Børnearbejde skal bekæmpes med leveløn

Nestlé tror på, at kontant afregning for konkret indsats er vejen frem, hvis man vil skabe forandring i sine forsyningskæder. Den metode er skudt i gang hos tusindvis af kakao- og kaffebønder.

Dyrkning af kakao er hårdt arbejde, og bøndernes økonomiske udbytte dækker oftest ikke familiens behov. Det vil Nestlé lave om på. Foto: Nestlé.

30.11.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Mere end 75 procent af al kakao dyrkes i Vestafrika, særligt i Elfenbenskysten og Ghana. Det foregår typisk på små familielandbrug, hvor kakaoen er familiens eneste indtægtskilde, og de påvirkes derfor kraftigt af problemer med lav produktivitet, høje omkostninger og lave priser på kakao på verdensmarkedet. Kakaobønderne tjener typisk kun det halve af det, der udgør leveløn i deres område. Det fører bl.a. til børnearbejde, fordi familiens børn i stedet for at gå i skole deltager i driften af familiegården. 

Anna Rise er kommunikationschef i Nestlé Danmark. Foto: Nestlé/Søren Svendsen.

Sådan beskrives situationen hos kakaobønder det f.eks på The Chocolate Scorecards hjemmeside.

Anna Rise, kommunikationschef i Nestlé Danmark, anerkender fuldt at der er mange udfordringer forbundet med produktionen af kakaobønner. Hun peger dog også på, at Nestlé siden 2012 har arbejdet med at tackle risici for børnearbejde i kakaoproduktionen. Ifølge virksomhedens opgørelser har de på de 10 år hjulpet næsten 150.000 børn med at undgå børnearbejde.

Det anslåede antal børn på arbejde i kakaoproduktionen blev dog i 2020 opgjort til at være 1,5 millioner. Så i januar 2022 skruede Nestlé op for ambitionerne og lancerede en ny stor plan for sit arbejde med at udbedre problemerne hos kakaobønderne, herunder udfordringen med børnearbejde. Grundprincippet for denne er, at der skal dykkes ned til rødderne af de problemer, der skaber f.eks. børnearbejde, og gøre det, som den dybe analyse peger på.

I kakaoforsyningskæden betyder det, at man sætter ind for at tackle fattigdom.

Vi fortalte den forkerte historie

Den 23. marts 2022 havde filmen Chokoladekrigen premiere. Filmen følger en amerikansk menneskerettighedsforkæmper, der havde ført en sag helt til den amerikanske højesteret. I sagen anklages bl.a. Nestlé for at acceptere og bidrage til, at børn systematisk udnyttes i produktionen af chokolade.

Så kørte mediemøllen – og CSR.dk hoppede desværre med på den. CHILD LABOUR skreg vi på vores forside, da vi citerede en artikel fra 3F, som fokuserede på at danske pensionsselskaber havde investeringer i Nestlé.

Det burde vi ikke have gjort. Til vores store ærgrelse var det nemlig en alt for snæver udgave af historien. Vi burde have opdaget, at sagen fra filmen blev afvist af USA’s højesteret i 2021 – om end med en noget jura-teknisk forklaring. Og vi burde have spurgt Nestlé, hvad deres erfaringer med at reducere risici for børnearbejde i kakaoproduktionen er.

Så ville vi have opdaget, at d. 8. april i år udkom The Chocolate Scorecard 2022. En ranglistning af chokoladeproducenter begået hvert år af en koalition af NGO’er og forskere. Her ligger Nestlé helt i top på netop indsatsen for at reducere risiko for børnearbejde ud af de 38 producenter, som bliver vurderet af arbejdsgruppens 29 medlemmer.

”Det var lidt vildt på en gang at blive anerkendt af sagkundskaben og så samtidig blive fremstillet, som vi blev i filmen. Som en af verdens største producenter af chokolade har vi et stort ansvar, men kakaoindustriens udfordringer og løsninger er dertil et yderst komplekst emne. Det er ikke altid den mest simple fortælling at komme ud med - og i hvert fald ikke en der skaber overskrifter”, ,” siger Anna Hagemann Rise, som er kommunikationschef i Nestlé Danmark.

Hvordan Nestlé arbejder med deres forsyningskæder, kan man læse om i hovedartiklen.

”70% af verdens kakaodyrkning foregår i Elfenbenskysten, så vi køber naturligt en stor del af vores kakao herfra. Det er også et af verdens fattigste lande, så vi skal selvfølgelig blive ved med at købe varer der, der er jo familier der har jo baseret deres levebrød på, at vi aftager kakaobønner derfra,” fortæller Anna Rise.

Pengepræmier for kloge valg
Den nye plan lever under navnet ”Income Accelerator”, og det skal i hovedtræk hjælp kakaobønderne og deres familie med at få mere ud af deres hårde arbejde. Målet er, at alle kakaobønder i Nestlés forsyningskæde senest i 2030 skal være en del af Income Accelerator-prgorammet, som er indrettet til at sikre, at deltagerne opnår leveløn inden for et år.

”Vi betaler allerede bønderne mere end gennemsnittet, men selv derfra er der et for stort gap op til en leveløn. Efter samarbejdet står det klart, at det er med rede penge udbetalt til kvinder i familien, man kan gøre en forskel, og at leveløn i en familie gør, at betingelserne for at børn kommer i skole er bedre. Så programmet kigger på, hvad vi kan gøre, for at bønderne hurtigt kan få fat i ekstra midler - kontant, vel at mærke,” siger Anna Rise.

Income Accelerator er designet i samarbejde med the Rainforest Alliance, the International Cocoa Initiative, Royal Tropical Institute, the Sustainable Trade Initiative og en række andre NGO’er og forskningsmiljøer, og programmet har fire hovedindsatser:

  • Der skal luges til en vis standard, som øger produktiviteten. Nestlé hjælper gennem træning og etablering af luge-grupper, hvor man hjælper hinanden. Lever man op til standarden udløser det 100 schweiziske franc (svarende til ca. 750 kroner).
  • Der skal plantes skyggetræer for at øge produktiviteten. Nestlé betaler for træerne, som bønderne planter og passer med regenerative metoder, som Nestlé underviser i. Det udløser også 100 schweizerfranc.
  • Der skal etableres flere indkomstrømme til familien – kaldet diversifikation – fordi det er for følsomt at basere hele familiens økonomi på kakao. Især kvinderne i familierne tilbydes at deltage i projekter, som kan føre til alternative indkomstkilder, og de belønnes med endnu 100 schweizerfranc, hvis det sker.
  • Familiens børn skal gå i skole og hvis de gør, hjælper Nestlé med at skaffe penalhuse, de nødvendige papirer osv. Det udløser endnu 100 schweizerfranc.

Hvis familien deltager i alle fire indsatser, bliver endnu 100 schweizerfranc udbetalt.

Kilde: Nestlé.

Udbetalingen sker med mobile overførsler og fordeles ligeligt mellem manden og kvinden i familen. 

Programmets design bygger på resultaterne af en pilotfase fra 2020, hvor 1.000 familier i Elfenbenskysten deltog. I 2022 er der storskala-test med omkring 10.000 familier i same land, mens programmet vil blive lanceret I Ghana I 2024. Med løbende tilpasninger vil slutfasen strække sig frem mod 2030, hvor alle kakaobønder i Nestlés forsyningskæde skal være en del af Income Acceleratoren.

Behov for at ændre systemisk
Kan man så være sikker på, at man ikke længere finder børn, som arbejder i stedet for at gå i skole? Det korte svar er nej.

Anna Rise forklarer, at nogle gange kommer børn ikke i skole, fordi de ikke har en fødselsattest, og familien ikke ved, hvor de skal få fat i en. Andre gange handler det om at dyrkningen af kakaobønnerne ikke er optimal, og så er det det, man skal hjælpe med at ændre på. Og i langt sjældnere tilfælde er det børn, som er blevet handlet til at arbejde på kakaofarme, hvilket kræver en helt anden indsats. 

”Med vores nye indsats tror vi på, at vi kan få de flest børn i skole i stedet for i marken. Det fantastiske ved Income Accelerator er, at udgangspunktet er observationer fra virkeligheden, hvor vi kan se, at børnearbejde primært er knyttet til levevilkår og indkomst, og at det er dem, vi er nødt til strukturelt og systemisk at ændre på,” siger Anna Rise, og fortsætter:

”Nestlé er verdens største chokoladeproducent, men vi ejer ikke kakaoproduktionen endsige køber direkte fra bønderne. På den anden side har vi så stort et aftryk, at vi også har så stort et ansvar. Og derfor er vi nødt til at gå ind og systemisk løfte en hel industri i et land. Vi skal tage det udvidede ansvar på os.”

En ny relation mellem samfund og virksomhed
Anna Rise og Nestlé ved godt, at det udvidede ansvar har virksomheden vel egentlig haft hele tiden og ikke først nu. Forklaringen på, hvorfor det er nu, man handler på det er enkel nok.

”Som det jo også er med alle mulige andre områder, så bliver vi hele tiden klogere og forventningerne stiger. Det flytter sig hele tiden. Og det er ikke kun os, der bliver klogere, der er efterhånden også langt mere viden om, hvilke mekanismer, man ved, virker, ligesom relationen mellem virksomhed og samfund er ændret,” siger hun.

Kaffe skal dyrkes regenerativt

Fokus i The Nescafe Plan er implementering af regenerativ landbrugspraksis i kaffedyrkningen, og Nestlé kommer til at investere mere end otte milliarder danske kr. inden 2030, som en del af indsatsen for at overgå til et regenerativt fødevaresystem og ambitionen om at have net zero udledning af drivhusgasser – som indgår i Nestlés overordnede bæredygtighedsplan. 

Med the Nescafé Plan vil man ændre på det faktum, at anslået 80 procent af kaffebønder og deres familier lever på eller under fattigdomsgrænsen, samtidig med at man forventer at arealet, hvor forholdene tillader, at man dyrker kaffe, vil blive halveret over de næste 25-30 år pga. klimaforandringer. 

Så Nestlé vil tilbyde kaffebønder træning, teknisk assistance og højt-ydende kaffestiklinger for at dele risiko og omkostninger i omstillingen til dyrkning med regenerative metoder. Det kan f.eks. være plantning af dækplanter for at beskytte jorden, brug af økologisk gødning, podning af eksisterende kaffetræer eller plantning af nye mere modstandsdygtige varianter og plantning af flere typer træer i samme område.

Indsatsen bliver koncentreret på de syv områder, hvor Nestlé får 90 procent af sin kaffe fra nemlig Brasilien, Vietnam, Mexico, Colombia, Elfenbenskysten, Indonesien og Honduras. I hvert land vil man afsøge den bedst egnede tilgang, men man forestiller sig, at kontant belønning for at benytte sig af en eller flere regenerative praksisser, indkomstsikring med vejr-forsikring og bedre lånemuligheder for bønder vil være nogle af de metoder, der kommer i spil.

”I mange år skulle der helst være en armslængde mellem virksomhed og problemet, f.eks. i form af en NGO, som man donerede midler til. Men i dag er man begyndt at tænke kapitalisme ind i en bæredygtighedsramme, hvor man ser på, om der er nogle kapitalistiske incitamentsstrukturer, som giver mening, hvis målet er at løfte folk ud af fattigdom. Det ville man nok ikke have syntes, en virksomhed skulle beskæftige sig med for 15-20 år siden,” forklarer Anna Rise.

Nu også med kaffe
Det er ikke kun i kakaoforsyningskæden, Nestlé har taget den meget hands-on tilgang på sig. I efteråret 2022 lancerede virksomheden nemlig en ny plan for arbejdet med kaffe-forsyningskæden.

Denne plan – The Nescafe Plan – har det til fælles med indsatsen inden for kakao, at de begge bygger på virksomhedens arbejde med bæredygtighed i de respektive sektorer i de sidste 10 år.

”Vi bygger videre på den indsats og accelerer den, så vi adresserer det mest presserende problem i netop den sektor. For kaffe er klimaforandringerne den største udfordring, særligt i Brasilien og Vietnam hvor det meste af vores kaffe kommer fra. Der, hvor fattigdom er mest udpræget, der går vi ind med finansielle instrumenter for at skabe bedre økonomiske betingelser for de kaffeproducerende familier,” afslutter Anna Rise.

Læs mere om The Nescafe Plan i tekstboksen til højre. 

Carve Consulting

Sponseret

Skab værdi med dataetik

SUSTAINX ApS

Sponseret

Line Amtorp bliver administrerende direktør i SustainX

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtige værdikæder

Finanssektoren og myndigheder vil vide, hvordan virksomheder arbejder med CO2-udledninger og menneskerettigheder i deres værdikæder. Og er du underleverandør får du svært ved at holde din forretning i live, hvis du ikke kan dokumentere, at du har styr på co2, miljø og sociale forhold. Vi ser på krav, værktøjer og best practice i det svære arbejde med at holde styr på forhold, man ikke selv bestemmer over.

Relateret indhold

23.02.2024CSR.dk

Zalando laver om i deres bæredygtighedskommunikation

23.02.2024CSR.dk

Too Good To Go reddede mere end 120 millioner måltider i 2023

07.02.2024CSR.dk

Ny fabrik skal fremtidssikre pantsystemet

05.02.2024CSR.dk

Geopolitik ændrer indkøbsstrategierne i detailsektoren

02.02.2024CSR.dk

IT-genbrug er centralt i at løse affaldsproblem

02.02.2024CSR.dk

Lige om lidt rammer 41.000 virksomheder en stor emballagefrist

31.01.2024CSR.dk

Pandora køber nu kun genanvendt sølv og guld

26.01.2024CSR.dk

Sådan kan man arbejde med natur-risici

Jobmarked

Se alle

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Dansk Industri

Erfaren virksomhedsudvikler der gør ESG til en konkurrencefordel

Vil du være med til at drive og udvikle DI’s strategiske sats, der gør ESG til en konkurrencefordel for vores 20.000 medlemsvirksomheder? Er du drevet af at understøtte virksomheders bæredygtige omstilling og sikre dem øget konkurrenceevne? Står du med en solid værktøjskasse fra virksomhedsudvikling, og ser du tydeligt hvordan den understøtter strategiske ESG tiltag som f.eks. værdikædeanalyse og væsentlighedsbetragtninger? Så læs videre.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

25.02.2024

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

DEMANT

Project Manager - ESG Reporting

Are you looking for a job opportunity where you can create impact across a global organisation? A job that will ensure you hone your career in a listed, world leading hearing healthcare and audio technology group, with tasks that offer a high degree of exposure for top management.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

24.02.2024

DEMANT

Sustainability Specialist - Standards and Compliance

Are you looking for a job opportunity where you can create impact across a global organisation? A job that will ensure you hone your career in a listed, world leading hearing healthcare and audio technology group, with tasks that offer a high degree of exposure for top management.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

24.02.2024

Lidl Danmark

CSR Intern, Efterår 2024

Vil du have erfaring på CV’et fra Europas største dagligvarekæde og være med til at gøre en forskel inden-for den grønne dagsorden? Og ønsker du at få hands-on erfaring med ’Corporate Social Responsibility’ (CSR) opgaver? Så er det måske dig, der er vores kommende CSR-praktikant til Lidl Danmark til efteråret 2024.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

24.02.2024

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Aalborg Kommune

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

28.02.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Dansk Standard
Kursus
Diplomkursus i Energiledelse – ISO 50001

Med ISO 50001 bliver du klar til at efterleve det nye Energy Efficiency Directive, hvor det bliver lovpligtigt for store energiforbrugende virksomheder at implementere et certificeret energiledelsessystem.

Dato

26.02.2024

Sted

København, Nordhavn

CBS Executive Fonden
Uddannelse
HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

High Performance Leadership uddannelsen giver dig mulighed for at løfte dit lederskab til det næste niveau i mødet med undervisere fra fire forskellige verdener. Vi bringer praktik og teori sammen. Fordi vi ved, at den ypperste form for inspiration og læring skabes i mødet med de bedste fra sportens, kunstens og erhvervslivets verdener. Folk som alle har præsteret lederskab i verdensklasse. Og parrer vi deres praktik med videnskabens teoretiske, analyserende tilgang, åbnes nye muligheder for mennesker og virksomheder.

Dato

26.02.2024

Sted

Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg, Danmark