Chokolade med god smag i munden kræver en indsats

En ny international standard skal sikre bæredygtighed i produktionen af kakao i ikke mindst Vestafrika, med et løft af bøndernes vilkår som et centralt element. Det er nødvendigt for både samvittigheden og industriens fremtid, lyder det fra Toms og Dansk Standard.

Ghana er verdens næststørste kakaoproducent, kun overgået af nabolandet Elfenbenskysten, og dermed et af de steder, hvor de nye ISO-standarder kommer til at spille en vigtig rolle i farmernes liv..

18.06.2019

Anders Kampmann, CSR.dk

Klimaforandringer, skovrydning og tab af biodiversitet er grænseoverskridende problemer, der ikke kan løses nationalt, men kræver globalt samarbejde.

Det gælder også i kakaoindustrien, hvor der nu, for første gang nogensinde, er opnået enighed om et sæt standarder for, hvordan bæredygtig produktion skal defineres og hvilke krav, der skal stilles for at sikre miljørigtig dyrkning samt ordentlige arbejds- og levevilkår for kakaofarmerne.

”Der kan meget vel tænkes at opstå en mangel på kakao i fremtiden, så standarderne skal være med til at gøre det muligt at dyrke op til seks gange så meget kakao på de samme arealer som i dag”, forklarer Lars Brogaard. Foto: Dansk Standard.

”Det her tiltag kommer i høj grad fra industrien selv, som har brug for et bredt funderet regelsæt at forholde sig til. Europæiske og amerikanske producenter har selv sat sig forskellige mål med forskellige deadlines, Tyskland har et mål for sig eget marked osv. Nu får vi et fælles referencekrav på, hvad der er god praksis”, forklarer seniorkonsulent i DS, Lars Brogaard, der har været ansvarlig for arbejdet med de nye ISO-standarder.

Et centralt og unikt element i de nye standarder handler om at løfte levevilkårene for verdens otte mio. kakaobønder, der for størstedelens vedkommende i dag lever i fattigdom. Ifølge DS er gennemsnitsindkomsten for en kakaofarmer omkring de 20 kr. om dagen, og det udgør en solid barriere for udviklingen.

”Mange af de her småbønder, specielt i Elfenbenskysten, har måske hvad der svarer til tre fodboldbaner med kakaotræer, og de har vanskeligt ved at opfylde de krav, der bliver stillet til dem i dag, primært på grund af manglende uddannelse, som de ikke har råd til at tage”, siger Lars Brogaard.

”Derfor er de økonomiske udfordringer vigtige for de nye standarder; der bliver stillet krav til menneskerne og til ledelsen af farmene, således at vi kan sikre bønderne en større indtægt og dermed skabe grundlaget for øget bæredygtighed. Det er en lang horisont, der er i spil her, men det er nødvendigt”, fortsætter han.

Toms sourcer bæredygtig kakao fra omkring 5.000 fortrinsvis små farme i Ghana, som Lea Sørensen Holm her besøger, og hvor man gerne vil være med til at løfte levevilkårene for bønderne, både via sine egne, igangværende programmer, og via de nye ISO-standarder. Foto: Toms Gruppen.

Toms er klar til det lange træk
En af de virksomheder, der har været med i udviklingen af standarderne fra første fløjt, er Toms Gruppen, der sourcer bæredygtig kakao fra omkring 5.000 farmere i Ghana, hvor man har været tilstede de sidste 12-14 år. På hovedkvarteret i Ballerup er man indforstået med den ramme, der skal på plads, hvis standarderne skal blive en succes.

Ifølge Lea Sørensen Holm, der er CSR- og kommunikationschef for Toms Gruppen, er kernen i ISO-standarderne langt henad vejen den samme, som i Toms’ eget arbejde med ansvarlighed. Derfor er selskabet også klar til ”det lange, seje træk”, som hun siger.

”Det er komplekse problemer, vi angriber her, og de kan ikke løses alene med en liste med nogle krav. Det vil kræve tålmodighed og respekt for den enkelte farmers udgangspunkt; vi skal gå langt for at forstå deres situation og lave individuelle planer – det er jo deres levebrød, det gælder”, siger Lea Sørensen Holm.

Den tilgang er ifølge Toms også afgørende, når det gælder om at nå så bredt ud som muligt. Ifølge Lea Sørensen Holm vil det være frustrerende for alle parter, hvis det kun er de få, bedrestillede farmere, der har overskud til at gøre noget ekstra, og derfor vil man fra dansk side også yde sit for at få alle med.

”Vi tilbyder allerede i dag 1-til-1-coaching, som tager højde for de mange forskellige steder, udfordrende dyrkningsforhold og menneskelige problemstillinger, der er i spil her. Og nøglen til udvikling er uddannelse af netop menneskerne i sektoren – de voksne farmere såvel som deres børn”, fastslår hun.

Højere effektivitet nødvendig
Og udvikling skal der til, påpeger Lea Sørensen Holm videre. Udover problemerne omkring arbejdsforhold og børnearbejde, har den internationale kakaoproduktion, der for størstedelens vedkommende er placeret i Elfenbenskysten og Ghana, ført til udbredt skovrydning og ødelæggelse af beskyttede arealer.

IDH har sat tal på verdens produktion af kakao, der viser, at Elfenbenskysten og Ghana er de to klart største leverandører, ikke mindst til Europa. Illustration fra rapport..

Det er ifølge den såkaldte Amsterdam-erklæring om bl.a. kakao, som Danmark er blandt underskriverne af. Erklæringen omfatter også soja og palmeolie, og selvom kakaoproduktion ikke hidtil har været årsag til afskovning i nær samme omfang som de to andre afgrøder, så vækker kombinationen af en voksende efterspørgsel, klimaforandringer, mangel på landarealer og lav produktivitet bekymring.

”Derfor er det en industri, hvor det er helt nødvendigt at gøre noget, hvis vi skal kunne blive ved med at spise chokolade med en god smag i munden. Vi er nødt til at bruge ressourcerne mere effektivt, og med de her standarder kan vi sørge for, at farmerne får et større udbytte, til glæde for alle parter”, siger Lea Sørensen Holm.

Det aspekt er man også opmærksom på i Dansk Standard, hvor håbet er at mindst 50 procent af kakaoproduktionen inden for de næste 10 år vil blive produceret efter de nye krav, sammenlignet med omkring 10 procent i dag.

”Der kan meget vel tænkes at opstå en mangel på kakao i fremtiden, så standarderne skal være med til at sætte gang i fremskridt, som kan føre til, at vi kan dyrke op til seks gange så meget kakao på de samme arealer som i dag, så det ikke er nødvendigt at inddrage mere skov”, forklarer Lars Brogaard.

Mere bæredygtighed skal stoppe afskovning
Netop skovrydning i forsyningskæder er omdrejningspunktet for en rapport fra det hollandske initiativ for bæredygtig handel, IDH, der udkom i sidste uge, og som i tråd med Amsterdam-erklæringen fokuserer på soja, palmeolie og kakao.

For kakaoens vedkommende, som EU importerer størstedelen af (51 procent ifølge Amsterdam-erklæringen), er kun ca. 30 procent certificeret på verdensplan under de tre store ordninger, Fairtrade International, Organic og RA/UTZ.

Selvom IDH forventer, at det tal vil stige i de kommende år, primært på baggrund af ambitiøse mål om øget indkøb af bæredygtig kakao i bl.a. Holland og Tyskland, der er de to største importører, så er organisationen langt fra tilfreds.

”Det nuværende fremskridt er tydeligvis ikke godt nok. Europa er alarmerende langt bagud, når det gælder om at leve op til sine mål om ansvarlig sourcing og ingen skovrydning. Vi har brug for akut handling fra industriens aktører og regeringer, der skal gå sammen om at bekæmpe afskovning i forsyningskæder, og samtidig sikre økonomisk udvikling og levevilkår i produktionslandene”, lyder det fra Director of Landscape Program for IDH, Daan Wensing.

For at skabe råvaremarkeder helt uden skovrydning i fremtiden peger IDH på, at produktionen og aftagningen af eksempelvis ansvarlig kakao skal opskaleres i en fart. Bæredygtighed skal integreres i indkøbsprocessen, og tiltag i den retning, om det så er fra farmere, producenter eller regeringer, skal belønnes.

Hos Toms forklarer Lea Sørensen Holm, at skovrydning er en vigtig prioritet i ansvarlighedsarbejdet, som man bl.a. varetager gennem sit medlemskab af Cocoa & Forests Initiative. Samtidig anerkender man, på linje med IDH, at det i sig selv ikke er nok.

De nye standarder

Standarderne for bæredygtig og sporbar kakao, ISO 34101, består af fire dele:

  • Del 1 stiller krav til managementsystemer for bæredygtig kakao og løbende forbedring af forretningen.
  • Del 2 specificerer økonomiske, sociale og miljømæssige kriterier.
  • Del 3 indeholder krav til sporbarhed af bæredygtig produceret kakao.
  • Del 4 omhandler krav til dem, der skal certificere kakao efter de nye standarder.

Udarbejdelsen af standarderne har været støttet med danske udviklingsmidler, hvilket har muliggjort, at de afrikanske landes farmere, universiteter, myndigheder og NGO’er har kunnet deltage i forhandlingerne.

”Via vores program sikrer vi, at vores egen kakaoimport ikke bidrager til afskovning, men det er jo ikke nok til at redde hele regnskoven i Ghana, så vi er nødt til også at hjælpe resten af industrien. Vi ved, at viden og adgang til bedre vilkår gør en forskel, så det gælder om at få så mange parter med som muligt; de store producenter – vi er blandt de små globalt set – NGO’erne, andre certificeringsordninger, myndigheder, universiteter, farmere osv. Så tror vi på, at de nye standarder vil brede sig og blive brugt i forsyningskæderne”, slutter hun.

Læs også: Chokoladeproducent arbejder for sporbar og skovrydningsfri forsyningskæde

Dansk Standard forventer, at produkter certificeret efter de nye ISO-standarder vil blive markedsført om et år eller to. Deres succes, påpeger DS, vil i høj grad blive bestemt af forbrugernes ønske om at købe flere produkter indeholdende bæredygtigt dyrket kakao.

Lidl Danmark

Sponseret

Lidl vinder med strategi for plantebaseret kost

Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

Mere fra...

05.12.2023CSR.dk

Politisk klimaforslag er effektløst, vurderer økonomer

04.12.2023CSR.dk

COP28: lande underskriver aftale om tredobling af kapacitet til vedvarende energi

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

01.12.2023CSR.dk

Global undersøgelse: Der er døvt - ikke koldt - på toppen

30.11.2023CSR.dk

Professor: Markedsføring kan få os til at spise insekter

30.11.2023CSR.dk

Fynsk virksomhed laver legepladser ud af fiskenet og gamle underbukser

Jobmarked

Se alle

Erhvervsakademi Aarhus

Underviser inden for bæredygtighed og grøn omstilling

Erhvervsakademi Aarhus søger en ny kollega til undervisning på vores kurser og efter-/videreuddannelser indenfor virksomhedernes grønne omstilling og bæredygtighed. Jobstart er 1. marts.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

Global Compact Network Denmark
Morgenmøde
Morgenmøde: Erhvervsstyrelsens nye Bæredygtighedsvejledning

Til dette morgenmøde for vores medlemmer har vi inviteret Erhvervsstyrelsen til at præsentere deres nye vejledning om bæredygtighed på Virksomhedsguiden.dk, som skal hjælpe virksomhederne med at finde rundt i eksisterende og kommende krav og regler,

Dato

06.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J

Forum for Bæredygtige Indkøb
Webinar
Gå-hjem-møde: Biodiversitet i indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb inviterer til et gå-hjem-møde, som giver dig indsigt i, hvordan det er muligt at medtænke biodiversitet i indkøb og udbud.

Dato

07.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i december

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

07.12.2023

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)