Bøde for manglende CSR-rapportering

Revisornævnet har netop pålagt en revisor for et børsnoteret selskab bøder på 75.000 kr., fordi revisoren ikke havde gjort opmærksom på, at virksomheden ikke havde forholdt sig til samfundsansvar i årsrapporten.

Siden 2009 har de største virksomheder i Danmark været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Fra 2013 skal virksomhederne også redegøre for deres politikker for menneskerettighederne og klima.

Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar. Men lovkravet betyder, at virksomhederne har pligt til at redegøre for deres politikker for samfundsansvar, hvis de har sådanne. På ’revisor-sprog’ er det en ”væsentlig mangel”, hvis en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabsslovens krav om redegørelse for samfundsansvar, slet ikke forholder sig til samfundsansvar.

Bøder til revisor på 75.000 kr.

Revisornævnet har netop pålagt en revisor for et børsnoteret selskab bøder på i alt 75.000 kr., fordi redegørelsen om samfundsansvar manglede i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2009. Revisoren havde ikke nævnt dette i revisionspåtegningen, hvilket revisorer - ifølge god revisorskik - bør gøre.

Revisornævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at der var tale om et børsnoteret selskab. Sagen var indbragt af Erhvervsstyrelsen.

Revisornævnet har til opgave at behandle klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor har tilsidesat sine pligter som revisor.

Læs Revisornævnets afgørelse.

Læs mere om Revisornævnet.

Læs mere om lovkravet om samfundsansvar.

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

19.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt digitaliseret indkøbsværktøj viser, hvor dyrt det kan være at indkøbe for billigt

07.06.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

En grønnere og mere cirkulær værdikæde ved brug af Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Planlæg din grønne omstilling med Klimakompasset

15.05.2023Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Få hjælp til din virksomheds bæredygtige omstilling hos Erhvervsstyrelsen

02.12.2021Erhvervsstyrelsen

Sponseret

Nyt klimakompas skal hjælpe virksomheder med at beregne deres klimaaftryk