slutter Jens Peter Rasmussen, Head of Waste Management Service Denmark, Fortum.

08.03.2024Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjern­varme Fyn og Fortum fokuserer fremover på det nære samar­bejde

24.04.2023Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Recycling & Waste i Nyborg tager et stort skridt mod klimaneutral behandling af farligt affald og etablerer et pilotanlæg til fangst- og lagring af CO2 i samarbejde med norske Aker Ca

14.10.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum Circo® recycled plastic defies the conven­tions of fossil-based materials – new compound is carbon-neutral, yet on par with virgin plastic properties

20.01.2022Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fjernvarme Fyn og Fortum-koncernen går sammen om CO2-fangst og -genanvendelse i Odense og Nyborg

29.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Fortum støtter unge praktikanters fokus på miljø og ressourcer

22.11.2021Fortum Waste Solutions A/S

Sponseret

Korrekt deklarering, emballering og mærkning af farligt affald