Danmark vinder international grøn pris

World Economic Forums unge ledertalenter giver pris til Danmark som værende førende region i verden til at udnytte potentialet i cirkulær økonomi. Prisen blev uddelt tirsdag på Davos i Schweiz.

Prisen The Circular Economy Award uddeles for første gang af Young Global Leaders, som er et initiativ under World Economic Forum.

Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen: "Prisen er et internationalt skulderklap til vores store og ambitiøse arbejde i Danmark med at tænke grøn omstilling af virksomheder sammen med forbedret konkurrenceevne og nye forretningsmuligheder."

I Danmark har flere og flere virksomheder fået øjnene op for de store vækstmuligheder i grøn omstilling og effektiv ressourceanvendelse også kaldet cirkulær økonomi. Grøn Omstillingsfond i Erhvervsstyrelsen giver medfinansiering og faciliterer samarbejder mellem virksomheder, som udvikler nye og innovative forretningsmodeller, der udnytter potentialet i den cirkulære økonomi.

Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen: "I Grøn Omstillingsfond i Erhvervsstyrelsen arbejder vi med at sikre, at virksomhedernes grønne ideer udvikler sig til en god forretning. Jeg oplever, at der er masser af gode ideer og engagement blandt danske virksomheder til at drive den cirkulære økonomi fremad."

Uddeling af prisen falder sammen med, at Danmark netop er blevet udvalgt som pilotland til udvikling af et internationalt policy toolkit, som skal sætte tal på potentialet i cirkulær økonomi. Den ambitiøse analyse udføres af Ellen MacArthur Foundation, McKinsey samt en række internationalt førende eksperter. Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen følger arbejdet tæt og leverer data til analyseteamet. Analysen vil afsløre, hvilke økonomiske og miljømæssige gevinster der vil være ved at omstille Danmark til en cirkulær økonomi. Resultaterne forventes at foreligge i sommeren 2015.

Regeringen har desuden med SF og Enhedslisten aftalt, at der med finansloven for 2015 tilføres Grøn Omstillingsfond 60 mio. kr. blandt andet til initiativer, der fremmer cirkulær økonomi.

Pressekontakt: Karen Købsted, kommunikationsmedarbejder, tlf.: 35 29 16 39

Fakta

 • Erhvervsstyrelsen har på initiativ fra Grøn Omstillingsfond netop vundet en pris ”The Circulars Award” i kategorien Cities/Regions for Danmark som værende en foregangsregion i verden inden for udbredelse af cirkulær økonomi.
 • Prisen uddeles d. 20. januar på en sideevent til World Economic Forum (WEF) summit i Davos. ”The Circulars Award” uddeles også inden for kategorierne ”Leadership”, ”Entrepreneurship”, ”Economy Pioneer” samt ”Digital Disruptor”. Den danske virksomhed Tradeshift vandt i kategorien Digital Disruptor for deres udvikling af et digitalt invoicing system med mulighed for at spore materialer gennem hele kæden af underleverandører. Af andre danske nominerede er Peder Holk Nielsen, CEO og President i Novozymes i kategorien Leadership.
 • The Circulars Award er en ny pris oprettet af Young Global Leaders, som er et initiativ under World Economic Forum med 900 innovative og fremsynede ledere under 40 år fra hele verden, som repræsenterer erhvervsliv, statslig styring, civilsamfundet, kunst og kultur, akademiske kredse, medier og sociale iværksættere.
 • Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en videoblog om Danmark som finalist i konkurrencen.
 • Cases: Et eksempel på cirkulær økonomi er Vigga.us APS, som tilbyder børnetøj med abonnementsservice - bekvemt, billigt og bæredygtigt. Læs mere på Grøn omstillings hjemmeside. Virksomheden Rematch er et andet eksempel, der indsamler og skiller kunstgræsbaner ad. De kan prale af næsten fuld genanvendelse af materialerne sand, gummi og plastic.

Dansk økonomi udvalgt som grøn rollemodel

 • Danmark har fået en enestående mulighed for at være rollemodel og omdrejningspunkt for analysen ”A toolkit for a circular economy – enabling regional transformations”.
 • Analysen gennemføres med Danmark som modelland, men formålet er dernæst at generalisere resultaterne så andre regioner/lande kan anvende det til udvikling af politik som kan fremme en cirkulær økonomi.
 • Analysen gennemføres af nogle af verdens førende organisationer, konsulenter og eksperter inden for cirkulær økonomi. Parterne bag analysen er: Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Co, NERA Economic Consulting samt en række andre internationale eksperter. Fra Danmark bidrager Grøn Omstillingsfond og Miljøstyrelsen.

Cirkulær økonomi kort fortalt

 • Cirkulær økonomi dækker over en samfundsmodel, hvor virksomheders vækstskabelse er afkoblet fra knaphed på ressourcer gennem mere effektivt brug samt øget genbrug og genanvendelse af ressourcerne i produktionen.
 • Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer, som efter brug ender som affald. I stedet designes produkter og værdikæder således, at ressourcerne bruges effektivt og kan genbruges og genanvendes uden at tabe værdi.
 • Økonomien gøres cirkulær, fx ved at virksomheder nytænker deres forretningsmodeller, således at forbrugeren kan lease produkter i stedet for at købe dem. Det kan også ske gennem øget brug af deleordninger eller returnering af brugte produkter, der opgraderes og sælges igen.

Grøn Omstillingsfond

 • Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen blev etableret i 2013 og arbejder for, at danske virksomheder udnytter vækstmulighederne i grøn omstilling og effektiv ressourceanvendelse også kaldet cirkulær økonomi. Udover at yde støtte til virksomheder udfører fonden analyser af barrierer og løftestænger for udbredelsen af cirkulær økonomi.
 • Fonden giver medfinansiering og faciliterer samarbejder mellem ambitiøse virksomheder, organisationer og partnerskaber, der arbejder med grøn omstilling. Der gives støtte til udvikling af nye forretningsmodeller, mindre fødevarespild, produktinnovation samt bæredygtige produktdesign, mode/tekstiler og biobaserede produkter. Fonden har siden 2013 givet tilskud til 29 projekter for ca. 55 mio. kr.
 • Fonden arbejder aktivt med at identificere potentialer gennem et nationalt program for industriel symbiose. Siden 2013 har fonden sammen med regionerne givet tilskud til 55 projekter for ca. 7 mio. kr.
 • Fonden har sammen med regionerne oprettet et acceleratorprogram for udvikling af grønne forretningsmodeller. Siden 2013 er der givet tilskud til 29 virksomheder for ca. 17 mio. kr.
 • Med aftale om Finansloven 2015 tilføres Grøn Omstillingsfond yderligere 60 mio. kr. bl.a. til fremme af cirkulær økonomi. Fonden blev etableret med finanslov 2013.
 • Grøn Omstillingsfonds arbejde er senest fremhævet internationalt i The Guardians’ artikel: Five countries moving ahead of the pack on circular economy legislation - fra 29. oktober 2014.

Flere danske initiativer målrettet cirkulær økonomi

 • Regeringen har med lancering af strategien ”Danmark uden affald” i 2013 fremlagt en vision om for at beskytte ressourcer og materialer, genbruge mere husholdningsaffald og forbrænde mindre. Dette vil medføre flere materialer bliver sendt tilbage til det økonomiske kredsløb med fordele for miljøet. Strategien har flere initiativer for at fremme grønne forretningsmodeller, grøn teknologi, finansiering, innovation, regulering, affaldspolitik samt uddannelse. Konkret har regeringen sat som mål, at 50 % af alt husholdningsaffald skal genanvendes i 2022, svarende til mere end en fordobling af genanvendelsen af husholdningsaffald i Danmark på mindre end 10 år.
 • Miljøteknologisk Udvikling- og Demonstrationsprogrammet (MUDP) fra 2006 er en finansieringsordning for udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi med mål at fremme nye effektive miljøløsninger, styrke grøn eksport og jobs.
 • Grønt Iværksætterhus fremmer grøn omstilling af iværksættere og virksomheder gennem kompetenceudvikling og uddannelse af virksomhedernes medarbejdere samt udvikling, test og demonstration af nye forretningsmodeller, prototyper og produkter. Huset tilbyder bl.a. udviklingsforløb af forretning og kompetencer for ca. 100 iværksættere.
 • Danmark blev sidste år regionalt medlem af Ellen MacArthur Foundations Circular Economy 100 program og har været med til at udvikle en metode til at bringe innovative regionale SMV'er i kontakt med de store medlemsvirksomheder i deres relevante værdikæde for at samarbejde om at fremskynde cirkulær økonomi.
 • Global Green Growth Forum (3GF) er igangsat af den danske regering i 2011 og arrangeres i samarbejde med Korea, Mexico, Kina, Kenya, Qatar og Etiopien. Målet for 3GF er at samle beslutningstagere i regeringer og virksomheder om at udforske og demonstrere, hvordan et bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer, offentlige institutioner og eksperter effektivt kan drive markedsmuligheder og realisere potentialet for en langsigtet inklusiv grøn vækst.
 • State of Green er oprettet af regeringen som spydspids for beslutningen om, at Danmark skal være foregangsland på omstillingen til en grøn vækstøkonomi, herunder at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050 som det første land i verden. State of Green er et offentligt-privat partnerskab, som samler førende aktører i Danmark inden for energi, klima, vand og miljø og formidler danske erfaringer med grøn omstilling til internationale aktører.
 • Københavns Kommune vil være den første CO2-neutrale hovedstad i 2025. I 2011 havde København allerede reduceret CO2-udledningen med 21 procent i forhold til 2005. I regi af Global Green Growth Forum har byen lanceret et nyt partnerskab i samarbejde med WEF Project Mainstream. Partnerne har fremvist mulighederne for at forbedre cirkularitet af polymerer og emballage blandt de vigtigste aktører lokalt og globalt. Samarbejdet har potentiale til radikalt at reducere miljømæssige fodaftryk i produktionen og for at skabe nye grønne job.
 • Region Midtjylland har i flere år kørt initiativet "Rethink Business – join the circular revolution" med konkrete resultater i form af rentable forretningsmodeller i små og mellemstore virksomheder i regionen.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk