Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

De 2 eksisterende skoler – Lykkebo og Kirsebærhaven – skal om- og tilbygges til basisafdelinger for elever i 0-5. klasse med i alt 11 spor med tilhørende fritidsordning og -klub, mens en ny afdeling på Torveporten bliver udskoling for 6-9. klasse med 10 spor med tilhørerende junior- og ungdomsklub. Der skal i den forbindelse laves 5 ekstra skolespor.

Foto: DEM / Lundgaard & Tranberg

Skoleudvidelsen øger kapaciteten i Valby med fem ekstra skolespor. Skolestrukturen trådte i kraft ved skolestart 22/23. Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole har i dag samme skoleleder og samarbejder derfor allerede. 

Alle 3 byggesager skal certificeres til DGNB-Guld. I projekterne for basisskolerne skal der desuden arbejdes med cirkulær økonomi bl.a. i forbindelse med selektiv nedrivning af eksisterende bygninger.

Som nævnt medfører den nye skolestruktur, at de to eksisterende skoler, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole, skal ombygges til basisafdelinger for elever i 0.-5. klasse. I udgangspunktet er der gode forhold på de eksisterende skoler, som er helhedsrenoverede i henholdsvis 2017 og 2019. Begge skoler har store gode udearealer og er velegnede til de yngre elever. De nuværende faciliteter på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal tilpasses og udbygges, så de målrettes behovene, der knytter sig til indskoling og mellemtrin. Ved Torveporten skal en ny skoleafdeling målrettes de ældste elever i 6.-9. klasse.

Skoleafdelingerne på Lykkebo og Kirsebærhaven vil være i drift under byggeriet, og der vil være fokus på, at der i planlægningen skal vises hensyn til skolens drift og bevarelse af kapacitet i udførelsen.

De 3 byggesager skal udføres én ad gangen med Torveporten som første byggesag. Dette arbejde pågår pt. med udarbejdelse af idéoplæg, byggeprogram og screening af bæredygtighed inkl. DGNB-certificering.

Beskrivelse af DEM’s rådgiverydelser og funktion

Et helt centralt tema for vores udvikling af Harrestrup Å Skole er den bæredygtige tilgang, hvor vi vil være ambitiøse på alle tre hovedtemaer i den samlede bæredygtighed: den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed. For at sikre dette, vil vi allerede fra projektets start anvende en holistisk tilgang, der fokuser på alle facetter af bæredygtighed. Dette arbejde baseres på det i Danmark meget anvendte DGNB-værktøj, som hele teamet har stor erfaring med at arbejde med helt fra projektudvikling over projektering til udførelse og ibrugtagning.

Vi vil udvikle Harrestrup Å Skole, så projektet som minimum vil kunne certificeres til DGNB-guld niveau, ligesom vi vil tilstræbe at opnå DGNB-Diamant i f. t. byggeriets arkitektoniske kvalitet.

DEM’s ydelser omfatter teknisk input til idéoplæg og byggeprogram samt, for Torveporten, projektering af tekniske installationer (el, VVS, ventilation og kloak), optimering af termisk atmosfærisk og optisk indeklima, energidesign, commissioning samt bæredygtighedsledelse for disposition- og projektforslag. På baggrund heraf udarbejdes udbudsmateriale for udbud i totalentreprise, hvorefter DEM sammen med det øvrige rådgiverteam overgår til at være teknisk bygherrerådgiver. Omfang af projekteringsydelser for Kirsebærhaven og Lykkebo vil være totalrådgivning for ovenstående ydelser i f. t. udbud i enten hovedentreprise eller totalentreprise.

‍Livscyklusanalyser

I vores ambitiøse bæredygtighedsstrategi for projektet er et af vores primære mål at reducerer klimapåvirkningen i byggeriet. Dette opnår vi ved at anvende genanvendelige og biogene materialer, samtidig med at vi minimerer materialeforbruget og begrænser brugen af mineralske byggematerialer.

Et afgørende værktøj i vores strategi til at nedbringe klimapåvirkningen er implementeringen af livscyklusanalyser (LCA) i projektets tidlige faser. De indledende LCA-analyser fungerer som vores guide og giver vores projektteam et omfattende overblik over de miljømæssige påvirkninger i projektet. Gennem en detaljeret hotspot-analyse identificerer vi bl.a. de konstruktionsprincipper, der bidrager mest til CO2-udledningen. Dette danner grundlag for udviklingen af en strategi til at reducere CO2-udledningen, herunder øget brug af biogene materialer, optimering af konstruktioner og lignende. Dette solide grundlag sikrer, at vores beslutninger er velinformerede og at de implementerede strategier ikke blot opfylder, men overgår vores mål om at reducere den samlede klimapåvirkning af vores projekt.

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA (dem.dk)

12.03.2024Dansk Energi Management

Sponseret

DOMI Bolig fik tilskud til CO2-opgørelse og strategiplan for bæredygtighed via SMV:Grøn

07.02.2024Dansk Energi Management

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

16.10.2023Dansk Energi Management

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet