Circle K bifalder regeringens ambition om at hæve CO2-fortrængningskravet i vejtransportens brændstoffer

Regeringen har netop fremlagt en ambition om, at grønne brændstoffer skal fylde mere i tanken hos biler og lastbiler på de danske landeveje. Et grønt tiltag, som branchen gennem længere tid har advokeret for. Men husk at indregne den indirekte klimapåvirkning (ILUC).

Den grønne omstilling af transportsektoren er helt essentiel, hvis vi skal komme i mål med de danske og europæiske klimaambitioner. Derfor ser Circle K positivt på, at regeringen nu vil hæve CO2-fortrængningskravet i vejtransportens brændstoffer og indkalder til forhandlinger på området.

”Vi har længe været fortaler for friere rammer for højere iblandingsmuligheder og niveauer for CO2-neutrale brændstoffer i de fossile brændstoffer. Det lægger regeringen nu op til bliver muligt, og det er meget positivt for den grønne omstilling af transportsektoren.” siger Peter Rasmussen, der er brændstofdirektør i Circle K.

Vejen til et grønt Danmark går gennem en grøn omstilling af transportbranchen
Mens personbiler i høj grad elektrificeres, kan store dele af transportbranchen, herunder skibsfarten og den tunge vejtransport, ikke uden videre elektrificeres direkte med grøn strøm. Det er derfor afgørende, at vi får prioriteret udviklingen og anvendelse af fremtidens VE-brændstoffer i både den almindelige og tunge transport, hvis vi skal have hele transportsektoren over den grønne målstreg.

”Det er vigtigt, at vi sikrer en teknologineutral tilgang og prioritering i den grønne omstilling af vejtransporten – og med ambitionen om at hæve CO2-fortrængningskravet åbnes der op for, at grønne Power-to-X brændsler kan spille en større rolle i at løse den store udfordring, som vi står overfor. Jeg håber, og forventer, at de andre partier vil støtte op om tiltaget. Jo før vi kan hæve CO2-fortrængningskravet, jo bedre er det.” siger Peter Rasmussen.

”Samtidigt er det helt centralt, at vi får indregnet også de indirekte klimaeffekter når vi bruger flere biobrændstoffer i vores biler. Det vil sikre, at vi får opgjort de reelle klimaeffekter af et øget forbrug af biobrændstoffer. En metode til det er kaldt ILUC (Indirect Land Use Change). Derfor anbefales det også at der bliver taget en politisk beslutning om at inddrage ILUC”, siger Peter Rasmussen.

Her kan du læse om mere regeringens tiltag: Grøn handling: Indfrielse af klimamålene og accelereret udbygning af vedvarende energi

28.02.2024Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K satser på elbilopladning til erhvervskunder – vil have 25 pct. af markedet

01.05.2023Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K rykker ind i Recharge City

24.04.2023Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K bifalder regeringens ambition om at hæve CO2-fortrængningskravet i vejtransportens brændstoffer

20.12.2022Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K’s nye Børnekaffe kampagne skal hjælpe endnu flere børn og unge

19.08.2022Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K donerer 1 mio. kroner til udsatte børn og unge

18.08.2022Circle K Danmark A/S

Sponseret

Circle K giver hjertevarme og er med til at forsøde julen for unge hjemløse