Bæredygtig arbejdskultur gennem positiv og understøttende kommunikation

I DEM A/S vægter vi trivsel og arbejdsglæde højt. Vi mener, at det danner grundlaget for en sund og velfungerende arbejdsplads med en god energi og et stærkt fællesskab.

I foråret 2023 modtog DEM en bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal fremme bæredygtig arbejdskultur gennem hensigtsmæssig kommunikation og samarbejde.

Vicedirektør hos DEM, Peter Juhl Thorseng, fortæller: "Som rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi- og byggebranchen, kan vores ansatte komme i situationer med pres, i form af stramme deadlines og stort ansvar på projekter. Under pressede situationer kan der opstå uhensigtsmæssig kommunikation, hvilket kan være med til at påvirke den generelle trivsel og arbejdsglæde. Vi ønsker gennem et målrettet forløb at styrke vores samarbejdsevner, kommunikation og det gode kollegaskab, for derved at skabe en større trivsel på arbejdspladsen.".

Den støttede indsats består af et forløb med fokus på positiv kommunikation og øget trivsel, der tager afsæt i forskning inden for trivsel og arbejdsglæde. I den forbindelse var alle medarbejdere i DEM i sidste uge på en 2-dages internattur til Gram Slot, hvor de blev undervist i typologier, samarbejde, trivsel og kommunikation af vores eksterne konsulent, Torsten Laursen.

Det er en generel opfattelse i virksomheden, at turen var en virkelig god oplevelse, hvor virksomhedens medarbejdere ikke mindst blev klogere på os selv og hinanden. Der var højt engagement og humør med udfordringer i alle former. Der blev blandt andet prøvet kræfter med legoklodser, mikado- og rollespil samt præsentationer, der havde til formål at synliggøre værdien af forskellige tilgange og øge forståelsen for os selv og andres måder at tænke på. Om aftenen stod den på hygge med dejlig middag og kreative gåder på slottet i bedste stormesterstil.

I løbet af de to dage fik vores kollegaer tilegnet sig viden og værktøjer, der skal hjælpe med at navigere i forskellige situationer for at kunne tilgå andre mennesker på bedste vis. Det var en fantastisk start på forløbet samt en rigtig hyggelig og sjov tur, hvor alle kom tættere på hinanden.

Virksomheden ser frem til at fortsætte forløbet, hvor der skal arbejdes med de nye refleksions- og kommunikationsværktøjer, afholde opfølgningsseminarer om konfliktforebyggelse og effektmåle indsatsen.

07.02.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

11.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

CASE: EN SYNLIG GRØN OMSTILLING FOR HELE BOLIGORGANISATIONEN

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet