Blandende reaktioner på energiaftale

Det nye energiforlig, som regeringen i fredags, den 29. juni, indgik med alle Folketingets partier, bliver kaldt både bred, ambitiøs, et skridt i den rigtige retning og en misset mulighed.

Vedvarende energi har en central rolle i energiforliget, som generelt får ros, men også kritiseres fra forskellige sider..

02.07.2018

Anders Kampmann, CSR.dk

Et af årets politiske pejlemærker, det længe ventede energiforlig, faldt på plads i sidste uge, fredag den 29. juni, da regeringen fik indgået aftale med alle Folketingets partier, som indebærer det, man selv kalder ’en massiv grøn satsning frem mod 2030’.

Læs også: EU-parlamentet vil skrue op for den vedvarende energi

Aftalen sikrer blandt andet tre nye store havvindmølleparker, ny pulje til landvind og solenergi, en målrettet energispareindsats og en styrkelse af energi- og klimaforskning. Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betyder aftalen, at Danmark sikkert på vej til at opfylde regeringens målsætninger om et Danmark som lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler.

Illustration: regeringen.dk.

Aftalen vil muliggøre, at vedvarende energi i 2030 helt kan dække danskernes elforbrug, ligesom regeringens mål om samlet 50 procent vedvarende energi i 2030 også nås. Samtidig tilvejebringes finansiering, der anviser vejen til at nå en andel vedvarende energi på ca. 55 procent. Endelig sikrer aftalen ifølge ministeriet også, at Danmark lever op til sine forpligtelser i forhold til FN’s verdensmål.

Det er man selvsagt tilfreds med fra regeringens side.

”Vi har landet en bred og ambitiøs energiaftale, som sikrer tempo og ambition i realiseringen af den grønne omstilling. Med aftalen muliggør vi, at danskerne kan få dækket deres elforbrug i 2030 helt af vedvarende energi. Samtidig har vi leveret på ambitionen om, at den grønne omstilling sker, så den forbedrer den enkeltes økonomi og understøtter en bæredygtig samfundsøkonomi. Den balance var en vigtig prioritet for aftalen”, siger finansminister Kristian Jensen (V).

DI: Rigtige rammer for øget eksport
Også i Dansk Industri er man glade for aftalen, der ifølge organisationen gør, at Danmark godt på vej til at blive uafhængig af fossile brændsler, vil gøre det muligt at styrke den danske eksport af energiteknologi, og ikke mindst nemmere og billigere at gennemføre den grønne omstilling.

”Det er en fantastisk dag for Danmark, virksomhederne og klimaet. Et historisk bredt politisk flertal har indgået en aftale, som sikrer det lange blik i energipolitikken. Det er altafgørende for, at der i fremtiden bliver investeret i grønne løsninger”, siger direktør i DI, Tine Roed.

DI glæder sig også over, at partierne bag aftalen vil afsætte 1 mia. kroner til forskning og innovation på energiområdet i 2024. Det er godt nyt for de mange danske virksomheder og forskere, som arbejder med at udvikle ny energiteknologi, der kan fremtidssikre dansk eksport til verdensmarkedet, mener DI.

”Danmark har en unik position i verden inden for energiteknologi. Men vi oplever en stigende konkurrence fra udlandet. Derfor skal vi hele tiden være oppe på tæerne, hvis vi i fremtiden skal levere de bedste og mest innovative løsninger. Energiaftalen skaber de rigtige rammer for, at virksomhederne kan øge eksporten”, siger Tine Roed.

Det er ærgerligt, at politikerne ikke griber chancen for at bringe Danmark helt tilbage i den globale energiførertrøje og at Danmark ikke er parat til at gå forrest i klimakampen

Thomas Damkjær Petersen, Ingeniørforeningen IDA

Manglende mål for energieffektivitet trækker ned
Hos interesseorganisationen Synergi kalder man forliget et skridt i den rigtige retning, men fremhæver samtidig et ’manglende tredje element i den grønne omstilling - et mål for mere effektiv brug af energien’. Det medfører, men man, at danskerne kan risikere at skulle betale en unødvendig dyr regning for den grønne omstilling.

”Vi er glade for, at samtlige politiske partier står bag energiaftalen. Det sender et signal om vigtigheden af den grønne omstilling. Det er positivt, at parterne i aftalen forbinder EU's mål for energieffektivitet på 32,5 procent med den danske indsats. Desværre indeholder energiaftalen ikke et dansk mål for energieffektivitet, som tidligere aftaler. Det gør det svært at vurdere, om vi får mest muligt grøn omstilling for pengene," siger bestyrelsesformand for Synergi, Christian Jølck.

Heller ikke hos Ingeniørforeningen IDA er der udelt tilfredshed med det, man kalder et ’fint energiforlig, der dog stadig efterlader mange grønne ambitioner tilbage’, og som, selvom de mange partier i fællesskab fik løftet regeringens oprindelige oplæg i en mere grøn retning, ikke kan ændre på, at ’Danmark stadig halter bagefter klimakampen’.

”Det er ærgerligt, at politikerne ikke griber chancen for at bringe Danmark helt tilbage i den globale energiførertrøje og at Danmark ikke er parat til at gå forrest i klimakampen, som regeringen ellers lovede i sit energiudspil. Jeg håber, at en eventuel fremtidig opgradering af aftalen vil sætte mål for energieffektiviseringer i både bygninger og for industrien og få skovlen under transportens CO2-udledninger som er det, Danmark har brug for”, siger Ingeniørforeningens formand, Thomas Damkjær Petersen.

På linje med Synergi undrer man sig i Ingeniørforeningen også over, at aftalen ikke prioriterer energieffektiviseringer højere, da der nu er væsentligt færre penge til dem, end den tidligere aftale indeholdte.

”For at Danmark igen skal blive det land, alle skæver til, når det kommer til visioner på energiområdet, så kræver det, at vi har alle med – og det gælder i høj grad også borgerne, for 30 procent af vores samlede energiforbrug netop finder sted i de danske husholdninger”, siger Thomas Damkjær Petersen.

Energiaftalen indeholder blandt andet følgende initiativer:

 • Der etableres tre havvindmølleparker på samlet set mindst 2400 MW frem mod 2030. Det er forventningen, at parkerne vil være markant billigere end tidligere parker.
 • Parterne afsætter 4,2 mia. kr. til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.
 • Der afsættes en pulje på over 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas. Der reserveres en andel til økologisk biogas.
 • Der afsættes i alt 500 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til en markedsbaseret tilskudspulje til en målrettet energispareindsats, primært i erhvervet, heraf 300 mio. kr. til erhverv og 200 mio. kr. til energibesparelser i bygninger.
 • Parterne er enige om at afsætte en reserve på 400 mio. kr. i 2025 og 500 mio. kr. årligt til yderligere indsatser fra 2026 til fremme af vedvarende energi.
 • Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme på godt 2 mia. kr. i 2025 (ekskl. moms).
 • Parterne er enige om at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor både fjernvarmeværker og forbrugere får frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer, så virksomheder og forbrugere kan få grøn og billig varme.
 • Derudover afsættes der blandt andet penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten og til at fremme overskudsvarme og eksporten af vores energiteknologier.
 • Der afsættes en pulje til grøn transport på i alt 500 mio. kr. i 2020-2024, der skal fremme grøn mobilitet og transport.
 • Parterne er enige om at udfase kul i den danske elproduktion inden 2030 og tilslutter sig dermed det internationale initiativ med samme formål.
 • Energi- og klimaforskningen får en saltvandsindsprøjtning med et mål på 1 mia. kr. i 2024.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

For få midler til grønnere transport
Samme holdning har man hos Dansk Byggeri, hvor man godt nok er glade for at parterne er blevet enige om en ny tilskudspulje med 300 millioner kroner om året til energibesparelser i erhverv og 200 millioner kroner om året til energibesparelser i bygninger. Men samtidig efterlyser man bindende mål for energibesparelser i den nye aftale.

”Det er rigtig godt, at det er lykkes politikerne at indgå et bredt forlig. Vi savner dog en større balance mellem indsatsen for vedvarende energi og indsatsen for energibesparelser. Der er store potentialer for energibesparelser i bygninger og erhverv, og området skal prioriteres for alvor, ellers risikerer vi at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være”, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

Politikens tidligere chefredaktør og nuværende klummeskribent, Bo Lidegaard, er også på banen med sin vurdering af energiforliget, som han generelt roser for at være ’en aftale fyldt med visioner og vitaminer’, der gør at ’Folketinget har generobret Danmarks grønne førertrøje’.

Han kritiserer dog den del af aftalen, der indebærer, at der afsættes en halv milliard kroner over fem år – fra 2020 til 2024 – til fremme af grøn mobilitet og transport.

”Det er langt fra nok, hvis vi skal nå på omgangshøjde med andre europæiske lande, når det gælder udfasningen af gamle forurenende biler og introduktionen af elbiler til både person- og varetransport. Her har vi spændt ben for os selv”, skriver Lidegaard.

Læs også: Ny rapport: Regeringen glemmer Verdensmålene

Energiaftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og resten af Folketinget i form af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og gælder for perioden 2020-24. Regeringen vil to år før aftalens udløb tage initiativ til drøftelse af den videre energipolitik efter 2024.

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Mere fra...

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

01.12.2023CSR.dk

Global undersøgelse: Der er døvt - ikke koldt - på toppen

30.11.2023CSR.dk

Professor: Markedsføring kan få os til at spise insekter

30.11.2023CSR.dk

Fynsk virksomhed laver legepladser ud af fiskenet og gamle underbukser

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Global Compact Network Denmark
Webinar
Information webinar on the Business & Human Rights Accelerator in Denmark

Join our webinar December 4th from 15.30-16.15 where we will unfold the Business & Human Rights Accelerator in Denmark.

Dato

04.12.2023

Tid

15:30

Sted

Online via Zoom

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

Global Compact Network Denmark
Morgenmøde
Morgenmøde: Erhvervsstyrelsens nye Bæredygtighedsvejledning

Til dette morgenmøde for vores medlemmer har vi inviteret Erhvervsstyrelsen til at præsentere deres nye vejledning om bæredygtighed på Virksomhedsguiden.dk, som skal hjælpe virksomhederne med at finde rundt i eksisterende og kommende krav og regler,

Dato

06.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J